Optymalizatory mocy

Podczas planowania rozmieszczenia modułów na dachu często przeszkodę stanowią np. kominy lub lukarny stanowiące zacienienie. Zdarza się również, że wybrana połać dachu jest niewystarczająca do obłożenia jednego stringu, a pozostałe mają inny kąt nachylenia lub orientację. W obu tych sytuacjach zaleca się zastosowanie optymalizatorów mocy.

Optymalizator mocy można montować indywidualnie na wybranym module/modułach lub na wszystkich panelach. Do ich głównych funkcji należą:

 

  • Poprawa wydajności instalacji

Optymalizatory najczęściej stosowane są na pojedynczych modułach, w przypadku gdy jest on częściowo (lub okresowo) zacieniany. W standardowej instalacji wszystkie moduły działają zależnie od siebie, a ich parametry pracy narzucane są przez parametry „najsłabszego” modułu. W związku z czym, zacienienie jednego moduły obniża pracę wszystkich modułów połączonych w danym szeregu.

 

Rys. 1. Praca instalacji na przykładzie modułów 340W, gdy pierwszy moduł został częściowo zacieniony.

 

Zastosowanie optymalizatorów mocy pozwala na pracę modułów niezależnie od siebie. Można przyjąć, że optymalizator odcina zacieniony moduł od pozostałych tak aby nie wpływał on negatywnie na ich parametry pracy.

 

Rys. 2. Praca instalacji na przykładzie modułów 340W wyposażonych w optymalizatory TIGO.

 

  • Tolerancja na niedopasowanie mocy oraz parametrów pracy modułów

Montaż optymalizatorów na wybranych modułach pozwala na łączenie ich w jednym szeregu pomimo różnicy kąta nachylenia (np. 15⁰ z 25⁰) lub orientacją (np. południe z południowym wschodem). Ponadto pozwalają na rozbudowę instalacji fotowoltaicznej poprzez dołożenie np. 2 lub 3 o wyższych parametrach elektrycznych, pod warunkiem spełnienia parametrów wejściowych inwertera.

 

  • Możliwość szczegółowego monitorowania pracy poszczególnych paneli

Dzięki montażu optymalizatorów na instalacji PV oraz zastosowaniu systemu monitoringu TIGO istnieje możliwość analizy pracy poszczególnych modułów za pośrednictwem aplikacji mobilnej. Monitoring ten pozwala śledzić m.in. moc, napięcie oraz prąd, i tym samym wyeliminować uszkodzony moduł lub wykryć i zweryfikować nieprawidłowości w pracy instalacji.

 

Rys. 3. Napięcie na poszczególnych modułach dla wybranego dnia, na przykładzie instalacji z modułami Ja Solar 290 W.

 

  • Wyższy poziom bezpieczeństwa (opcjonalnie)

System monitoringu TIGO posiada port z możliwością podpięcia np. rozłącznika PV SAVE, który umożliwia manualne odłączenie instalacji, a obecność optymalizatora pod każdym z modułów pozwala na obniżenie napięcia praktycznie do zera. Rozłącznik ten można zamontować w dowolnym, odpowiednio zabezpieczonym miejscu, np. na zewnętrznej ścianie budynku. Jest to rozwiązanie istotne w szczególności w przypadku restrykcyjnych wytycznych PPOŻ.

Opublikowano: 04.04.2024