Pompa ciepła wody użytkowej zamiast bojlera elektrycznego

Nawet 4-krotnie niższe koszty podgrzewania ciepłej wody użytkowej

 

Podgrzewanie ciepłej wody użytkowej za pomocą elektrycznego podgrzewacza przepływowego lub pojemnościowego (bojlera) odbywa się w około 10% budynków jednorodzinnych (raport „Efektywność energetyczna w Polsce. Przegląd 2015.”, Instytut Ekonomii Środowiska, Kraków 2016). Oznacza to, że w Polsce pracuje około 550.000 tego typu urządzeń. Część z nich pracuje tylko poza okresem grzewczym, gdy wyłączony z pracy zostaje kocioł stałopalny. Większość jednak wykorzystywana jest przez cały rok. Koszty bezpośredniego podgrzewania wody energią elektryczną należą do najwyższych. Podgrzanie 300 litrów wody dziennie może kosztować 7-8 zł. Dzięki zastosowaniu pompy ciepła do podgrzewania wody użytkowej, koszty te można w bardzo łatwy i szybki sposób zredukować przynajmniej 3-4 krotnie.

 

Klasa efektywności energetycznej – „A+” zamiast „D”

 

Od września 2015 roku urządzenia do ogrzewania budynków, a także do podgrzewania ciepłej wody użytkowej podlegają obowiązkowi nadawania klas efektywności energetycznej.  Pozwala to na wygodne i szybkie porównanie urządzeń grzewczych zasilanych różnymi rodzajami paliw i energii. Przykładowo gazowe kotły kondensacyjne uzyskują zazwyczaj stosunkowo wysoką klasę efektywności „A” lub “B” w trybie podgrzewania wody użytkowej. Z kolei podgrzewacze elektryczne wody użytkowej (czy to przepływowe, czy pojemnościowe), zazwyczaj posiadają klasę “C” lub “D”.

Na tym tle zdecydowanie korzystniej wypadają pompy ciepła wody użytkowej. Korzystając z energii odnawialnej mogą one uzyskiwać jeszcze wyższą klasę: nawet „A+”. Na podstawie etykiet energetycznych można w prosty sposób porównać zużycie energii elektrycznej przez pompę ciepła i bojler elektryczny – dla tych samych warunków pracy.

Dla znormalizowanego profilu rozbioru wody L (wg rozporządzenia UE 812/2013, okolo 290 litrów/dzień, podgrzewanie 10/45 oC, ilość ciepła 11,655 kWh/dzień) zużycie energii przez bojler elektryczny może wynieść 2842 kWh/rok (średnia na podstawie danych 6 urządzeń z bieżącej oferty rynkowej). Dla porównania zużycie energii w takich samych warunkach pracy przez pompę ciepła będzie 3,5 razy niższe. Pompa ciepła PCWU 200eK-1,8kW o klasie efektywności “A+” nie powinna zużyć więcej niż 809 kWh/rok energii elektrycznej.

Zakup pompy ciepła zamiast bojlera z 4-letnim zwrotem kosztów inwestycji

 

Pompa ciepła PCWU 200eK-1,8kW kosztuje 9.690 zł netto (cena 10.2022) i przy zakupie z montażem cena brutto urządzenia może wynieść około 11.000 zł (zależne od zakresu prac  itp.). Ceny bojlerów o pojemności 200 litrów są zróżnicowane zależnie od wyposażenia technicznego i producenta. W wariancie podstawowym bez dodatkowej wężownicy grzejnej (dla podłączenia kotła) ceny bojlerów wynoszą obecnie około 2.000 zł. Oszczędności w eksploatacji przy zastosowaniu taryfy G11 (przewidywana średnia cena energii w Polsce w taryfie G11, od 31.10.2022: 0,77 zł/kWh) powinny wynieść około 1565 zł/rok. To pozwala oszacować okres zwrotu kosztów inwestycji przy zakupie pompy ciepła zamiast bojlera na około 5,8 lat. Zwrot kosztów inwestycji nastąpi więc w bardzo krótkim czasie, a jeżeli cena energii wzrośnie w tym czasie, to okres ten jeszcze się skróci.

 

Dodatkowe korzyści z zastosowania pompy ciepła wody użytkowej

 

Zakup pompy ciepła dla podgrzewania ciepłej wody użytkowej, zamiast bojlera elektrycznego jest jeszcze korzystny z szeregu innych powodów. Znacznie obniżony zostaje pobór mocy, który w normalnym trybie pracy pompy ciepła nie przekracza zwykle 0,5 kW (bojler zwykle min. 2,0 kW). Niższe obciążenie jest istotne w przypadku starych instalacji elektrycznych, ale także zmniejsza ryzyko przeciążenia domowej sieci przy włączeniu innych urządzeń elektrycznych. Pompa ciepła wyposażona jest standardowo w grzałkę, która może być w razie potrzeby włączona. Stanowi to możliwość podgrzewania awaryjnego wody w zbiorniku pompy ciepła lub zwiększającego komfort w razie takiej nagłej potrzeby.

Pompy ciepła dzięki wyposażeniu w wężownicę grzejną zastępują często tradycyjne zbiorniki współpracujące z kotłami grzewczymi. Ważną zaletą pomp ciepła pozostaje możliwość dodatkowego chłodzenia pomieszczeń. Schłodzone powietrze wychodzące z pompy ciepła może być kierowane do pomieszczeń mieszkalnych i zwiększać komfort w okresie letnim bez dodatkowych kosztów jak w przypadku tradycyjnej klimatyzacji. Pompy ciepła PCWU obejmowane są nawet 5-letnią gwarancją (seria eK), a w przypadku sterownika G426 możliwy jest także zdalny nadzór ich pracy przez Internet za pomocą systemu EKONTROL.

Opublikowano: 22.09.2022