Fotowoltaika a limit 2000 kWh na prąd dla gospodarstw domowych

Zgodnie z koncepcją Tarczy Solidarnościowej 2023 roku ceny prądu dla gospodarstw domowych zużywających do 2000 kWh nie wzrosną. Powyżej tego limitu obowiązywać będzie stawka z 2023 roku (maksymalnie 0,693 zł/kWh netto za energię elektryczną czynną). Pojawia się jednak kwestia dyskusyjna: fotowoltaika a limit 2000 kWh. Jak wprowadzone limity wpływają na sposób rozliczania energii przekazywanej i odbieranej z sieci elektroenergetycznej przez prosumentów?

 

Rysunek 1. Informacje o zamrożeniu cen prądu i dodatku elektrycznym ze strony gov.pl

Limit 2000 kWh w gospodarstwach domowych w Polsce posiadających instalację fotowoltaiczną

Fotowoltaika w gospodarstwach domowych w Polsce staje się coraz bardziej popularna, ponieważ panele fotowoltaiczne można zainstalować na dachach domów lub w ogrodach. Panele słoneczne przekształcają energię słoneczną w energię elektryczną, która może być wykorzystywana do zasilania urządzeń elektrycznych w domu. Nadwyżka wyprodukowanej energii może być również oddawana do sieci elektrycznej, co umożliwia jej wykorzystanie w późniejszym czasie.

Doprecyzowując przepisy – limit 2000 kWh dotyczy licznika, a nie samego gospodarstwa domowego. Zatem jeśli budynek wielorodzinny korzysta z jednego licznika – dla tego budynku przysługuje jeden limit.

W zależności od posiadanego rozliczenia, limit 2000 kWh będzie inaczej rozliczany:

  • Instalacja fotowoltaiczna w net-meteringu (stare zasady) – limit jest naliczany po uwzględnieniu rozliczenia prosumenckiego, czyli po wykorzystaniu całej energii przesłanej do sieci

Przykład: Prosument posiada instalację fotowoltaiczną o mocy 5 kWp (rozliczenie 1:0,8) i w ciągu roku wytworzył 5000 kWh, z czego do sieci wysłał 4000 kWh, natomiast pobrał z niej 6000 kWh. Po rozliczeniu z zakładem energetycznym może za darmo odebrać 3200 kWh, zatem dokupić musi jeszcze 2800 kWh. Na pobranie 2000 kWh otrzyma niższą cenę, natomiast na pozostałe 800 kWh będzie obowiązywać wyższa stawka.

  • Instalacja fotowoltaiczna w net-billingu – w tym przypadku każda pobrana kilowatogodzina pobrana z sieci/z depozytu prosumenckiego wlicza się do limitu

Przykład: Prosument posiada instalację fotowoltaiczną o mocy 5 kWp i w ciągu roku wytworzył 5000 kWh, z czego do sieci wysłał 3000 kWh, natomiast pobrał z niej 6000 kWh. Przy rozliczeniu z zakładem energetycznym wykorzystał cały limit (2000 kWh), a pozostałe 4000 kWh dokupi po stawkach za energię obowiązujących w 2023 roku.

 

 

Jak efektywnie wykorzystać limit 2000 kWh?

1. Energooszczędność w domu: Aby efektywnie wykorzystać energię elektryczną i zmniejszyć zużycie z sieci, warto zainwestować w energooszczędne urządzenia elektryczne, takie jak lodówki, pralki czy oświetlenie LED. Dzięki temu można ograniczyć zużycie energii i wydłużyć czas użytkowania energii wyprodukowanej przez panele fotowoltaiczne.

2. Monitorowanie zużycia energii: Wprowadzenie systemu monitoringu zużycia energii pomoże śledzić zużycie energii w gospodarstwie domowym. Dzięki temu można kontrolować wykorzystanie energii i dostosować je do limitu 2000 kWh. Przykładem urządzenia, które pozwoli monitorować i zarządzać domowym bilansem energii jest OPTI-ENER. Produkt polskiej firmy HEWALEX działającej ponad 30 lat branży Odnawialnych Źródeł Energii. System OPTI-ENER dzięki pomiarom napięcia i natężenia prądu na każdej fazie instalacji elektrycznej zna dokładną wartość mocy produkowanej, oddawanej, pobieranej i zużywanej przez monitorowaną instalację. Zebrane dane wizualizowane są na dedykowanej platformie EKONTROL.

3. Zwiększenie autokonsumpcji: Najważniejszą funkcjonalnością systemu OPTI-ENER jest zwiększenie poziomu autokonsumpcji. Sterownik pozwala na zarządzanie 4 obwodami, które można przypisać pod dowolne urządzenia domowe. Obwody mogą być włączane na podstawie nadwyżek mocy oddawanej do sieci z uwzględnieniem priorytetów załączania, programów czasowych lub w dowolnej chwili – zdalnie. OPTI-ENER można rozbudować o dodatkowy moduł OPTI-TEMP, który rozszerzy nasz system o 2 dodatkowe obwody oraz umożliwi płynne wysterowanie mocą grzałki. Płynne wysterowanie mocą grzałki w znaczący sposób zwiększa bieżące wykorzystanie nadwyżek mocy oddawanej do sieci.

 

Fotowoltaika jest ekologicznym i oszczędnym rozwiązaniem dla gospodarstw domowych w Polsce. Zwiększenie autokonsumpcji, energooszczędność w domu oraz monitorowanie zużycia energii są kluczowe dla efektywnego wykorzystania fotowoltaiki w ramach limitu 2000 kWh na prąd. Dzięki fotowoltaice gospodarstwa domowe mogą nie tylko oszczędzać na rachunkach za prąd, ale także przyczyniać się do ochrony środowiska poprzez wykorzystanie odnawialnego źródła energii.

 

Aktualizacja – większy limit zużycia prądu 3000 kWh już w 2023 roku

W lipcu 2023 r. w sejmie przyjęto nowelizację ustawy o ochronie odbiorców energii elektrycznej. Próg rocznego zużycia energii zwiększono z 2000 kWh do 3000 kWh. W przypadku gospodarstw domowych zamieszkałych przez osobę z niepełnosprawnością limit wzrośnie z 2600 kWh do 3600 kWh. Na większy limity mogą także liczyć posiadacze Karty Dużej Rodziny oraz rolnicy: z 3000 kWh do 4000 kWh rocznie. Co istotne, limity można wykorzystać w roku 2023 nawet jeśli przed wejściem noweli ustawy, została wyczerpana ilość energii przysługująca w ramach „starego” limitu. Ceny zakupu energii mieszczącej się w limicie pozostają bez zmian, a więc na poziomie z 2022 roku.

 

Autor: Magdalena Jezusek
Dział Fotowoltaiki HEWALEX

Opublikowano: 03.08.2023