Schematy instalacji

Sprawdź schematy instalacji dla małych i dużych obiektów z wykorzystaniem energii odnawialnej – kolektorów słonecznych lub/i pomp ciepła.

Schematy instalacji przeznaczonych do małych obiektów (np. dom jednorodzinny, obiekt biurowy, usługowy, itp.), gdzie podgrzewanie ciepłej wody użytkowej realizowane jest z wykorzystaniem energii odnawialnej – przez zastosowanie kolektorów słonecznych lub/i pomp ciepła. Schematy w formie plików CAD są dostępne po zalogowaniu w Strefie Projektanta i Strefie Instalatora.

 • icons

  MAŁE OBIEKTY

 • icons

  CIEPŁA WODA UŻYTKOWA

Schemat M-C/1

Zastosowanie: podgrzewanie wody użytkowej CWU

Komponenty: mała instalacja solarna + podgrzewacz 2-wężownicowy c.w.u. + wiszący kocioł grzewczy

Opis funkcjonowania: Sterownik G422 wyposażony jest standardowo w 4 czujniki temperatury. Pompa obiegu solarnego włączana jest w zależności od różnicy temperatury między czujnikiem T1 i T2. Czujnik T3 na powrocie pozwala bilansować uzyski ciepła. Sterownik G422 współpracuje z elektronicznym przepływomierzem (w grupie pompowej np. ZPS 18e-01). Regulacja obrotów pompy obiegowej – stała lub zmienna. Możliwe zastosowanie pompy elektronicznej. Czujnik T4 umożliwia sterowanie pracą kotła grzewczego w trybie podgrzewania c.w.u. – blokowanie pracy kotła przy osiągniętej temperaturze w górnej strefie podgrzewacza. Blokowanie pracy kotła – za pomocą wejścia sterującego w sterowniku kotła lub podłączenie dodatkowego opornika w obwód pomiaru temperatury c.w.u. przez sterownik kotła. Sterownik G422 o zaawansowanych funkcjach pozwala także na obsługę pracy pompy cyrkulacyjnej c.w.u. oraz podłączenie systemu zdalnego nadzoru EKONTROL.

POBIERZ

Schemat M-C/2

Zastosowanie: podgrzewanie wody użytkowej CWU

Komponenty: mała instalacja solarna + modułowa pompa ciepła + podgrzewacz 2-wężownicowy c.w.u.

Opis funkcjonowania: Sterownik G425 wyposażony jest standardowo w 3 czujniki temperatury wymagane dla pracy instalacji solarnej. Pompa obiegu solarnego włączana jest w zależności od różnicy temperatury między czujnikiem T1 i T2. Czujnik T3 instalowany jest na powrocie z wężownicy solarnej podgrzewacza c.w.u.. Pompa obiegowa w normalnym trybie pracy jest sterowana od różnicy temperatury między czujnikami T2 i T3. Funkcja Opti-Flow na bieżąco dostosowuje natężenie przepływu w instalacji solarnej do warunków oddawania ciepła przez wężownicę. Sterownik G425 stosowany jest tylko w grupach pompowych ZPS18a-01 przeznaczonych dla współpracy przede wszystkim z kolektorami KS2000 TLP Am (absorber aluminiowy). Sterownik G425 zawiera podstawowe funkcje niezbędne dla pracy instalacji solarnej, bez możliwości współpracy z kotłem, pompą cyrkulacji c.w.u., itd.

POBIERZ

Schemat M-C/3

Zastosowanie: podgrzewanie wody użytkowej CWU

Komponenty: mała instalacja solarna + modułowa pompa ciepła + podgrzewacz 1-wężownicowy c.w.u.

Opis funkcjonowania: Pompa ciepła PCWU 2,5kW przeznaczona jest do podłączenia np. do już istniejącego w budynku podgrzewacza c.w.u. Pompa PCWU 2,5kW wyposażona jest pompę P/PDG do podgrzewania wody użytkowej w obiegu z podgrzewaczem PDG/S. Funkcjonowanie instalacji solarnej jest analogiczne jak w schemacie M-C/1. Sterownik G426 pompy ciepła pozwala na nastawę priorytetów pracy zewnętrznych urządzeń podgrzewających wodę użytkową, w zależności od temperatury zewnętrznej. Sterownik G422 (instalacji solarnej) poprzez wyjście sterujące może blokować pracę pompy ciepła podczas pracy instalacji solarnej, dla zapewnienia najniższych kosztów eksploatacyjnych. Obydwa sterowniki (G422 i G426) można podłączyć do jednego modemu systemu zdalnego nadzoru pracy EKONTROL

POBIERZ

Schemat M-C/4

Zastosowanie: podgrzewanie wody użytkowej CWU

Komponenty: mała instalacja solarna + pompa ciepła c.w.u. z podgrzewaczem

Opis funkcjonowania: Pompa ciepła z podgrzewaczem c.w.u. serii PCWU (np. PCWU 200K-2,3kW) posiada wbudowaną 1 wężownicę do współpracy z kotłem grzewczym lub instalacją solarną (wersja PCWU 300SK-2,3kW posiada 2 wężownice – wg odrębnego schematu). Funkcjonowanie instalacji solarnej jest analogiczne jak w schemacie M-C/1. Sterownik G426 pompy ciepła pozwala na nastawę priorytetów pracy zewnętrznych urządzeń podgrzewających wodę użytkową, w zależności od temperatury zewnętrznej. Sterownik G422 (instalacji solarnej) poprzez wyjście sterujące może blokować pracę pompy ciepła podczas pracy instalacji solarnej, dla zapewnienia najniższych kosztów eksploatacyjnych. Obydwa sterowniki (G422 i G426) można podłączyć do jednego modemu systemu zdalnego nadzoru pracy EKONTROL

POBIERZ

Schemat M-C/5

Zastosowanie: podgrzewanie wody użytkowej CWU

Komponenty: mała instalacja solarna + pompa ciepła c.w.u. z podgrzewaczem + kocioł na paliwo stałe

Opis funkcjonowania: Pompa ciepła z podgrzewaczem c.w.u. PCWU 300SK-2,3kW posiada wbudowane 2 wężownice do współpracy z kotłem grzewczym i instalacją solarną. Funkcjonowanie instalacji solarnej jest analogiczne jak w schemacie M-C/1. Sterownik G426 pompy ciepła pozwala na nastawę priorytetów pracy zewnętrznych urządzeń podgrzewających wodę użytkową, w zależności od temperatury zewnętrznej. Kocioł na paliwo stałe powinien pracować w trybie podgrzewania wody użytkowej tylko w sezonie grzewczym. Sterownik G426 posiada wejście pozwalające na blokowanie pracy pompy ciepła przez zewnętrzny sterownik – G422 w sytuacji gdy pracuje instalacja solarna.

POBIERZ

Schemat M-C/6

Zastosowanie: podgrzewanie wody użytkowej CWU

Komponenty: mała instalacja solarna + pompa ciepła c.w.u. z podgrzewaczem + wiszący kocioł grzewczy

Opis funkcjonowania: Pompa ciepła z podgrzewaczem c.w.u. PCWU 300SK-2,3kW posiada wbudowane 2 wężownice do współpracy z kotłem grzewczym i instalacją solarną. Funkcjonowanie instalacji solarnej jest analogiczne jak w schemacie M-C/1. Sterownik G426 pompy ciepła pozwala na nastawę priorytetów pracy zewnętrznych urządzeń podgrzewających wodę użytkową, w zależności od temperatury zewnętrznej. Kocioł gazowy niskotemperaturowy powinien pracować przy temperatury zewnętrznej niższej od ok. -6°C, gdy współczynnik COP pompy ciepła będzie niższy od ok. 2,0. Kocioł gazowy kondensacyjny zapewni niższe koszty eksploatacji już poniżej ok. 3°C. Sterownik G426 posiada wejście pozwalające na blokowanie pracy pompy ciepła przez zewnętrzny sterownik – G422, gdy pracuje instalacja solarna.

POBIERZ

Schemat M-C/7

Zastosowanie: podgrzewanie wody użytkowej CWU

Komponenty: 2x mała instalacja solarna + podgrzewacz 2-wężownicowy c.w.u. + wiszący kocioł grzewczy

Opis funkcjonowania: Sterownik G422 standardowo zawiera funkcję obsługi dwóch oddzielnych pól kolektorów słonecznych, np. zabudowanych na przeciwnych połaciach dachu (np. wschód-zachód). Pompa pierwszego pola kolektorów P/SOL1 będzie załączana standardowo od różnicy temperatury pomiędzy czujnikiem T1, a T2 w podgrzewaczu pojemnościowym. Pompa drugiego obiegu P/SOL2 będzie włączana, gdy temperatura w kolektorach słonecznych T3 będzie wyższa od temperatury T2 w podgrzewaczu o różnicę T1-T2. Czujnik T3 jest wykorzystany dla drugiego pola kolektorów słonecznych, przez co nie spełnia funkcji pomiaru temperatury powrotu w instalacji solarnej (zabudowa w zespole pompowo-sterowniczym ZPS) jak w standardowych schematach.

POBIERZ

Schemat M-C/8

Zastosowanie: podgrzewanie wody użytkowej CWU

Komponenty: mała instalacja solarna + 2 x podgrzewacz 1-wężownicowy c.w.u. (solarny i kotłowy) + kocioł na paliwo stałe

Opis funkcjonowania: Schemat pozwala rozbudować istniejący układ z zachowaniem podgrzewacza c.w.u. zasilanego z kotła grzewczego PDG/K. Zastosowany dodatkowo podgrzewacz PDG/S zasilany jest z instalacji solarnej. Woda wodociągowa przepływa szeregowo przez podgrzewacz (solarny) PDG/S i następnie przez PDG/K, gdzie jest dogrzewana do wymaganej temperatury. Pompa obiegu solarnego P/SOL sterowana jest standardowo od czujników temperatury T1 i T2. Czujnik T3 może być wykorzystany albo na powrocie instalacji solarnej (w zespole ZPS), albo do współpracy z kotłem na paliwo stałe jak bieżącym schemacie. Dodatkowa pompa mieszająca P/M (ładująca) zapewnia cyrkulację wody użytkowej między podgrzewaczami w zależności od różnicy temperatury T2-T4. Woda o wyższej temperaturze jest przekazywana z podgrzewacza PDG/S do podgrzewacza PDG/K także przy braku rozbioru wody użytkowej.

POBIERZ

Schematy instalacji w małych obiektach (np. dom jednorodzinny, obiekt biurowy, usługowy, itp.), gdzie podgrzewanie ciepłej wody użytkowej oraz ogrzewanie budynku (lub wspomaganie ogrzewania) realizowane jest z udziałem energii odnawialnej – przez zastosowanie kolektorów słonecznych lub/i pomp ciepła. Schematy w formie plików CAD są dostępne po zalogowaniu w Strefie Projektanta i Strefie Instalatora.

 • icons

  MAŁE OBIEKTY

 • icons

  CIEPŁA WODA UŻYTKOWA

 • icons

  OGRZEWANIE BUDYNKU

Schemat M-CO/1

Zastosowanie: podgrzewanie wody użytkowej CWU + wspomaganie ogrzewania CO

Komponenty: mała instalacja solarna + podgrzewacz uniwersalny + wiszący kocioł grzewczy

Opis funkcjonowania: Instalacja solarna funkcjonuje w sposób standardowy, tzn. w oparciu o różnicę temperatury 1-2. Czujnik 2 umieszczony jest w dolnej strefie podgrzewacza w wodzie grzewczej. Czujnik 3 może być wykorzystany nadal do pomiaru temperatury powrotu w zespole ZPS. Kocioł gazowy zasila środkową roboczą strefę podgrzewacza, do której również podłączony jest system grzewczy budynku. System grzewczy korzysta w ten sposób z wody grzewczej podgrzewanej przez źródła ciepła podłączone do podgrzewacza (w tym przez instalację solarną). Ciepła woda użytkowa podgrzewana jest we wbudowanym zasobniku, odbierając ciepło z wody grzewczej. Jeżeli podgrzewanie wody użytkowej przez kocioł jest realizowane za pomocą sterownika G422, to czujnik 4 podłączony jest do niego (w innym przypadku czujnik temp. wody użytkowej ze sterownika kotła umieszcza się w miejscu czujnika 4).

POBIERZ

Schemat M-CO/2

Zastosowanie: podgrzewanie wody użytkowej CWU + wspomaganie ogrzewania CO

Komponenty: mała instalacja solarna + podgrzewacz uniwersalny + kocioł na paliwo stałe

Opis funkcjonowania: Instalacja solarna funkcjonuje w sposób standardowy, tzn. w oparciu o różnicę temperatury 1-2. Czujnik 2 umieszczony jest w dolnej strefie podgrzewacza w wodzie grzewczej. Kocioł gazowy zasila środkową roboczą strefę podgrzewacza, do której również podłączony jest system grzewczy budynku. Kocioł na paliwo stałe jest podłączony do dolnej strefy zbiornika buforowego. Sterowanie pracą pompy obiegu podgrzewania wody użytkowej P/PDG odbywa się z wykorzystaniem czujnika 3. Woda użytkowa podgrzewana jest we wbudowanym zasobniku, odbierając ciepło z wody grzewczej. Jeżeli podgrzewanie wody użytkowej przez kocioł jest realizowane za pomocą sterownika G422, to czujnik 4 podłączony jest do tego sterownika (w innym przypadku czujnik wody użytkowej ze sterownika kotła umieszcza się w miejscu czujnika 4).

POBIERZ

Schemat M-CO/3

Zastosowanie: podgrzewanie wody użytkowej CWU + wspomaganie ogrzewania CO

Komponenty: mała instalacja solarna + modułowa pompa ciepła + podgrzewacz uniwersalny + pompa ciepła powietrze/woda

Opis funkcjonowania: Instalacja solarna funkcjonuje w sposób standardowy, tzn. w oparciu o różnicę temperatury 1-2. Czujnik 2 umieszczony jest w dolnej strefie podgrzewacza w wodzie grzewczej. Pompa ciepła zasila środkową lub alternatywnie dolną strefę podgrzewacza (np. w funkcji podwyższenia komfortu wody użytkowej, przy braku pracy instalacji solarnej). Wspomaganie ogrzewania budynku (zalecane ogrzewanie podłogowe) będzie realizowane wprost przez wodę grzewczą podgrzewaną z instalacji solarnej w dolnej strefie podgrzewacza. Ciepła woda użytkowa podgrzewana jest we wbudowanym zasobniku, odbierając ciepło z wody grzewczej. Czujnik temperatury wody użytkowej (t) podłączony jest do sterownika pompy ciepła. Dla zwiększonych potrzeb wody użytkowej zaleca się stosowanie schematu z oddzielnym podgrzewaczem wody użytkowej i zbiornikiem buforowym.

POBIERZ

Schemat M-CO/4

Zastosowanie: podgrzewanie wody użytkowej CWU + wspomaganie ogrzewania CO

Komponenty: mała instalacja solarna + podgrzewacz 2-wężownicowy c.w.u. + zasobnik buforowy wody grzewczej + wiszący kocioł grzewczy

Opis funkcjonowania: Sterownik G422 wyposażony jest standardowo w 4 czujniki temperatury. Pompa obiegu solarnego włączana jest w zależności od różnicy temperatury między czujnikiem 1 i 2. Czujnik 3 na powrocie pozwala bilansować uzyski ciepła. Jeżeli różnica temperatury 1-2 obniży się poniżej ustawionej minimalnej wartości lub temperatura wody użytkowej (czujnik 2) osiągnie wymaganą wartość, to sterownik G422 przełączy zawór trójdrogowy ZR1 na pozycję AB-A i nastąpi podgrzewanie wody grzewczej w zasobniku buforowym PDG/B (o ile różnica temperatury 1-4 będzie wyższa od wartości minimalnej). Wspomaganie ogrzewania budynku (zalecane ogrzewanie podłogowe) będzie realizowane, gdy temperatura w zasobniku buforowym 1’ będzie wyższa od temperatury powrotu z instalacji grzewczej 2’ (o minimalną ustawioną wartość). Wówczas dodatkowy sterownik (np. GH26) przełączy zawór trójdrogowy ZR2 na pozycję AB-A. Powrót wody grzewczej zostanie skierowany do zasobnika buforowego, a kocioł grzewczy przy podwyższonej temperaturze obniży moc grzewczą.

POBIERZ

Schematy instalacji w małych obiektach (np. dom jednorodzinny, turystyczny, rekreacyjny itp.), gdzie podgrzewanie ciepłej wody użytkowej oraz wody basenowej realizowane jest z udziałem energii odnawialnej – przez zastosowanie kolektorów słonecznych. Schematy w formie plików CAD są dostępne po zalogowaniu w Strefie Projektanta i Strefie Instalatora.

 • icons

  MAŁE OBIEKTY

 • icons

  CIEPŁA WODA UŻYTKOWA

 • icons

  WODA BASENOWA

Schemat M-CB/1

Zastosowanie: podgrzewanie wody użytkowej CWU + podgrzewanie wody basenowej

Komponenty: mała instalacja solarna + podgrzewacz 2-wężownicowy c.w.u. + wiszący kocioł grzewczy + wymienniki ciepła

Opis funkcjonowania: Sterownik G422 wyposażony jest standardowo w 4 czujniki temperatury. Pompa obiegu solarnego włączana jest w zależności od różnicy temperatury między czujnikiem 1 i 2. Czujnik 3 na powrocie pozwala bilansować uzyski ciepła. Jeżeli różnica temperatury 1-2 obniży się poniżej ustawionej minimalnej wartości lub temperatura wody użytkowej (czujnik 2) osiągnie wymaganą wartość, to sterownik G422 przełączy zawór trójdrogowy ZR na pozycję AB-A i nastąpi podgrzewanie wody basenowej w wymienniku ciepła W/SOL (o ile różnica temperatury 1-4 będzie wyższa od wartości minimalnej). Ze względu na zwiększone natężenie przepływu wody basenowej, wymienniki ciepła dobierane są zwykle z dodatkowym obejściem (bypass), co pozwala obniżyć natężenie przepływu (o 50÷80%) i zwiększyć różnicę temperaturę pomiędzy wejściem i wyjściem wody basenowej.

POBIERZ

Schematy instalacji w małych obiektach (np. dom jednorodzinny, turystyczny, sportowy itp.), gdzie podgrzewanie ciepłej wody użytkowej, wody basenowej oraz ogrzewanie budynku (lub wpomaganie ogrzewania) realizowane jest z udziałem energii odnawialnej – przez zastosowanie kolektorów słonecznych lub/i pomp ciepła. Schematy w formie plików CAD są dostępne po zalogowaniu w Strefie Projektanta i Strefie Instalatora.

 • icons

  CIEPŁA WODA UŻYTKOWA

 • icons

  OGRZEWANIE BUDYNKU

 • icons

  WODA BASENOWA

Schemat M-COB/1

Zastosowanie: podgrzewanie CWU + wspomaganie ogrzewania budynku + podgrzewanie wody basenowej

Komponenty: mała instalacja solarna + podgrzewacz uniwersalny + wymiennik ciepła wody basenowej + wiszący kocioł grzewczy

Opis funkcjonowania: Sterownik G422 wyposażony jest standardowo w 4 czujniki temperatury. Pompa obiegu solarnego włączana jest w zależności od różnicy temperatury między czujnikiem 1 i 2. Czujnik 3 na powrocie pozwala bilansować uzyski ciepła. Jeżeli różnica temperatury 1-2 obniży się poniżej ustawionej minimalnej wartości lub temperatura wody (czujnik 2) osiągnie wymaganą wartość, to sterownik G422 przełączy zawór trójdrogowy ZR na pozycję AB-B i nastąpi podgrzewanie wody basenowej w wymienniku ciepła W/SOL (o ile różnica temperatury 1-4 będzie wyższa od wartości minimalnej). Wspomaganie ogrzewania budynku (zalecane ogrzewanie podłogowe) będzie realizowane wprost przez wodę grzewczą podgrzewaną z instalacji solarnej w dolnej strefie podgrzewacza. Ze względu na zwiększone natężenie przepływu wody basenowej, wymienniki ciepła dobierane są zwykle z dodatkowym obejściem (bypass), co pozwala obniżyć natężenie przepływu (o 50÷80%) i zwiększyć różnicę temperaturę pomiędzy wejściem i wyjściem wody basenowej. UWAGA: woda basenowa nie jest podgrzewana konwencjonalnym źródłem ciepła (niższe koszty eksploatacji, ale także niższy komfort wody basenowej).

POBIERZ

Schemat M-COB/2

Zastosowanie: podgrzewanie CWU + wspomaganie ogrzewania budynku + podgrzewanie wody basenowej

Komponenty: mała instalacja solarna + podgrzewacz uniwersalny + wymiennik ciepła wody basenowej + wymiennik ciepła instalacji solarnej + wiszący kocioł grzewczy

Opis funkcjonowania: Sterownik G422 wyposażony jest standardowo w 4 czujniki temperatury. Pompa obiegu solarnego włączana jest w zależności od różnicy temperatury między czujnikiem 1 i 2. Czujnik 3 na powrocie pozwala bilansować uzyski ciepła. Jeżeli różnica temperatury 1-2 obniży się poniżej ustawionej minimalnej wartości lub temperatura wody (czujnik 2) osiągnie wymaganą wartość, to sterownik G422 przełączy zawór trójdrogowy ZR na pozycję AB-B i nastąpi podgrzewanie wody basenowej w wymienniku ciepła W/SOL (o ile różnica temperatury 1-4 będzie wyższa od wartości minimalnej). Wspomaganie ogrzewania budynku (zalecane ogrzewanie podłogowe) będzie realizowane wprost przez wodę grzewczą podgrzewaną z instalacji solarnej w dolnej strefie podgrzewacza. Zastosowanie wymiennika ciepła W, pozwala przyłączyć większą powierzchnię apertury kolektorów słonecznych niż do wężownicy, dla podwyższenie efektu wspomagania ogrzewania i podgrzewania wody w basenie (w szczególności – otwartym sezonowym). UWAGA: woda basenowa nie jest podgrzewana konwencjonalnym źródłem ciepła (niższe koszty eksploatacji, ale także niższy komfort wody basenowej.

POBIERZ

Schemat M-COB/3

Zastosowanie: podgrzewanie CWU + wspomaganie ogrzewania budynku + podgrzewanie wody basenowej

Komponenty: mała instalacja solarna + podgrzewacz uniwersalny + wymiennik ciepła wody basenowej + pompa ciepła SPLIT

Opis funkcjonowania: Sterownik G422 wyposażony jest standardowo w 4 czujniki temperatury. Pompa obiegu solarnego włączana jest w zależności od różnicy temperatury między czujnikiem 1 i 2. Czujnik 3 na powrocie pozwala bilansować uzyski ciepła. Wspomaganie ogrzewania budynku (zalecane ogrzewanie podłogowe) oraz podgrzewania wody basenowej w wymienniku W/K będzie realizowane wprost przez wodę grzewczą podgrzewaną z instalacji solarnej w dolnej strefie podgrzewacza. Ze względu na zwiększone natężenie przepływu wody basenowej, wymienniki ciepła dobierane są zwykle z dodatkowym obejściem (bypass), co pozwala obniżyć natężenie przepływu (o 50÷80%) i zwiększyć różnicę temperaturę pomiędzy wejściem i wyjściem wody basenowej. UWAGA: woda basenowa jest podgrzewana konwencjonalnym źródłem ciepła (wyższe koszty eksploatacji, ale wyższy komfort wody basenowej). Powrót wody grzewczej z wymiennika ciepła wody basenowej W/K można również podłączyć do dolnego króćca podgrzewacza uniwersalnego PDG/U (schładzanie dolnej strefy korzystne dla warunków eksploatacji instalacji solarnej).UWAGA: woda basenowa nie jest podgrzewana konwencjonalnym źródłem ciepła (niższe koszty eksploatacji, ale także niższy komfort wody basenowej.

POBIERZ

Schematy instalacji w dużych obiektach (np. dom wielorodzinny, hotel, szpital, obiekt turystyczny, usługowy, sportowy itp.), gdzie podgrzewanie ciepłej wody użytkowej realizowane jest z udziałem energii odnawialnej – przez zastosowanie kolektorów słonecznych. Schematy w formie plików CAD są dostępne po zalogowaniu w Strefie Projektanta i Strefie Instalatora.

 • icons

  DUŻE OBIEKTY

 • icons

  CIEPŁA WODA UŻYTKOWA

Schemat D-C/1

Zastosowanie: podgrzewanie CWU

Komponenty: duża instalacja solarna + zasobnik c.w.u. + podgrzewacz 1-wężownicowy c.w.u. + kocioł grzewczy

Opis funkcjonowania: Zastosowanie w obiektach o zwiększonych potrzebach wody użytkowej, przy powierzchni apertury większej od ok. 25÷30 m2. lub przy zbyt małej powierzchni wężownicy w stosunku do pow. apertury. Pompy obiegowe P1 i P2 zostają uruchomione, gdy temperatura w kolektorach słonecznych „1” będzie wyższa niż mierzona w zasobniku „4” i gdy temperatura „4” będzie niższa od żądanej temperatury c.w.u. Po ustalonym czasie, pompy obiegowe P1 i P2 będą sterowane od różnicy temperatury „4” oraz „2” na wejściu do wymiennika ciepła (uwzględnia się tym samym straty ciepła na drodze kolektory-wymiennik ciepła). Pompa cyrkulacyjna P3 zostanie uruchomiona, gdy temperatura „5” będzie wyższa od „6”, wówczas nastąpi ładowanie podgrzewacza PDG/K ciepłą wodą podgrzaną przez instalację solarną w zasobniku ZAS. Jeżeli temperatura „5” będzie wyższa niż „3” na powrocie z cyrkulacji c.w.u., zawór ZR będzie przestawiony w pozycję „A”, w innym przypadku będzie zasilać podgrzewacz PDG/K (aby nie podgrzewać zasobnika ZAS). Wygrzew higieniczny prowadzony jest w zadanym czasie, pompa cyrkulacyjna P3 w tym trybie pracuje, gdy temperatura „6” będzie wyższa od „5” (i temperatura „5” będzie niższa od wymaganej w trybie wygrzewu) Zawór ZNZ (normalnie zamknięty) służy w razie potrzeby do odcięcia układu zasobnika od pracy. Opcjonalnie (niskie pomieszczenia) możliwe podłączenie wyjścia wody z boku zasobnika wówczas w najwyższym punkcie zasobnika należy stosować odpowietrzniki automatyczne.UWAGA: woda basenowa nie jest podgrzewana konwencjonalnym źródłem ciepła (niższe koszty eksploatacji, ale także niższy komfort wody basenowej).

POBIERZ

Schemat D-C/2

Zastosowanie: podgrzewanie CWU

Komponenty: duża instalacja solarna + 2x zasobnik c.w.u. + podgrzewacz 1-wężownicowy c.w.u. + kocioł grzewczy

Opis funkcjonowania: Zastosowanie w obiektach o zwiększonych potrzebach wody użytkowej, przy powierzchni apertury większej od ok. 25÷30 m2. lub przy zbyt małej powierzchni wężownicy w stosunku do pow. apertury. Pompy obiegowe P1 i P2 zostają uruchomione, gdy temperatura w kolektorach słonecznych „1” będzie wyższa niż mierzona w zasobniku „4” i gdy temperatura „4” będzie niższa od żądanej temperatury c.w.u. Po ustalonym czasie, pompy obiegowe P1 i P2 będą sterowane od różnicy temperatury „4” oraz „2” na wejściu do wymiennika ciepła (uwzględnia się tym samym straty ciepła na drodze kolektory-wymiennik ciepła). Pompa cyrkulacyjna P3 zostanie uruchomiona, gdy temperatura „5” będzie wyższa od „6”, wówczas nastąpi ładowanie zasobnika ZAS2 ciepłą wodą podgrzaną przez instalację solarną w zasobniku ZAS1. Jeżeli temperatura „5” będzie wyższa niż „3” na powrocie z cyrkulacji c.w.u., zawór ZR będzie przestawiony w pozycję „A”, w innym przypadku będzie zasilać podgrzewacz PDG/K (aby nie podgrzewać zasobnika ZAS1). Wygrzew higieniczny prowadzony jest w zadanym czasie, pompa P4 w tym trybie pracuje, gdy temperatura „7” będzie wyższa od „5” oraz temperatura „7” wyższa od „6” („5” i „6” niższe od wymaganej w trybie wygrzewu). Opcjonalnie (niskie pomieszczenia) możliwe podłączenie wyjścia wody z boku zasobnika wówczas w najwyższym punkcie zasobnika należy stosować odpowietrzniki automatyczne.

POBIERZ

Schemat D-C/3

Zastosowanie: podgrzewanie CWU

Komponenty: duża instalacja solarna + 3x zasobnik c.w.u. + zasobnik c.w.u. zasilany z sieci cieplnej

Opis funkcjonowania: Zastosowanie w obiektach o zwiększonych potrzebach wody użytkowej, przy powierzchni apertury większej od ok. 25÷30 m2. lub przy zbyt małej powierzchni wężownicy w stosunku do pow. apertury. Pompy obiegowe P1 i P2 zostają uruchomione, gdy temperatura w kolektorach słonecznych „1” będzie wyższa niż mierzona w zasobniku „4” i gdy temperatura „4” będzie niższa od żądanej temperatury c.w.u. Po ustalonym czasie, pompy obiegowe P1 i P2 będą sterowane od różnicy temperatury „4” oraz „2” na wejściu do wymiennika ciepła (uwzględnia się tym samym straty ciepła na drodze kolektory-wymiennik ciepła). Pompa cyrkulacyjna P3 zostanie uruchomiona, gdy temperatura „5” będzie wyższa od „6”, wówczas nastąpi ładowanie zasobnika ZAS2 ciepłą wodą podgrzaną przez instalację solarną w zasobniku ZAS1. Pompa cyrkulacyjna P4 zostanie uruchomiona, gdy temperatura „6” będzie wyższa od „7”, wówczas nastąpi ładowanie zasobnika ZAS3 ciepłą wodą z zasobnika ZAS2. Jeżeli temperatura „5” będzie wyższa niż „3” na powrocie z cyrkulacji c.w.u., zawór ZR będzie przestawiony w pozycję „A”, w innym przypadku będzie zasilać podgrzewacz PDG/K (aby nie podgrzewać zasobnika ZAS1). Wygrzew higieniczny prowadzony jest w zadanym czasie, pompa P5 w tym trybie pracuje, gdy temperatura „8” będzie wyższa od „5” oraz „8” > „6” i „8” > „5” („5”, „6”, „7” niższe od wymaganej w trybie wygrzewu). Opcjonalnie (niskie pomieszczenia) możliwe podłączenie wyjścia wody z boku zasobnika wówczas w najwyższym punkcie zasobnika należy stosować odpowietrzniki automatyczne.

POBIERZ