Magazyny energii

Magazyn energii, czy inaczej akumulator, to urządzenie które można połączyć z inwerterem. Zamiast oddawać energię do sieci, można ją zgromadzić i wykorzystać w godzinach, kiedy instalacja nie produkuje już energii. Produkty firmy Pylontech to gwarancja najnowocześniejszych rozwiązań z zakresu magazynowania energii.

Force H2
Magazyn energii, czy inaczej akumulator, to urządzenie które można połączyć z inwerterem. Zamiast oddawać energię do sieci, można ją zgromadzić i wykorzystać w godzinach, kiedy instalacja nie produkuje już energii. Produkty firmy Pylontech to gwarancja najnowocześniejszych rozwiązań z zakresu magazynowania energii.
  • Konstrukcja modułowa
  • Klasa ochrony IP55
  • 10 lat sprawności technicznej
Poznaj produkt
MODUŁ BATERII US3000C
Moduł baterii US3000C służy do budowy magazynu energii Pylontech – jednego z najnowocześniejszych produktów do magazynowania energii. Posiada on pojemność 3,552 kWh, wykonany jest w technologii litowo-jonowej, a jego żywotność szacowana jest na minimum 15 lat.
  • Kompaktowe rozmiary
  • Niski współczynnik uszkodzeń
  • Możliwość rozbudowy
Poznaj produkt

95% DoD – większa pojemność użyteczna

Pionowy łańcuch przemysłowy

Niezawodne osiągi

10 lat sprawności technicznej

Czym jest magazyn energii?

Ostatnie lata przyniosły ogromny wzrost ilości lokalnych źródeł energii elektrycznej. Przede wszystkim dotyczyło to instalacji fotowoltaicznych (PV) wybieranych przez właścicieli domów jednorodzinnych, bądź też budynków o innym przeznaczeniu. Warunki prawne i ekonomiczne sprzyjały stosowaniu instalacji PV typu on-grid. Są one przystosowane do współpracy z siecią elektroenergetyczną, która w praktyce pełni funkcję magazynu energii. Nie jest on zlokalizowany fizycznie w budynku wyposażonym w instalację PV. Jest to w zasadzie wirtualny magazyn energii, a korzystanie z niego odbywa się na zasadzie długoterminowych rozliczeń z dostawcą energii. Oddawane do sieci nadwyżki energii można odebrać w późniejszym czasie, nawet w ciągu 12 miesięcy, zgodnie z wybranym modelem rozliczeń: net-metering lub net-billing. Czymś innym są rzeczywiste magazyny energii popularnie nazywane akumulatorami, które instaluje się lokalnie w budynkach.

Jak działa magazyn energii?

Magazyn energii jako urządzenie instalowane wprost w budynku wyposażonym w instalację fotowoltaiczną, elektrownię wiatrową czy jeszcze inne źródło energii, służy do gromadzenia nadwyżek energii. Bardzo często, szczególnie w budynkach mieszkalnych największe potrzeby energii występują po południu i wieczorem, podczas gdy wzmożona produkcja energii odbywa się w środku dnia. Naturalnym więc rozwiązaniem dla zapewnienia dostawy darmowej energii o każdej porze dnia, jest jej gromadzenie i późniejsze odbieranie. Własny magazyn energii działa na zasadzie krótkoterminowego gromadzenia energii. Ze względów ekonomicznych uzasadniony jest taki dobór magazynu energii, aby był od zdolny do odebrania i oddania mniej dobowego zapotrzebowania energii. Jedynie w niektórych sytuacjach przewiduje się większą pojemność magazynu energii, gdy pełni on np. rolę zabezpieczenia dostaw energii na wypadek awarii sieci energetycznej.

Jakie są ceny magazynów energii?

Zróżnicowanie cen magazynów energii jest znaczne. Dużą popularnością cieszą się obecnie magazyny o pojemności rzędu 10 kWh. Znajdują one zastosowanie we współpracy z typowymi domowymi instalacjami fotowoltaicznymi o mocy od 5 do 10 kWp. Wymagana pojemność magazynu jest oczywiście zależna od ilości energii zużywanej w ciągu dnia i wynikającej z tego ilości energii jaką należy zmagazynować na pozostałą część dnia. Jednak tzw. akumulatory o pojemności 10 kWh są popularne z uwagi na optymalne ceny zakupu. Przykładowo ceny magazynów energii o pojemności nominalnej rzędu 10 kWh wynoszą obecnie od 2600 zł/kWh do 4800 zł/kWh (12.2022 wg enerad.pl). Są one zależne od parametrów użytkowych (np. czas ładowania), zakresu realizowanych funkcji (np. funkcja zasilania awaryjnego), a także możliwości zabudowy (w budynku lub poza nim), designu itp. Ceny magazynów energii są obecnie znacznie niższe niż jeszcze kilka lat temu, a ich parametry użytkowe znacznie wyższe.