Kiedy i w jakim celu stosuje się zawór mieszający na instalacji CO?

Zawór mieszający to zawór, którego zadaniem jest zmieszanie wody w instalacji centralnego ogrzewania. Mieszane są dwa strumienie wody: cieplejszy wypływający z bufora oraz chłodniejszy na powrocie z danego obiegu grzewczego. Ma to na celu uzyskanie temperatury na zasilaniu obiegu z podmieszaniem (po przejściu przez zawór mieszający) zgodnie z żądaniem na sterowniku. Dzięki temu możemy utrzymywać w buforze temperaturę wyższą  niż podawana na przykład na instalację podłogową.

Zastosowanie zaworu mieszającego  (na powyższym schemacie widoczny w obiegu CO1- sterowanym przez odczyt z czujnika T12) przekłada się na zwiększenie komfortu korzystania z instalacji oraz zmniejszenie kosztów eksploatacji źródła grzewczego, możliwe jest też magazynowanie ciepła w buforze (podgrzewanie buforu do wysokich temperatur, w godzinach gdy mamy tańsza taryfę energetyczną).

Kiedy i w jakim celu stosuje się mieszacz?

1. Instalacja mieszana

Zawór mieszający jest bardzo istotnym elementem instalacji CO w przypadku mieszanego rodzaju ogrzewania, kiedy do jednego źródła grzewczego podłączone są dwa obiegi, z czego jeden składa się z grzejników lub klimakonwektorów, a drugi z ogrzewania płaszczyznowego (zwykle podłogówki).

Grzejniki wymagają zwykle temperatury zasilania ok. 45-55oC, więc do takiej temperatury pompa ciepła musi podgrzać wodę w buforze, która następnie będzie zasilać instalację CO. Podgrzewając wodę w buforze do 55oC w sytuacji, gdy nie posiadamy mieszacza na obiegu podłogowym, ten sam parametr temperaturowy (55 oC)  trafia na orurowanie pod posadzką, co jest wartością niewskazaną w przypadku ogrzewania podłogowego. Dopiero zamontowanie na obiegu ogrzewania podłogowego mieszacza pozwala ustawić niższą temperaturę wody grzewczej podawanej na instalację podłogową w stosunku do tej w buforze.

2. Ogrzewanie podłogowe

Zastosowanie zaworu mieszającego na instalacji wykonanej w 100% z ogrzewania podłogowego (możliwe wyłącznie w sytuacji gdy jest bufor wody grzewczej) również przynosi wiele korzyści. Przede wszystkim stanowi ochronę posadzki przed podawaniem zbyt wysokiej temperatury wody grzewczej. W przypadku domów o bardzo niskim zapotrzebowaniu na energię cieplną, zawór mieszający zamontowany na całej instalacji (za buforem) pozwoli na podawanie na instalację b. niskiej temperatury medium grzewczego i jednoczesne utrzymywanie w buforze temperatury, która zawiera się w kopercie pracy sprężarki.

Jak zamontować mieszacz?

Zawór mieszający może być zamontowany na jednym obiegu lub na całej instalacji jako wspólny na wylocie bezpośrednio z bufora.

Na jednym obiegu montuje się zawór mieszający głównie w przypadku instalacji mieszanej (ogrzewanie podłogowe + grzejniki). Pozwala to na rozróżnienie temperatury podawanej na obieg grzejników oraz podłogówki. W tym przypadku mieszacz znajduje się na obiegu ogrzewania podłogowego, a na sterowniku pompy ciepła w nastawach Instalatora - Konfiguracja ustawiamy parametr dla zaworu mieszającego na wartość „CO1”

Kiedy instalacja składa się z dwóch obiegów, z czego na obu jest ogrzewanie podłogowe, zawór mieszający może być zamontowany bezpośrednio za buforem, czyli na całej instalacji CO, analogicznie na sterowniku pompy ciepła ustawiamy parametr zaworu mieszającego na wartość: „inst. CO.”

Taki montaż mieszacza, oprócz ochrony posadzki, zapewnia swobodną regulację temperatury zasilania oraz możliwość korzystania z funkcji Magazyn. ciepła, która pozwala na dogrzanie bufora do temperatury wyższej niż żądana w obiegu grzewczym (np. w przypadku korzystania z tańszych stref czasowych taryf energetycznych). To rozwiązanie jednak uniemożliwia ustawienie różnych temperatur wody grzewczej na poszczególnych obiegach.

Podobne artykuły

Dobór pompy ciepła do podgrzewania wody użytkowej

Dobór pompy ciepła do podgrzewania wody użytkowej jest m.in. uzależniony od zakładanego dziennego zużycia wody oraz dostępnego czasu jej podgrzewania. Dla pomp ciepła wyposażonych w podgrzewacz wody do wyboru pozostaje jego pojemność (200 lub 300 litrów), a także moc sprężarki (1,8 lub 2,5 kW).

Korzyści z zastosowania pompy ciepła

Pompa ciepła należy do urządzeń grzewczych o najwyższej efektywności energetycznej, a jednocześnie przyjaznych środowisku naturalnemu oraz komfortowych i bezpiecznych w użytkowaniu. Zastosowanie pompy ciepła pozwala uzyskać szereg korzyści...

Chłodzenie pomieszczeń z pompą ciepła PCWU

Pompa ciepła przeznaczona do podgrzewania ciepłej wody użytkowej może spełniać dodatkową funkcję – chłodzenia pomieszczeń. Co ważne – poza niewielkim dodatkowym kosztem inwestycji związanym z zakupem elementów wentylacyjnych, funkcja ta nie powoduje wzrostu bieżących kosztów eksploatacyjnych.