Ekontrol diagnostyka

Bezcenna pewność,
że wszystko jest w porządku

Pompy ciepła PCCO do ogrzewania i chłodzenia domu oraz podgrzewania ciepłej wody użytkowej to urządzenia cechujące się wysoką efektywnością energetyczną, niskimi kosztami eksploatacji, maksymalnym poziomem komfortu i bezpieczeństwa użytkowania oraz poszanowaniem środowiska naturalnego.

Dzięki innowacyjnej, jedynej tego rodzaju na rynku funkcji EKONTROL Diagnostyka, właściciel takiej pompy ciepła może czuć się jeszcze bardziej komfortowo i bezpiecznie. Wszystko dzięki stałej opiece technicznej producenta i automatycznej diagnostyce pracy urządzenia.

EKONTROL Diagnostyka
Pompa ciepła Hewalex - diagnostyka
Znak diagnosta

Automatyczna diagnostyka
pracy pompy ciepła

Pompy ciepła to złożone urządzenia elektryczne i cieplne wyposażone w szereg komponentów po stronie obiegu chłodniczego i grzewczego.

Diagnostyka pracy obejmuje:

  • 54 dane pomiarowe (temperatury, ciśnienia, przepływy)
  • 2400 pomiarów dziennie
  • raport z analizą pracy pompy ciepła

Co zyskujesz dzięki
ekontrol diagnostyce?

  • Analiza parametrów pracy pozwala znacznie wcześniej uzyskać informacje o ewentualnych nieprawidłowościach w pracy pompy ciepła.
  • Automatyczna diagnostyka pozwala wprowadzić korekty nastaw sterownika pompy ciepła – samodzielnie lub z pomocą serwisu fabrycznego Hewalex.
  • Automatyczna diagnostyka skraca czas pracy serwisanta obniżając koszty czynności naprawczych i przeglądowych.

Jak funkcjonuje system automatycznej diagnostyki ze wsparciem serwisu fabrycznego Hewalex?

Dostarczany standardowo wraz z pompą ciepła PCCO modem EKO-LAN umożliwia zdalną obsługę urządzenia za pomocą systemu EKONTROL Diagnostyka dokonujący automatycznej analizy i oceny parametrów roboczych.
Raporty z pracy pompy ciepła przesyłane są do jej właściciela. Dodatkowo udzielane może być zdalne wsparcie dla zmian nastaw sterownika, a także organizowana wizyta serwisowa w celu podjęcia czynności naprawczych.
Diagram działanie EKONTROL Diagnostyka

Stały monitoring obszarów optymalnej eksploatacji pompy ciepła

Raport z diagnostyką pracy pompy ciepła przedstawia m.in. wykresy ciśnienia i temperatury w obiegu chłodniczym w obrębie skraplacza i parowacza. Większa część chwilowych punktów pracy pompy ciepła musi się znajdować w zalecanym obszarze, aby uznać ją za odpowiednią.

Znaczne i częste odstępstwa od obszaru optymalnej pracy zostaną wykazane w raporcie wraz z zaleceniami serwisowymi. Możliwymi niedomaganiami może być np. zbyt mała lub duża ilość czynnika chłodniczego, zanieczyszczenie lub nadmierne obladzanie parowacza, czy zanieczyszczenie skraplacza po stronie wody grzewczej.

Wykres ciśnienia skraplania
Wykres ciśnienia parowania

Pompy ciepła PCCO 
Efektywne sprawdzone rozwiązania z profesjonalną opieką i wydłużonymi okresami gwarancji

Dom z pompą Split

Możliwa eksploatacja
do -25°C

Etykieta Energetyczna Ekontrol

Najwyższe klasy
efektywności
energetycznej A+++/ A++

Sterowanie Ekontrol

Zaawansowane
sterowanie ze zdalnym
dostępem w standardzie

5 lat gwarancji

Wydłużone do 5 lat
okresy gwarancji