Koniec 5 naboru wniosków w ramach programu Mój Prąd

Z powodu wyczerpania się środków przewidzianych na wypłatę dofinansowania w ramach programu Mój Prąd 5, nabór wniosków o dofinansowanie został zamknięty. Planowane jest uruchomienie kolejnego (szóstego) naboru wniosków o dofinansowanie w programie Mój Prąd, szczegóły nie są na razie znane.