• Schematy instalacji w dużych obiektach (np. dom wielorodzinny, hotel, szpital, obiekt turystyczny, usługowy, sportowy itp.), gdzie podgrzewanie ciepłej wody użytkowej realizowane jest z udziałem energii odnawialnej - przez zastosowanie kolektorów słonecznych.

Schemat D-C/1

Project Image

Zastosowanie: podgrzewanie CWU
Komponenty: duża instalacja solarna + zasobnik c.w.u. + podgrzewacz 1-wężownicowy c.w.u. + kocioł grzewczy

Zastosowanie w obiektach o zwiększonych potrzebach wody użytkowej, przy powierzchni apertury większej od ok. 25÷30 m2. lub przy zbyt małej powierzchni wężownicy w stosunku do pow. apertury. Pompy obiegowe P1 i P2 zostają uruchomione, gdy temperatura w kolektorach słonecznych „1” będzie wyższa niż mierzona w zasobniku „4” i gdy temperatura „4” będzie niższa od żądanej temperatury c.w.u. Po ustalonym czasie, pompy obiegowe P1 i P2 będą sterowane od różnicy temperatury „4” oraz „2” na wejściu do wymiennika ciepła (uwzględnia się tym samym straty ciepła na drodze kolektory-wymiennik ciepła). Pompa cyrkulacyjna P3 zostanie uruchomiona, gdy temperatura „5” będzie wyższa od „6”, wówczas nastąpi ładowanie podgrzewacza PDG/K ciepłą wodą podgrzaną przez instalację solarną w zasobniku ZAS. Jeżeli temperatura „5” będzie wyższa niż „3” na powrocie z cyrkulacji c.w.u., zawór ZR będzie przestawiony w pozycję „A”, w innym przypadku będzie zasilać podgrzewacz PDG/K (aby nie podgrzewać zasobnika ZAS). Wygrzew higieniczny prowadzony jest w zadanym czasie, pompa cyrkulacyjna P3 w tym trybie pracuje, gdy temperatura „6” będzie wyższa od „5” (i temperatura „5” będzie niższa od wymaganej w trybie wygrzewu) Zawór ZNZ (normalnie zamknięty) służy w razie potrzeby do odcięcia układu zasobnika od pracy. Opcjonalnie (niskie pomieszczenia) możliwe podłączenie wyjścia wody z boku zasobnika wówczas w najwyższym punkcie zasobnika należy stosować odpowietrzniki automatyczne.


Schemat D-C/2

Project Image

Zastosowanie: podgrzewanie CWU
Komponenty: duża instalacja solarna + 2x zasobnik c.w.u. + podgrzewacz 1-wężownicowy c.w.u. + kocioł grzewczy

Zastosowanie w obiektach o zwiększonych potrzebach wody użytkowej, przy powierzchni apertury większej od ok. 25÷30 m2. lub przy zbyt małej powierzchni wężownicy w stosunku do pow. apertury. Pompy obiegowe P1 i P2 zostają uruchomione, gdy temperatura w kolektorach słonecznych „1” będzie wyższa niż mierzona w zasobniku „4” i gdy temperatura „4” będzie niższa od żądanej temperatury c.w.u. Po ustalonym czasie, pompy obiegowe P1 i P2 będą sterowane od różnicy temperatury „4” oraz „2” na wejściu do wymiennika ciepła (uwzględnia się tym samym straty ciepła na drodze kolektory-wymiennik ciepła). Pompa cyrkulacyjna P3 zostanie uruchomiona, gdy temperatura „5” będzie wyższa od „6”, wówczas nastąpi ładowanie zasobnika ZAS2 ciepłą wodą podgrzaną przez instalację solarną w zasobniku ZAS1. Jeżeli temperatura „5” będzie wyższa niż „3” na powrocie z cyrkulacji c.w.u., zawór ZR będzie przestawiony w pozycję „A”, w innym przypadku będzie zasilać podgrzewacz PDG/K (aby nie podgrzewać zasobnika ZAS1). Wygrzew higieniczny prowadzony jest w zadanym czasie, pompa P4 w tym trybie pracuje, gdy temperatura „7” będzie wyższa od „5” oraz temperatura „7” wyższa od „6” („5” i „6” niższe od wymaganej w trybie wygrzewu). Opcjonalnie (niskie pomieszczenia) możliwe podłączenie wyjścia wody z boku zasobnika wówczas w najwyższym punkcie zasobnika należy stosować odpowietrzniki automatyczne.


Schemat D-C/3

Project Image

Zastosowanie: podgrzewanie CWU
Komponenty: duża instalacja solarna + 3x zasobnik c.w.u. + zasobnik c.w.u. zasilany z sieci cieplnej

Zastosowanie w obiektach o zwiększonych potrzebach wody użytkowej, przy powierzchni apertury większej od ok. 25÷30 m2. lub przy zbyt małej powierzchni wężownicy w stosunku do pow. apertury. Pompy obiegowe P1 i P2 zostają uruchomione, gdy temperatura w kolektorach słonecznych „1” będzie wyższa niż mierzona w zasobniku „4” i gdy temperatura „4” będzie niższa od żądanej temperatury c.w.u. Po ustalonym czasie, pompy obiegowe P1 i P2 będą sterowane od różnicy temperatury „4” oraz „2” na wejściu do wymiennika ciepła (uwzględnia się tym samym straty ciepła na drodze kolektory-wymiennik ciepła). Pompa cyrkulacyjna P3 zostanie uruchomiona, gdy temperatura „5” będzie wyższa od „6”, wówczas nastąpi ładowanie zasobnika ZAS2 ciepłą wodą podgrzaną przez instalację solarną w zasobniku ZAS1. Pompa cyrkulacyjna P4 zostanie uruchomiona, gdy temperatura „6” będzie wyższa od „7”, wówczas nastąpi ładowanie zasobnika ZAS3 ciepłą wodą z zasobnika ZAS2. Jeżeli temperatura „5” będzie wyższa niż „3” na powrocie z cyrkulacji c.w.u., zawór ZR będzie przestawiony w pozycję „A”, w innym przypadku będzie zasilać podgrzewacz PDG/K (aby nie podgrzewać zasobnika ZAS1). Wygrzew higieniczny prowadzony jest w zadanym czasie, pompa P5 w tym trybie pracuje, gdy temperatura „8” będzie wyższa od „5” oraz „8” > „6” i „8” > „5” („5”, „6”, „7” niższe od wymaganej w trybie wygrzewu). Opcjonalnie (niskie pomieszczenia) możliwe podłączenie wyjścia wody z boku zasobnika wówczas w najwyższym punkcie zasobnika należy stosować odpowietrzniki automatyczne.