Realizacje z naszymi produktami

Realizacje z naszymi produktami


Warszawski Uniwersytet medyczny WUM w Warszawie

Duża instalacja solarna: 100 szt. kolektorów o łącznej powierzchni 260 m².

Budynek jednorodzinny w okolicy Bielska-Białej

Pompa ciepła do ogrzewania i chłodzenia domu 11 kW, pompa ciepła do wody basenowej 7,6 kW, instalacja fotowoltaiczna 11 kWp, instalacja z 2 kolektorami słonecznymi.

Budynek jednorodzinny w miejscowości Bielska-Białej

Połączenie naszych dwóch rozwiązań, czyli kolektorów słonecznych wraz z instalacją fotowoltaiczną. Ze względu na niestandardową budowę dachu, panele fotowoltaiczne zostały umieszczone na gruncie.

Dom jednorodzinny

Instalacja solarna i fotowoltaiczna zamontowane na tej samej połaci dachowej. Dwa kolektory słoneczne o łącznej powierzchni 4,1 m² dostarczają darmową energię do podgrzewu ciepłej wody użytkowej dla 3-osobowej rodziny.

Instalacja fotowoltaiczna w Buczkowicach na dwóch połaciach dachu

Położona w urokliwym sąsiedztwie gór na terenie Buczkowic instalacja fotowoltaiczna o mocy 9,86 kWp złożona z modułów fotowoltaicznych JA Solar 340 W w srebrnej ramie.

Nowe budownictwo domu jednorodzinnego z instalacją fotowoltaiczną

Instalacja fotowoltaiczna na nowo wybudowanym budynku w Buczkowicach o mocy 7,22 kWp złożona z modułów JASolar 380 W w czarnej ramie.

Instalacja fotowoltaiczna na nowo wybudowanym budynku w Bystrej o mocy 7,22 kWp

Nieingerująca w wygląd budynku instalacja fotowoltaiczna na nowo wybudowanym budynku w Bystrej o mocy 7,22 kWp złożona z modułów JASolar 380 W w srebrnej ramie.

Dom jednorodzinny w Czechowicach-Dziedzicach

Instalacja solarna i fotowoltaiczna zamontowane na tej samej połaci dachowej z ekspozycją w kierunku południowym i dobrym nasłonecznieniem. Trzy kolektory słoneczne o łącznej powierzchni 6,2 m² efektywnie zaspokajają potrzeby ciepłej wody użytkowej 5-osobowej rodziny.

Dom jednorodzinny w okolicy Bielska-Białej

Instalacja solarna zamontowana w sąsiedztwie instalacji fotowoltaicznej na dachu pokrytym dachówką ceramiczną. Dla efektywnego zaspokojenia podwyższonych potrzeb ciepłej wody użytkowej 4-osobowej rodziny zastosowano dwa kolektory płaskie o zwiększonej powierzchni.

Dom jednorodzinny w okolicy Bielska-Białej

Połączenie instalacji fotowoltaicznej z instalacją solarną w okolicy Bielska-Białej. Trzy kolektory słoneczne zostały zamontowane w połaci dachu.

Instalacja solarna na domu jednorodzinnym w Tychach

Instalacja solarna zamontowana na dachu pokrytym dachówka ceramiczną. Rodzina 6-osobowa korzysta ciepłej wody użytkowej, podgrzewanej darmową energią słoneczną dzięki trzem dużym kolektorom słonecznym, o łącznej powierzchni 7,9 m².

Dom jednorodzinny w Suszcu

Instalacja solarna zamontowana na jednej połaci dachowej razem z instalacją fotowoltaiczną. Trzy kolektory słoneczne o powierzchni 6,3 m² efektywnie przetwarzają darmową energię słoneczną na ciepło do podgrzewania ciepłej wody użytkowej, z której na co dzień korzysta 5-osobowa rodzina.

Dom jednorodzinny w Tychach

Instalacja solarna zamontowana na dachu pokrytym dachówka ceramiczną. Dwa duże kolektory zamontowano w sąsiedztwie paneli fotowoltaicznych, na dachu pokrytym dachówką ceramiczną z ekspozycją południowo-zachodnią. Instalacja solarna o powierzchni 5,2 m² zapewnia darmową energię ze słońca do podgrzewania ciepłej wody użytkowej dla 4-osobowe rodziny.

Dom jednorodzinny w Czechowicach-Dziedzicach

Dom jednorodzinny wyposażony w pompę ciepła PCCO SPLIT 13 oraz instalację fotowoltaiczną z ekspozycją południową o mocy 9.8kWp.

Zaufaj naszemu doświadczeniu

30

+

LAT DOŚWIADCZENIA

200

+

SPECJALISTÓW

26 000

+

POMP CIEPŁA

250 000

+

INSTALACJI OZE