Kolektor próżniowy KSR10

Cena netto: 2 290,00 zł
Nr kat. 15.11.00

Kolektory próżniowe KSR10 należą do segmentu Premium w grupie kolektorów słonecznych będąc jednymi z najwydajniejszych urządzeń tego typu na rynku. Zastosowanie 1-ściennych rur próżniowych produkcji NARVA Lichtquellen GmbH + Co. KG zapewnia szczególnie wysoką sprawność optyczną 85% w stosunku do powierzchni absorbera. Kolektor KSR10 może być instalowany także w utrudnionych warunkach, np. pionowo na elewacji budynku.

Możliwości zastosowania

Kolektory próżniowe KSR10 przeznaczone są do pracy zarówno w małych jak i w dużych instalacjach solarnych. Służą m.in. w układach podgrzewania ciepłej wody użytkowej w budynkach jedno- i wielorodzinnych oraz użytkowych, przemysłowych i innych. Ich zastosowanie jest także możliwe w przypadku podgrzewania wody basenowej oraz wspomagania ogrzewania budynków. Zalecane nachylenie kolektorów dla całorocznej eksploatacji wynosi od 30 do 45°. Możliwa jest także zabudowa kolektora KSR10 w pozycji pionowej na elewacji budynku, co jest praktykowane np. przy braku miejsca na dachu, albo na obszarach o zwiększonych opadach śniegu.

Zastosowane jednościenne rury próżniowe z 2-stronnym pokryciem antyrefleksyjnym zapewniają maksymalną przepuszczalność promieniowania słonecznego, co wpływa na wysoką sprawność optyczną 85% (w stosunku do powierzchni absorbera). Podwyższone temperatury robocze instalacji solarnej z kolektorami próżniowymi KSR10 umożliwiają także pracę dla potrzeb przemysłowych.

Szczegółowe cechy budowy i zastosowania kolektora słonecznego KSR10

Miedź stanowi tradycyjny materiał w budowie absorberów z uwagi na szereg korzystnych właściwości, jak m.in. jedna z najwyższych przewodności ciepła, trwałość, plastyczność i dogodne łączenie z miedzianym orurowaniem. Absorber kolektora KSR10 jest w całości wykonany z miedzi w technologii zgrzewania ultradźwiękowego. Połączenie blachy z orurowaniem w formie ciągłej spoiny zapewnia maksymalną wytrzymałość mechaniczną i pełne przekazywanie ciepła do czynnika grzewczego.

Zastosowane jednościenne rury próżniowe z 2-stronnym pokryciem antyrefleksyjnym zapewniają maksymalną przepuszczalność promieniowania słonecznego, co wpływa na wysoką sprawność optyczną 85% (w stosunku do powierzchni absorbera). Dzięki temu sprawność optyczna kolektora KSR10 zdecydowanie przewyższa sprawność optyczną popularnych na rynku kolektorów próżniowych z 2-ściennymi rurami szklanymi. W przypadku tych ostatnich, sprawność optyczna wynosi zwykle 60-70%.

Bezpośredni przepływ glikolu przez absorbery zapewnia równomierny odbiór ciepła ze wszystkich rur próżniowych kolektora. W porównaniu do rur typu heat-pipe, rura próżniowa direct-flow (bezpośredni przepływ) uzyskuje o około 5% wyższą sprawność (porównując rurę tego samego producenta o takiej samej budowie i poziomie próżni, różniące się jedynie sposobem odbioru ciepła). Dla całego kolektora próżniowego bezpośredni przepływ glikolu zwiększa sprawność pracy o 8-15% w typowym zakresie pracy (także porównując kolektory z rurami tego samego producenta, różniące się jedynie sposobem odbioru ciepła). Kolektory próżniowe KSR10 dzięki bezpośredniemu przepływowi glikolu można instalować także w nietypowych warunkach - przede wszystkim pionowo na elewacji budynku.

możliwości zabudowy kolektora KSR10 na ścianie

Kolektory próżniowe KSR10 jako nieliczne na rynku, można instalować bez wymaganego nachylenia, np. pionowo na elewacji budynku. Rury próżniowe można obracać korygując nachylenie absorbera. Zaleca się obracać rury o kąt nie większy niż 25o, wówczas nawet przy najwyższym kącie padania promieni słonecznych (latem w Polsce do 61o) absorbery nie zacieniają się wzajemnie. Odstępy pomiędzy rurami zostały tak dobrane względem ich średnic rur, aby w zapewnić pełne nasłonecznienie absorberów w niekorzystnych warunkach zabudowy.

kolektory próżniowe Hewalex na elewacji budynku

Kolektory próżniowe KSR10 odznaczają się nowoczesnym designem, co jest szczególnie istotne i wyraźnie widoczne przy ich zabudowie na elewacji budynku. Obudowy kolektorów KSR10 są w całości lakierowane proszkowo w kolorze RAL 7022.

Kolektory słoneczne KSR10 są dostępne w szerokiej ofercie kompletnych zestawów solarnych przeznaczonych do podgrzewania wody użytkowej, a także do wspomagania ogrzewania. Zakup zestawu solarnego ułatwia kompletację instalacji solarnej - wymagane jest jedynie zamówienie systemu mocowania oraz rur instalacji. Szczególnie korzystna jest przede wszystkim opcja wydłużenia okresów gwarancji dla elementów zestawu solarnego w ramach Programu Przedłużenia Gwarancji. Kolektory słoneczne mogą być objęte wówczas 11-letnią gwarancją, a podgrzewacz wody nawet 6-letnią.

Pokrycie typu PVD ("niebieskie", blue coating) stanowi obecnie standard rynkowy stosowany w wysokoefektywnych kolektorach słonecznych. Specjalne powłoki metaliczno-ceramiczne powstają w procesach produkcji PVD (Physical Vapour Deposition). Selektywne pokrycie PVD odznacza się najwyższą efektywnością pracy, dzięki absorbcji 95% promieniowania słonecznego i minimalnej emisji ciepła 5%. Rury próżniowe kolektora KSR10 wykorzystują pokrycie typu PVD TiNOX, które dodatkowo jest przewidziane do pracy z podwyższonymi temperaturami.

izolacja cieplna kolektora słonecznego

Rury próżniowe NARVA kolektora słonecznego KSR10 posiadają najwyższy na rynku poziom próżni 10-6 mbar, gdy zwykle jest to od 10-3 do 10-5 mbar. Próżnia na poziomie 10-6 mbar (0,0001 Pa) oznacza że z wnętrza usunięte jest 99,9999999% powietrza. Tak więc wyeliminowane zostały praktycznie całkowicie straty ciepła z absorbera w wyniku konwekcji (unoszenie ciepła). Sprawność pracy kolektora KSR10 jest więc w niewielkim stopniu zależna od temperatury zewnętrznej, a przede wszystkim od nasłonecznienia.

Kolektor próżniowy KSR10 przechodził w trakcie badań testy wytrzymałości na szoki termiczne i długotrwałe przegrzewanie. Temperatura stagnacji kolektora 303 oC świadczy o wykosprawnej konstrukcji, ale także odporności kolektora na przegrzewanie. Tego rzędu temperatura jest utrzymywana długotrwale w testach wytrzymałości, a elementy kolektora nie mogą ulec uszkodzeniom. Cechą szczególną kolektora KSR10 jest układ dolnych przyłączy co zapewnia szybkie usuwanie glikolu z absorbera na początku stanu stagnacji. Chroni to glikol oraz elementy instalacji solarnej przed uszkodzeniem. Rozwiązanie dolnych przyłączy zostało opracowane przez firmę Hewalex i sprawdzone w kilku tysiącach zrealizowanych inwestycji.

Ponad 40 letnie doświadczenie firmy NARVA w technologiach próżniowych zostało wykorzystane w stworzeniu innowacyjnego połączenia szkło-metal, które jest newralgicznym punktem w konstrukcji wysokowydajnych 1-ściennych rur próżniowych. Dno rury w postaci krążka metalowego jest wtopione w kołnierzu ze szkła, a sama rura miedziana przechodzi przez krążek. Połączenie jest więc de facto typu metal-metal i cechuje się wysoką wytrzymałością mechaniczną i szczelnością. Wytrzymałość została dodatkowo potwierdzona testem 1000 szoków termicznych wg normy EN12975. Konstrukcja rury próżniowej jest także odporna na zwiększone naciski prostopadłe, pochodzące np. od zalegającego na kolektorze śniegu. Potwierdzeniem najwyższej jakości konstrukcji jest udzielana standardowo 10-letnia gwarancja na cały kolektor próżniowy.

getter

Warunkiem utrzymania pełnej sprawności kolektora w całym okresie użytkowania (zakładanym na minimum 20-25 lat) jest utrzymanie stałego poziomu próżni w rurach. Sprzyja temu zastosowanie szkła z powłokami antyrefleksyjnymi, które dodatkowo ograniczają do minimum przepuszczalność gazów. Dodatkowo zastosowano także tzw. getter („pochłaniacz gazów”) - wbudowany w każdej rurze próżniowej. Służy on do pochłaniania cząstek gazowych (np. CO, CO2, N2, O2, H2 i H2O), przenikających śladowo do wnętrza rury próżniowej. Poza podtrzymaniem próżni getter pełni także funkcję wskaźnika próżni - w razie uszkodzenia rury próżniowej powoduje wytrącanie sie jasnego nalotu na powierzchni wewnętrznej rury.

Firma Hewalex już od lat 90-tych udzielała najdłuższych na rynku okresów gwarancji dla kolektorów słonecznych. Gwarancja podstawowa dla kolektora KSR10 wynosi 10 lat, z możliwością przedłużenia o dodatkowy rok w ramach Programu Przedłużenia Gwarancji. Warunki gwarancji firmy Hewalex należą do najkorzystniejszych na rynku pod względem czasu trwania i minimum ograniczeń eksploatacyjnych. Gwarancja dla kolektora KSR10 należy do najdłuższych w segmencie Premium kolektorów próżniowych.

Sprawdzone rozwiązania techniczne i precyzyjne wykonanie kolektora słonecznego

Rozwiązania techniczne w budowie kolektorów słonecznych, a także technologie produkcji bazują na najdłuższym w kraju ponad 25-letnim doświadczeniu w ich produkcji. Technologia zgrzewania ultradźwiękowego (fot. Wieland) zapewniła najwyższą precyzję i jakość wykonania całkowicie miedzianych absorberów. Połączenie absorbera z orurowaniem na poziomie cząsteczkowym bez żadnego dodatkowego spoiwa cechuje się maksymalną wytrzymałością mechaniczną i najwyższym współczynnikiem przekazywania ciepła. Pokrycie typu PVD absorbera cechuje się wysoką absorbcją promieniowania słonecznego (95%) przy minimalnej emisji ciepła (5%).

rury próżniowe Narva w kolektorze próżniowym Hewalex KSR10
zgrzewanie ultradźwiękowe absorbera miedzianego
produkcja rur próżniowych

Rury próżniowe (fot. Narva) są w całości wytwarzane w zakładzie produkcyjnym firmy NARVA w Bad Erbisdorf w Niemczech. Jest to jeden z nielicznych obecnie europejskich producentów rur próżniowych, należących jednocześnie do segmentu Premium w tej klasie produktów.

Zastosowanie w małych i dużych instalacjach solarnych

W ciągu ponad 25-letniej działalności dostarczyliśmy kolektory słoneczne do ponad 140.000 obiektów w kraju i zagranicą. Ponad 140.000 instalacji solarnych pracuje zarówno w małych indywidalnych obiektach, np. w domach jednorodzinnych, jak również w dużych obiektach np. w domach wielorodzinnych, hotelach, pensjonatach, schroniskach, obiektach biurowych, usługowych, placówkach służby zdrowia i wielu innych. Kolektory próżniowe KSR10 przeznaczone są do każdego rodzaju instalacji solarnej - także dla zastosowań przemysłowych z wymaganą wysoką temperaturą pracy. Możliwa jest ich zabudowa nie tylko w optymalnym zakresie kąta nachylenia 30 do 60°, ale także w nietypowych warunkach, np. pionowo na elewacji budynku.

kolektory próżniowe Hewalex na elewacji domu jednorodzinnego
kolektory próżnioweHewalex w budynku jednorodzinnym
kolektoy próżniowe Hewalex na dachu budynku mieszkalnego
kolektory KSR10 na dachu domu 1-rodzinnego
kolektory słoneczne Hewalex w budynku jednorodzinnym
kolektory KSR10 Hewalex na dachu budynku mieszkalnego
kolektory próżniowe Hewalex na elewacji budynku
kolektory słoneczne w przemyśle, Hewalex KSR10
kolektory próżniowe na elewacji pływalni
kolektory prożniowe w hotelu, Hewalex KSR10
kolektory próżniowe Hewalex na dachu płaskim
kolektory próżniowe w szpitalu, zabudowa na terenie

Własne zaplecze sprzedażowe, techniczne, badawczo-rozwojowe i konstrukcyjne pozwala wspierać realizację inwestycji w oparciu nie tylko o standardowe produkty, ale dostosowywane do indywidualnych potrzeb inwestora i specyfiki obiektu.

10-letnia gwarancja w standardzie + Program Przedłużenia Gwarancji

Gwarancja na kolektor słoneczny Hewalex KSR10Już w latach 90-tych firma Hewalex udzielała najdłuższego na naszym rynku 10-letniego okresu gwarancji dla kolektorów słonecznych  Kolektory próżniowe KSR10 objęte są standardowo 10-letnim okresem gwarancji. Przy zakupie kompletnego zestawu solarnego, w ramach Programu Przedłużenia Gwarancji, gwarancja na kolektory zostaje przedłużona o dodatkowy 1 rok. Gwarancja udzielana na kolektory słoneczne jest gwarancją bezpośredniego producenta, o ugruntowanej i stabilnej pozycji rynkowej. Fakt prowadzenia produkcji na miejscu w kraju jest także istotny dla obsługi pogwarancyjnej. Wszelkie ewentualne uszkodzenia kolektorów słonecznych np. z tytułu siły wyższej, mogą być w większość przypadków usuwane w naszym zakładzie produkcyjnym, przy akceptowalnym koszcie.

Dlaczego warto wybrać kolektory słoneczne Hewalex?

  • Najwyższa jakość dzięki ponad 25-letniemu doświadczeniu
  • Wysoka sprawność potwierdzona Solar Keymark
  • Szczególnie korzystne wskaźniki "Cena/Wydajność"
  • Szerokie możliwości montażowe i eksploatacyjne
  • Korzystne warunki 10-letniej gwarancji od producenta
  • Szeroka sieć dystrybucji = bezpieczeństwo użytkowania
  • Krajowe surowce, komponenty = wsparcie gospodarki
  • Stabilna pozycja producenta = dostęp do obsługi serwisowej
  • Ciepło z energii słonecznej - najtańsze, łatwe do pozyskania
  • Rozwiązania techniczne znane na 40 rynkach eksportowych

Dodatkowe informacje i materiały

Parametry Wartość
Długość:2130 mm
Szerokość:856 mm
Wysokość:116 mm
Powierzchnia brutto kolektora:1,823 m²
Powierzchnia czynna (apertury):1,014 m²
Pojemność cieczowa:1,8 l
Ciężar:30 kg
Sprawność optyczna:78 %
Współczynnik strat A1:1,27 W/(m²K)
Współczynnik strat A2 zależny od temperatury:0,0012 W/(m²K²)
Gwarancja:10 lat