Jakie urządzenia są objęte programem?

Jakie można uzyskać korzyści?

Przyznajemy profity za ograniczenie emisji zanieczyszczeń w przeliczeniu na dwutlenek węgla CO2.

W obecnej chwili premiowaniu podlegają:

Strefa instalatora - urządzenia

Podstawowe zasady programu partnerskiego „Instalator OZE”

Strefa instalatora - montaż urządzenia

Montaż urządzenia OZE objętego programem

Strefa instalatora - rejestracja urządzenia

Rejestracja urządzenia w Strefie Instalatora
(hewalex.pl)

Strefa instalatora - premia

Przyznanie premii w wysokości zależnej od szacowanej redukcji emisji zanieczyszczeń

Strefa instalatora - prezent

Wykorzystanie premii:
karta premiowa typu prepaid lub nagrody rzeczowe

Wszelkie zmiany w ramach rozwoju programu partnerskiego „Instalalator OZE” będą komunikowane w Strefie Instalatora (www.hewalex.pl).

Strefa instalatora Hewalex - logo

Czym jest efekt ekologiczny?

Efektem ekologicznym wykorzystania energii odnawialnej jest przede wszystkim:

ograniczenie emisji zanieczyszczeń i poprawa jakości powietrza

redukcja zużycia paliw i tym samym tzw. energii pierwotnej

Najwyższym efektem ekologicznym biorąc pod uwagę ilość zużywanej energii w stosunku do ilości wytwarzanego ciepła odznaczają się instalacje solarne. Zużycie energii elektrycznej (i zarazem pierwotnej) przez pompę obiegu solarnego jest tak śladowe (rzędu 1/100), że przyjmuje się je jako zerowe. Wobec tego w bilansie energetycznym budynku praca instalacji solarnej nie powoduje zużycia energii i emisji zanieczyszczeń. Można tu mówić o doskonałym efekcie ekologicznym.

Pompy ciepła pozwalają całkowicie wyeliminować lokalną emisję zanieczyszczeń i cechują się bardzo dobrym efektem ekologicznym. Wysokiej klasy urządzenia osiągają efektywność COP na poziomie 4-5 (pompy ciepła do ogrzewania CO). Oznacza to, że zużywając 1 kW energii elektrycznej (to jest około 3 kW energii pierwotnej), wytwarzają 4-5 kW ciepła. Instalacja fotowoltaiczna nie ogranicza lokalnej emisji zanieczyszczeń. Dobrym efektem ekologicznym będzie w jej przypadku bezpośrednie wykorzystanie energii elektrycznej przez pompę ciepła oraz wyposażenie budynku.

Efekt ekologiczny dobry Efekt ekologiczny dobry Efekt ekologiczny dobry

Doskonały

Efekt ekologiczny

Instalacje solarne

Najwyższa efektywność energetyczna i praktycznie zerowe zużycie energii przy pracy. Bezpośredni wpływ na ograniczenie zużycia tradycyjnych paliw i redukcja emisji zanieczyszczeń.

Efekt ekologiczny dobry Efekt ekologiczny dobry Efekt ekologiczny szary

Bardzo dobry

Efekt ekologiczny

Pompy ciepła

Wysoka efektywność energetyczna przy wykorzystaniu energii elektrycznej i energii otoczenia. Lokalna redukcja emisji zanieczyszczeń i możliwość wydajnej całorocznej pracy.

Efekt ekologiczny dobry Efekt ekologiczny szary Efekt ekologiczny szary

Dobry

Efekt ekologiczny

Instalacje fotowoltaiczne

Niezbędna współpraca z siecią w celu bilansowania energii wytwarzanej i oddawanej do sieci. Bez wpływu na lokalne emisje zanieczyszczeń. Ważne dla globalnego efektu ekologicznego

Zasady określania efektu dla instalacji solarnych

Założenia dla kalkulacji efektu ekologicznego

 • Kalkulacja stopnia pokrycia potrzeb cieplnych, ilości wytworzonego ciepła oraz zużycia energii elektrycznej w arkuszu efektywności energetycznej SOLCAL (ESTIF)
 • Profil rozbioru wody dla podgrzewaczy mniejszych niż 400 litrów – L
 • Profil rozbioru wody dla podgrzewaczy od 400 litrów włącznie – XL
 • Emisja bazowa CO2 obliczona przy założeniu, że 53% domów korzysta z podgrzewania wody użytkowej przez kotły węglowe, a 25% przez kotły gazowe (wg raportu „Efektywność energetyczna w Polsce. Przegląd 2013. Domy jednorodzinne. Instytut Ekonomii Środowiska”
 • Wartość opałowa węgla 22,5 MJ/kg, gazu ziemnego GZ50 10,3 kWh/m3
 • Średnioroczna sprawność kotła w trybie CWU: kocioł węglowy 60%, gazowy 80%
 • Wskaźnik emisji CO2 dla węgla: 1850 kg CO2/t paliwa (wg danych KOBIZE)
 • Wskaźnik emisji CO2 dla gazu ziemnego 0,201 kg CO2/kWh paliwa (KOBIZE)

Przykład kalkulacji dla zestawu solarnego 4TLPAC-400 (KS2100)

Zestaw solarny 4TLPAC-400 (KS2100)
Profil rozbioru ciepłej wody użytkowej XL (19,07 kWh/d)
Zapotrzebowanie ciepła, kWh/rok 4427
Ilość ciepła z instalacji solarnej (LwSolar), kWh/rok 2823
Stopień pokrycia potrzeb ciepła (%/rok) 64%
Ilość ciepła z konwencjonalnego źródła ciepła (Qnonsol), kWh/rok 1604
Oszczędność zużycia węgla, kg/rok 761,2
Zmniejszenie emisji CO2 dla węgla, kg CO2/rok 1408
Oszczędność zużycia gazu, kg/rok 342,6
Zmniejszenie emisji CO2 dla gazu, kg CO2/rok 886,4
Zmniejszenie emisji CO2 dla gazu, kg CO2/rok 886,4
Zmniejszenie emisji CO2 dla gazu, kg CO2/rok 886,4
Zmniejszenie emisji (70% dla węgla, 30% dla gazu), kg CO2/rok 1252
Uwaga: obliczenia oparte o ogólnodostępne wskaźniki, parametry techniczne oraz założenia eksploatacyjne mają charakter poglądowy i służą wyłącznie do celów prowadzenia programu współpracy Instalator OZE.

Zasady określania efektu dla pomp ciepła PCWU

Efekt Ekologiczny dla pomp ciepła PCWU

Założenia dla kalkulacji efektu ekologicznego

 • Kalkulacja efektu w oparciu o etykietę efektywności energetycznej pompy ciepła
 • Profil rozbioru wody zgodnie z etykietą efektywności energetycznej (L/XL)
 • Emisja bazowa CO2 wg wskaźnika KOBIZE (Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami) dla energii elektrycznej ze źródeł spalania, w miejscu odbiorcy końcowego: 825,4 kg CO2/MWh
 • Sprawność średnioroczna dla bojlera elektrycznego 95%

Przykład kalkulacji dla pompy ciepła PCWU 300eK-2,5W

Pompa ciepła wody użytkowej PCWU 300eK-2,5kW
Profil rozbioru ciepłej wody użytkowej XL (19,07 kWh/d)
Zapotrzebowanie ciepła, kWh/rok 4427
Zużycie energii elektrycznej wg etykiety, kWh/rok 1076
Zużycie energii przy konwencjonalnym urządzeniu (bojler), kWh/rok 4660
Zmniejszenie zużycia energii przez (4660-1076), kWh/rok 3584
Zmniejszenie emisji CO2 dla węgla, kg CO2/rok 2957
Uwaga: obliczenia oparte o ogólnodostępne wskaźniki, parametry techniczne oraz założenia eksploatacyjne mają charakter poglądowy i służą wyłącznie do celów prowadzenia programu współpracy Instalator OZE.

Zasady określania efektu dla pomp ciepła PCCO

Założenia dla kalkulacji efektu ekologicznego

 • Kalkulacja efektu w oparciu o kartę efektywności energetycznej pompy ciepła oraz założenia dla zużycia ciepłej wody i sprawności pracy w trybie CWU
 • Profil rozbioru wody użytkowej XL (340 dni/rok)
 • Wartość opałowa węgla 22,5 MJ/kg
 • Średnioroczna sprawność kotła węglowego 60%
 • Emisja bazowa CO2 wg wskaźnika KOBIZE dla energii elektrycznej ze źródeł spalania, w miejscu odbiorcy końcowego: 825,4 kg CO2/MWh
 • Wskaźnik emisji CO2 dla węgla: 1850 kg CO2/t paliwa (wg danych KOBIZE)
 • Kalkulacja zmniejszenia emisji CO2 przy założeniu, że emisja CO2 z kotła węglowego małej mocy, zostaje zastąpiona niższą emisją z tytułu wytworzenia energii elektrycznej w elektrowni i zużycia jej przez pompę ciepła

Przykład kalkulacji dla pompy ciepła PCCO SPLIT 13kW

Pompa ciepła wody użytkowej PCCO SPLIT 13kW
Zużycie energii elektrycznej wg etykiety (CO), kWh/rok 5106
Sprawność średnioroczna pompy ciepła wg karty efektywności (CO) 152%
Sprawność średnioroczna pompy ciepła, SCOP (CO) 4,56
Zużycie energii elektrycznej dla ogrzewania (CO), kWh/rok 23283
Profil rozbioru ciepłej wody użytkowej XL (19,07 kWh/d)
Zapotrzebowanie ciepła dla podgrzewania CWU (340 dni), kWh/rok 6484
Sprawność średnioroczna pompy ciepła w trybie CWU 3,5
Zużycie energii elektrycznej dla podgrzewu wody (CWU), kWh/rok 1853
Zużycie energii elektrycznej całkowite CO+CWU, kWh/rok 25136
Ilość węgla do spalania w kotle węglowym małej mocy, kg/rok 6777
Emisja CO2 z kotła węglowego małej mocy, kg/rok 12538
Emisja CO2 dla energii z elektrowni u odbiorcy końcowego, kg/rok 4212
Zmniejszenie emisji CO2 dla węgla (12538-4212), kg CO2/rok 8326
Symulacja obliczeń dla pompy ciepła PCWU
Uwaga: obliczenia oparte o ogólnodostępne wskaźniki, parametry techniczne oraz założenia eksploatacyjne mają charakter poglądowy i służą wyłącznie do celów prowadzenia programu współpracy Instalator OZE.