Jak odpowiednio ustawić temperaturę w pomieszczeniu?

1. Ustawienie temperatury w pomieszczeniu

Temperatura pokojowa ma bezpośredni wpływ na nasze samopoczucie, dlatego ważne jest jej odpowiednie dobranie. Zwykle ustawia się temperaturę w pomieszczeniu w zakresie 20-24oC. Wartość ta zależy od indywidualnych upodobań domowników.

Temperatura w pomieszczeniu jest również jednym z najważniejszych parametrów decydujących o pracy pompy ciepła. Przy sterowaniu automatycznym to wymagana temperatura pokojowa oraz temperatura zewnętrzna decydują o temperaturze wody grzewczej podawanej na instalację CO. Z kolei temperatura wody grzewczej wpływa na moc, z jaką sprężarka powinna pracować.

W przypadku sterowania manualnego, temperatura wody grzewczej w instalacji CO ma z góry założoną wartość, a osiągnięcie zadanej temperatury pokojowej zależy w głównej mierze od pracy pompy obiegowej.

Niezależnie od wymaganej temperatury, kluczowym aspektem będzie:

Prawidłowe umieszczenie czujnika temperatury pokojowej

Ważne jest, aby czujnik temperatury pokojowej (odpowiednio T12 bądź T13 lub termostat w wersji alternatywnej) umieszczony był w reprezentatywnym pomieszczeniu, np. w salonie. To właśnie odczyty z tego elementu pomiarowego oraz porównanie ich z aktualnymi żądanymi temperaturowymi w pomieszczeniu, decyduje o tym czy pompa obiegowa otrzyma napięcie i tym samym sygnał do pracy.  Dlatego też, w przypadku umieszczenia czujnika w nieodpowiednim miejscu, w którym występuje duże nasłonecznienie lub miejscowe podwyższenie temperatury (przy grzejniku, kominku, w kuchni niedaleko kuchenki, w dużym oknie znajdującym się na południowej elewacji, itp.) musimy brać pod uwagę, że mieszkanie może być w rzeczywistości niedogrzane, mimo iż  czujnik temperatury, według którego pracuje pompa obiegowa, pokazuje temperaturę wyższą lub równą zadanej. Za poprawną lokalizację czujnika odpowiada wykonawca instalacji.

Temperatura w trybie komfort i eko

Wymaganą temperaturę pokojową można zdefiniować w parametrze Temperatura pokojowa komfort oraz Temperatura pokojowa eko-grzanie.

Temperatura pokojowa komfort będzie utrzymywana na poziomie zadanej wartości według nastaw programu czasowego grzania CO (słupek podniesiony w całości- kolor pomarańczowy w platformie Ekontrol). Optymalne wartości tej temperatury mieszczą się na poziomie 20-22oC.

Maksymalna możliwa do osiągnięcia temperatura pokojowa wynika bezpośrednio z charakterystyki budynku, projektowej mocy odbiorników ciepła (instalacja podłogowa/ grzejniki) i mocy zainstalowanej pompy ciepła. Należy mieć na uwadze to, że ustawiając temperaturę w pomieszczeniu na 24oC niekoniecznie zostanie ona osiągnięta. Zależy to przede wszystkim od mocy pompy ciepła – jeżeli dobór był robiony na wymagane 21oC w pomieszczeniu, nie powinniśmy z góry zakładać, że po ustawieniu na dużo wyższą wartość taka też zostanie osiągnięta.

Temperatura pokojowa eko-grzanie będzie utrzymywana na poziomie zadanej wartości według nastaw programu czasowego grzania CO (słupek podniesiony do połowy- kolor zielony w platformie Ekontrol). Wybranie temperatury ekonomicznej pozwala na okresowe obniżenie temperatury pomieszczeń, co skutkuje zmniejszeniem kosztów ogrzewania. Intuicyjnie temperatura ekonomiczna powinna być nieco niższa niż temperatura w trybie komfort, a niższa wymagana temperatura przekłada się na mniejsze zużycie energii elektrycznej przez pompę ciepła.

Zaleca się, aby różnica pomiędzy temperaturą komfortową, a ekonomiczną nie przekraczała:

• 1oC – w przypadku ogrzewania grzejnikowego;

• 0,5oC – w przypadku ogrzewania podłogowego.

2. Histereza temperatury pokojowej

Wartość histerezy temperatury pokojowej określa o ile stopni może obniżyć się temperatura w pomieszczeniu, aby mogła uruchomić się pompa obiegowa za buforem i rozpoczęła ponowne grzanie do temperatury ustawionej w parametrze Temperatura pokojowa komfort i Temperatura pokojowa eko-grzanie.

Zalecana wartość histerezy temperatury pokojowej mieści się w granicach 0,2-0,5oC.

Przykładowo:

Według ustawień programu czasowego pompa ciepła ma za zadanie utrzymać temperaturę pomieszczenia w trybie komfort – zadana w parametrze Temperatura pokojowa komfort wartość to 21oC. Histereza temp. pokojowej wynosi 0,5oC.

Po osiągnięciu temperatury 21oC pompa obiegowa wyłączy się i włączy ponownie, gdy temperatura spadnie o wartość histerezy, czyli do 20,5oC.

Większa wartość histerezy skutkuje mniejszą ilością uruchomień pompy obiegowej co jest powiązane z ilością włączeń urządzenia grzewczego. Spowoduje jednak niestabilną temperaturę w pomieszczeniach oraz może doprowadzić do sytuacji, gdy pompa ciepła musi pracować z podwyższoną mocą grzewczą, która pozwoli na odrobienie strat ciepła.

Mniejsza histereza spowoduje częstszą pracę urządzenia, ale również mniejszy spadek temperatury w pomieszczeniach. Ma to szczególne znaczenie dla instalacji cechujących się znaczną bezwładnością cieplną, np.: ogrzewanie podłogowe. Mniejsza histereza, przy odpowiednio ustawionej krzywej grzewczej, może jednak spowodować dłuższą pracę pompy ciepła przy stosunkowo małej mocy grzewczej, co zapewni utrzymanie komfortu cieplnego w budynku jak i zwiększy efektywność pracy układu.

3. Program czasowy

Ustawienie programu czasowego pozwala na wyznaczenie przedziałów czasowych, podczas których pompa ciepła ma utrzymywać zadaną temperaturę w pomieszczeniu w zależności od wybranego trybu (eko lub komfort).

Przy sterowaniu manualnym w trybie komfort lub eko utrzymywana jest odpowiednia temperatura wody grzewczej ustawiona w parametrze Temperatura wody grzewczej komfort-man. oraz Temp. wody grzewczej eko-man. Natomiast w przypadku sterowania za pomocą krzywej grzewczej w poszczególnych trybach (eko/komfort) utrzymywana jest wartość wyliczona z krzywej grzewczej.

Temperatura powietrza w pomieszczeniu będzie ustalona odpowiednio w parametrze Temperatura pokojowa komfort lub Temperatura pokojowa eko-grzanie.

Podział na tryb komfortowy i ekonomiczny programu czasowego pozwala na uzyskanie realnych oszczędności, wynikających z ograniczenia strat cieplnych bufora oraz lepszego dostosowania temperatury pokojowej do okresowych potrzeb domowników, należy jednocześnie pamiętać, aby różnica zadanej temperatury pokojowej w trybie komfort i eko-grzanie nie przekraczała 1oC (zalecane 0,5°C).

Ustawienia programu czasowego

Program czasowy grzania CO ustalany jest w parametrze Program czasowy (Ustawienia > Użytkownik > Ustawienia – obiegi grzewcze > Obieg CO1(CO2)).

Dla każdego z trzech dostępnych przedziałów czasowych – Poniedziałek-Piątek, Sobota, Niedziela – możliwe jest wprowadzenie odrębnych ustawień godzinowych oraz temperaturowych, które wynikają z pracy w trybie komfort, eko lub wyłączenia obiegu grzewczego.

Ustawienie programu czasowego w danej godzinie odbywa się poprzez wybranie słupka na wykresie godzinowym odpowiedniego dla danego trybu:

 • Pomarańczowy podniesiony słupek – tryb komfortowy,
 • Zielony podniesiony do połowy słupek – tryb ekonomiczny,
 • Brak słupka – wyłączenie grzania CO.

Przy wyborze godzin Programu czasowego, należy uwzględnić okres potrzebny na ogrzanie pomieszczeń oraz możliwość wykorzystania tańszych taryf energetycznych.

Na powyższym przykładzie: temperatura w trybie ekonomicznym będzie utrzymywana w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 21:00-3:00 oraz 9:00-13:00. Z kolei w godzinach 4:00-8:00 i 14:00-20:00 utrzymywana będzie temperatura zadana w trybie komfort. W niedzielę w godzinach 0:00-3:00 grzanie obiegu CO jest wyłączone.

W zależności od rodzaju instalacji i wymaganej temperatury w pomieszczeniach, możliwe są różne harmonogramy nastaw:

    • Temperatura ekonomiczna przez noc oraz komfortowa w ciągu dnia – ustawienie to pozwala na uzyskanie lepszego współczynnika COP w czasie wyższych dziennych temperatur zewnętrznych, a także współpracę z instalacją fotowoltaiczną. Nastawa taka może nie być możliwa do zrealizowania w przypadku posiadania zbyt małej mocy pompy ciepła (zwłaszcza podczas zimy). Straty ciepła budynku podczas nocy mogą być tak duże, że pompa ciepła, pracująca na 100% swojej mocy grzewczej, nie zdoła „nadrobić” strat ciepła. Dla takiego przypadku szczególnie ważne będzie ustawienie niskiej różnicy temperatur powietrza w programie komfortowym oraz ekonomicznym.
    • Temperatura komfortowa w czasie tańszych taryf energetycznych – nastawa dotyczy instalacji zarówno z grzejnikami jak, i ogrzewaniem podłogowym. Ustawienie pozwala na zakumulowanie większej ilości ciepła w czasie tańszych taryf energetycznych oraz związanie z tym oszczędności. Ograniczy to pracę pompy ciepła przy droższej taryfie energetycznej w okresach mniejszego zapotrzebowania na ciepło budynku. Nastawa jest szczególnie polecana użytkownikom posiadającym większe bufory ciepła lub grubszą wylewkę, która może zakumulować ciepło.
    • Temperatura ekonomiczna przez większość czasu oraz temperatura komfortowa w krótkich okresach dnia wymaganych przez użytkownika – np. podniesienie temperatury podłogi zaraz po wstaniu rano. Możliwe jest wykorzystanie tańszych taryf energetycznych. Nastawa dotyczy głównie instalacji z ogrzewaniem podłogowym (z podłogą ceramiczną). Nastawa polega na utrzymywaniu wymaganej temperatury powietrza podczas całej doby i jej sztuczne podnoszenie, które spowoduje uczucie tzw. ciepłej posadzki. Nastawa nie jest zalecana dla instalacji grzejnikowych.

Podobne artykuły

Korzyści z zastosowania pompy ciepła

Pompa ciepła należy do urządzeń grzewczych o najwyższej efektywności energetycznej, a jednocześnie przyjaznych środowisku naturalnemu oraz komfortowych i bezpiecznych w użytkowaniu. Zastosowanie pompy ciepła pozwala uzyskać szereg korzyści...

Dobór pompy ciepła do podgrzewania wody użytkowej

Dobór pompy ciepła do podgrzewania wody użytkowej jest m.in. uzależniony od zakładanego dziennego zużycia wody oraz dostępnego czasu jej podgrzewania. Dla pomp ciepła wyposażonych w podgrzewacz wody do wyboru pozostaje jego pojemność (200 lub 300 litrów), a także moc sprężarki (1,8 lub 2,5 kW).