OPTI-ENER 2.0 | ONLINE

Program szkolenia

 

 1. Informacje ogólne. – Wprowadzenie.
 2. Zasada działania.
 3. Funkcjonalności.
 4. Układ pomiarowy: przekładniki prądowe; schemat podłączenia.
 5. Montaż.
 6. Dodatkowe komponenty: OPTI-TEMP, moduł radiowy, nadajnik radiowy, odbiorniki.
 7. Sterowanie obwodami: przewodowe, bezprzewodowe, SG Ready.
 8. Platforma EKONTROL: aplikacja, możliwości.
 9. Współpraca z pompami ciepła.
 10. EMS – Inteligentny system zarządzania energią.
 11. Q&A.

Dodatkowe informacje o szkoleniu:

 • czas trwania szkolenia: około 60 minut,
 • miejsce szkolenia: platforma ZOOM
 • materiały szkoleniowe: komplet w wersji on-line przesłany do uczestnika szkolenia,
 • zaświadczenie po szkoleniu: wydawane na prośbę uczestnika (nie jest równoznaczne z uzyskaniem autoryzacji instalatora),
 • organizator zastrzega sobie prawo odwołania lub zmiany terminu szkolenia po uprzednim poinformowaniu uczestników drogą mailową lub telefoniczną zgodnie z regulaminem uczestnika szkolenia.