Dopłaty pompy ciepła

Sprawdź możliwości dofinansowań, które pozwolą obniżyć cenę inwestycji i wybierz najkorzystniejszy program dla siebie.

Wybierz korzystny program dofinansowania
Dla swojej pompy ciepła

Zakres dofinansowania obejmuje m.in. wymianę, zakup i montaż źródła ciepła, instalacji CO i CWU oraz mikroinstalacji fotowoltaicznej.
Beneficjentami programu są osoby fizyczne – właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnego budynku/lokalu mieszkalnego.

Program Czyste Powietrze

Polega na odliczeniu wydatków przeznaczonych na realizację budynku jednorodzinnego mieszkalnego, od podstawy obliczenia podatku (kwota nie może przekroczyć 53 tyś. zł).
Beneficjentami programu są osoby fizyczne – podatnicy, właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnego budynku/lokalu mieszkalnego.
Ulgę można łączyć z innymi programami (np. Czyste Powietrze).

Ulga Termomodernizacyjna

Projekt gminny w formie dotacji, obejmujący m.in. wymianę lub likwidację wysokoemisyjnych źródeł ciepła, termomodernizację, zapewnienie budynkom dostępu do energii z instalacji OZE.
Beneficjentami są osoby najmniej zamożne, korzystające ze świadczeń socjalnych.

Program STOP SMOG

Dopłata dotyczy zakupu i montażu pompy ciepła (oraz osprzętu) do ogrzewania nowych budynków o podwyższonym standardzie energetycznym. Wsparcie sięga do 7 tyś. zł w przypadku powietrznej pompy ciepła.
W ramach programu można uzyskać refundację kosztów kwalifikowanych poniesionych od dnia 01.01.2021 r.

Program Moje Ciepło

Obejmuje dofinansowanie na mikroinstalacje fotowoltaiczne, pompy ciepła i towarzyszące magazyny energii.
Beneficjantami są osoby fizyczne z prawem dzierżawy nieruchomości rolnych o powierzchni od 1 do 300 ha.
Dotacja jest bezzwrotna i może wynieść do 20% kosztów kwalifikowanych.
Aby otrzymać dofinansowanie, inwestycja nie może zostać rozpoczęta przed przystąpieniem do programu.

Program Agroenergia

Dofinansowanie obejmuje wymianę urządzeń do ogrzewania budynku z możliwością przygotowania CWU – pompy ciepła napędzane elektrycznie oraz kotły gazowe kondensacyjne.
Beneficjentami są właściciele lub współwłaściciele domów jednorodzinnych położonych na terenie województw: dolnośląskie, opolskie, śląskie, małopolskie.
Program można łączyć z innymi.

Program Ogrzej się z TAURONEM

To bezzwrotna dotacja do domowych mikroinstalacji fotowoltaicznych, magazynów energii i ciepła oraz inteligentnych systemów zarządzania energią. W zakres wchodzą koszty zakupu, montażu, transportu m.in. urządzeń służących magazynowaniu energii elektrycznej/ciepła.
Dofinansowanie obejmuje do 50% kosztów kwalifikowanych.

Program Mój Prąd 4.0

Zakres dofinansowania obejmuje m.in. wymianę, zakup i montaż źródła ciepła, instalacji CO i CWU oraz mikroinstalacji fotowoltaicznej.
Beneficjentami programu są osoby fizyczne – właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnego budynku/lokalu mieszkalnego.

Program Czyste Powietrze

Polega na odliczeniu wydatków przeznaczonych na realizację budynku jednorodzinnego mieszkalnego, od podstawy obliczenia podatku (kwota nie może przekroczyć 53 tyś. zł).
Beneficjentami programu są osoby fizyczne – podatnicy, właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnego budynku/lokalu mieszkalnego.
Ulgę można łączyć z innymi programami (np. Czyste Powietrze).

Ulga Termomodernizacyjna

Projekt gminny w formie dotacji, obejmujący m.in. wymianę lub likwidację wysokoemisyjnych źródeł ciepła, termomodernizację, zapewnienie budynkom dostępu do energii z instalacji OZE.
Beneficjentami są osoby najmniej zamożne, korzystające ze świadczeń socjalnych.

Program STOP SMOG

Dopłata dotyczy zakupu i montażu pompy ciepła (oraz osprzętu) do ogrzewania nowych budynków o podwyższonym standardzie energetycznym. Wsparcie sięga do 7 tyś. zł w przypadku powietrznej pompy ciepła.
W ramach programu można uzyskać refundację kosztów kwalifikowanych poniesionych od dnia 01.01.2021 r.

Program Moje Ciepło

Obejmuje dofinansowanie na mikroinstalacje fotowoltaiczne, pompy ciepła i towarzyszące magazyny energii.
Beneficjantami są osoby fizyczne z prawem dzierżawy nieruchomości rolnych o powierzchni od 1 do 300 ha.
Dotacja jest bezzwrotna i może wynieść do 20% kosztów kwalifikowanych.
Aby otrzymać dofinansowanie, inwestycja nie może zostać rozpoczęta przed przystąpieniem do programu.

Program Agroenergia

Dofinansowanie obejmuje wymianę urządzeń do ogrzewania budynku z możliwością przygotowania CWU – pompy ciepła napędzane elektrycznie oraz kotły gazowe kondensacyjne.
Beneficjentami są właściciele lub współwłaściciele domów jednorodzinnych położonych na terenie województw: dolnośląskie, opolskie, śląskie, małopolskie.
Program można łączyć z innymi.

Program Ogrzej się z TAURONEM

To bezzwrotna dotacja do domowych mikroinstalacji fotowoltaicznych, magazynów energii i ciepła oraz inteligentnych systemów zarządzania energią. W zakres wchodzą koszty zakupu, montażu, transportu m.in. urządzeń służących magazynowaniu energii elektrycznej/ciepła.
Dofinansowanie obejmuje do 50% kosztów kwalifikowanych.

Program Mój Prąd 4.0

Wszystkie pompy ciepła Hewalex (PCCO MONO oraz PCCO SPLIT) kwalifikują się do programu Czyste Powietrze

Jak uzyskać dofinansowanie?
1
1

Podejmij decyzję co do wymiany źródła ogrzewania.

2
2

Sprawdź jaka pompa ciepła HEWALEX będzie odpowiednia dla Twojego budynku.

3
3

Wybierz korzystny program dofinansowania, z którego możesz skorzystać.

4
4

Wypełnij niezbędne formularze/wnioski i złóż je w odpowiednim urzędzie.

5
5

Poczekaj na decyzję w sprawie dotacji.

6
6

Zmniejsz poniesione koszty i ciesz się nowym źródłem ciepła.

Wzory dokumentów

Program Priorytetowy Czyste Powietrze 2022

Pobierz Podgląd

Ulga Termomodernizacyjna – objaśnienia podatkowe

Pobierz Podgląd

Regulamin programu „STOP SMOG”

Pobierz Podgląd

Regulamin programu Moje Ciepło

Pobierz Podgląd

Regulamin programu Agroenergia

Pobierz Podgląd

Regulamin programu „Ogrzej się z TAURONEM”

Pobierz Podgląd

Program Priorytetowy Mój Prąd 2022

Pobierz Podgląd