• Schematy instalacji w małych obiektach (np. dom jednorodzinny, turystyczny, rekreacyjny itp.), gdzie podgrzewanie ciepłej wody użytkowej oraz wody basenowej realizowane jest z udziałem energii odnawialnej - przez zastosowanie kolektorów słonecznych

Schemat M-CB/1

Project Image

Zastosowanie: podgrzewanie wody użytkowej CWU + podgrzewanie wody basenowej
Komponenty: mała instalacja solarna + podgrzewacz 2-wężownicowy c.w.u. + wiszący kocioł grzewczy + wymienniki ciepła

Sterownik G422 wyposażony jest standardowo w 4 czujniki temperatury. Pompa obiegu solarnego włączana jest w zależności od różnicy temperatury między czujnikiem 1 i 2. Czujnik 3 na powrocie pozwala bilansować uzyski ciepła. Jeżeli różnica temperatury 1-2 obniży się poniżej ustawionej minimalnej wartości lub temperatura wody użytkowej (czujnik 2) osiągnie wymaganą wartość, to sterownik G422 przełączy zawór trójdrogowy ZR na pozycję AB-A i nastąpi podgrzewanie wody basenowej w wymienniku ciepła W/SOL (o ile różnica temperatury 1-4 będzie wyższa od wartości minimalnej). Ze względu na zwiększone natężenie przepływu wody basenowej, wymienniki ciepła dobierane są zwykle z dodatkowym obejściem (bypass), co pozwala obniżyć natężenie przepływu (o 50÷80%) i zwiększyć różnicę temperaturę pomiędzy wejściem i wyjściem wody basenowej.