Zasady opustów za energię oddawaną do sieci?

Na czym polegają zasady opustów za energię oddawaną do sieci?

 

Ustawa o Odnawialnych Źródłach Energii wprowadziła tzw. system opustów dla właścicieli instalacji fotowoltaicznych. Z każdej 1 kWh energii oddanej do sieci energetycznej, odbierzemy jej 80%, natomiast 20% tej energii zostaje oddane energetyce w zamian za jej magazynowanie (w przypadku instalacji fotowoltaicznych typu ON-GRID o mocy zainstalowanej nie większej niż 10 kW). Energia może zostać odebrana w ramach rocznego rozliczenia, później nadwyżka jest tracona (staje się własnością energetyki). Szczególnie ważny jest więc odpowiedni dobór wielkości instalacji fotowoltaicznej, która nie powinna być przewidywana na wytwarzanie większej rocznej ilości energii w stosunku do rocznego zapotrzebowania budynku na energię. W przeciwnym razie ulegnie pogorszeniu efekt ekonomiczny – wydłużony zostanie okres zwrotu kosztów inwestycji.

Funkcjonowanie standardowej instalacji fotowoltaicznej typu ON-GRID

 

Instalacja fotowoltaiczna typu ON-GRID to taka, która jest podłączona do sieci elektroenergetycznej stanowiąc jej element. Może oddawać nadwyżki energii, które następnie będą odbierane w ramach tzw. zasady opustów.

Opublikowano: 14.10.2022