Funkcja Tryb cichy

Decydując się na montaż pompy ciepła musimy mieć na względzie poziom hałasu emitowanego przez jednostkę zewnętrzną. Dopuszczalny poziom hałasu na granicy działki określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. W sieci dostępne są różnorakie arkusze umożliwiające obliczenie poziomu ciśnienia akustycznego w zależności od lokalizacji jednostki zewnętrznej i mocy akustycznej konkretnego modelu pompy ciepła. Takie narzędzie przygotowała również Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła PORT PC – POBIERZ.

 

 

Przy wyborze lokalizacji jednostki zewnętrznej pompy ciepła warto zwrócić również uwagę na to, czy nie będzie ona sąsiadowała z pomieszczeniami sypialnymi. Mimo że dzisiejsze pompy ciepła są urządzeniami stosunkowo cichymi, bardziej wyczulone ucho może wychwycić szum dobiegający z urządzenia.

Mogłoby się wydawać, że główną winowajczynią hałasu generowanego przez jednostkę zewnętrzną pompy ciepła jest sprężarka. Nic bardziej mylnego – w głównej mierze za jego emisję odpowiedzialny jest wentylator. Wychodząc naprzeciw potrzebom Użytkowników pomp ciepła Hewalex PCCO, w kolejnej odsłonie oprogramowania do sterowników naszych urządzeń, wdrożyliśmy nową funkcjonalność – TRYB CICHY. Funkcja ta pozwala redukcję hałasu generowanego przez jednostkę zewnętrzną pompy ciepła poprzez obniżenie prędkości obrotowej wentylatora we wskazanym przedziale godzinowym programu czasowego.

 

 

Dla powyższego przykładu TRYB CICHY obowiązywał będzie od 23:00 do 6:00. Dla pozostałych godzin wentylator pompy ciepła będzie pracował standardowo.

Letnie popołudnia i wieczory spędzone w ogrodzie z rodziną i przyjaciółmi nie muszą wiązać się z uciążliwym hałasem. Dzięki zastosowaniu TRYBU CICHEGO, pompa ciepła niemal bezszelestnie może pracować w trybie chłodzenia, czy też przygotowania ciepłej wody użytkowej, a my możemy się cieszyć się spokojem.

Każde działanie ma jednak swoje konsekwencje. Jak powszechnie wiadomo – powietrzna pompa ciepła poprzez parownik odbiera ciepło z otoczenia. To praca wentylatora wymusza przepływ powietrza, zapewniając tym samym odpowiednią ilość energii możliwej do odebrania z otoczenia. Korzystanie z funkcji TRYB CICHY w okresie sezonu zimowego może niestety powodować szereg niedogodności.

Widocznym na pierwszy rzut oka będzie wzmożone gromadzenie szronu w obrębie parownika jednostki zewnętrznej. W następstwie obniżenia prędkości wentylatora, maleje również strumień powietrza, a więc i strumień ciepła, przepływającego przez parownik. Pompa ciepła, aby skompensować tę stratę energii, stopniowo zwiększa zamknięcie zaworu rozprężnego, co prowadzi do obniżenia ciśnienia, a tym samym temperatury odparowania. Niska temperatura parownika w połączeniu ze zmniejszoną prędkością powietrza potęgują efekt narastania szronu, a w skrajnych wypadkach lodu.

Warto zwrócić uwagę, że prócz problemów ze wzmożonym szronieniem, obniżenie prędkości obrotowej wentylatora niesie za sobą jeszcze jedną, bardzo istotną konsekwencję. Następstwem zamykania zaworu rozprężnego jest podniesienie temperatury sprężanego czynnika chłodniczego. Nadmierna temperatura tłoczonego czynnika, wynikająca z przekroczenia dopuszczalnego stopnia sprężania czynnika chłodniczego, nie jest w ogólnym rozrachunku zbyt zdrowa dla sprężarki. Dlatego też, aby przeciwdziałać jej uszkodzeniu, uruchamiane są takiej sytuacji zabezpieczenia. W najlepszym przypadku spowoduje to obniżenie częstotliwości pracy sprężarki, a tym samym ograniczenie jej mocy, w najgorszym – wyłączenie pompy ciepła i nieplanowany postój. Zarówno ograniczenie mocy, jak i postój pompy ciepła wiążą się finalnie z niedogrzanymi pomieszczeniami. Należy mieć również na względzie to, że im wyższej oczekujemy temperatury wody krążącej w instalacji centralnego ogrzewania, tym problemy będą pojawiały się wcześniej, dlatego też funkcja ta nie jest zalecana dla instalacji wysokotemperaturowych (grzejnikowych).

 

Koszty eksploatacji
Wskutek obniżenia prędkości obrotowej wentylatora i stopniowego zamykania zaworu rozprężnego dochodzi do zwiększenia różnicy ciśnień pomiędzy stroną niskiego oraz wysokiego ciśnienia w układzie chłodniczym. Aby pokonać tę różnicę ciśnień, sprężarka zmuszona jest do wykonania znacznej większej pracy, której koszty mierzone są w złotówkach. Im większa będzie owa różnica ciśnień, tym większa ilość energii elektrycznej zostanie pobrana przez pompę ciepła i tym bardziej dotkliwy będzie rachunek za ogrzewanie.

Podsumowując, TRYB CICHY stanowi przydatne narzędzie, mogące przyczynić się do osiągnięcia jeszcze większego komfortu akustycznego, w szczególności w sezonie wiosenno-letnim. Korzystanie z tej funkcji w okresie grzewczym wiąże się jednak z pewnymi ograniczeniami. Dlatego też, jeżeli dostrzeżemy jakiekolwiek objawy nieprawidłowej pracy pompy ciepła, w postaci nadmiernego szronienia, falowania obrotów i awaryjnych wyłączeń sprężarki, czy tez niedogrzanych pomieszczeń, powinniśmy w pierwszej kolejności przyjrzeć się ustawieniom programu czasowego trybu cichego, a nawet rozważyć czasową rezygnacje z tejże funkcjonalności.

Opublikowano: 11.01.2024