Jak zgłosić mikroinstalację z magazynem energii do Zakładu Energetycznego?

Wyposażając instalację fotowoltaiczną w magazyn energii wymagane jest zgłoszenie obu urządzeń do stosownego Zakładu Energetycznego. W niniejszej poradzie przybliżone zostaną podstawy prawne wskazujące, czy należy sumować moc mikroinstalacji z mocą magazynu oraz omówionych zostanie kilka przykładów wyliczania mocy.

Fragment Ustawy:

USTAWA

z dnia 15 grudnia 2022 r.

o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu

Art. 37 […] 8d. W przypadku przyłączenia do sieci dystrybucyjnej mikroinstalacji z magazynem energii elektrycznej, do mocy zainstalowanej mikroinstalacji, o której mowa w ust. 8d4, nie wlicza się mocy zainstalowanej magazynu energii elektrycznej, o ile:

1) moc zainstalowana magazynu energii elektrycznej,

2) łączna moc możliwa do wprowadzenia do sieci dystrybucyjnej przez mikroinstalację z magazynem energii elektrycznej,

– jest nie większa niż moc zainstalowana elektryczna mikroinstalacji.

Zatem, aby nie wliczać mocy magazynu energii do mocy mikroinstalacji należy spełnić dwa warunki. Pierwszy: moc magazynu energii musi być mniejsza od mocy mikroinstalacji. Natomiast drugi warunek mówi o łącznej mocy możliwej do wprowadzenia do sieci dystrybucyjnej przez mikroinstalację z magazynem. Jest to nic innego jak maksymalna moc wyjściowa inwertera, innymi słowy: do mocy mikroinstalacji nie wlicza się mocy magazynu jeśli maksymalna moc wyjściowa inwertera jest mniejsza od mocy mikroinstalacji.

 

Zgodnie z Ustawą przedstawiono przykłady obliczania mocy instalacji wg Zakładu Energetycznego:

 

1. Mikroinstalacja o mocy 3 kW, inwerter hybrydowy jednofazowy Solis RHI-3K-48ES-5G, magazyn energii US3000C
Moc mikroinstalacji: 3 kW
Moc magazynu energii: 48 V (napięcie nominalne) * 37 A (ciągły prąd ładowania/rozładowania) = 1776 W = 1,776 kW
Moc magazynu energii < Moc mikroinstalacji
Możliwa moc do wprowadzenia do sieci: 3,3 kW (Maksymalna moc wyjściowa inwertera)
Moc instalacji wg Zakładu Energetycznego: 3 kW + 1,776 kW = 4,776 kW

 

2. Mikroinstalacja o mocy 3,4 kW, inwerter hybrydowy jednofazowy Solis RHI-3K-48ES-5G, magazyn energii US3000C
Moc mikroinstalacji: 3,4 kW
Moc magazynu energii: 48 V (napięcie nominalne) * 37 A (ciągły prąd ładowania/rozładowania)= 1776 W = 1,776 kW
Moc magazynu energii < Moc mikroinstalacji
Możliwa moc do wprowadzenia do sieci: 3,3 kW (Maksymalna moc wyjściowa inwertera)
Moc instalacji wg Zakładu Energetycznego: 3,4 kW

 

3. Mikroinstalacja o mocy 5 kW, inwerter hybrydowy trójfazowy Solis RHI-5K-HVES-5G, magazyn energii Pylontech Force H2 (2 sztuki)
Moc mikroinstalacji: 5 kW
Moc magazynu energii: 2 (ilość modułów baterii)* 96 V (napięcie modułu baterii)* 18,5 A (ciągły prąd ładowania/rozładowania)= 3552 W = 3,552 kW
Moc magazynu energii < Moc mikroinstalacji
Możliwa moc do wprowadzenia do sieci: 5,5 kW (Maksymalna moc wyjściowa inwertera)
Moc instalacji wg Zakładu Energetycznego: 5 kW + 3,552 kW = 8,552 kW

 

4. Mikroinstalacja o mocy 8 kW, inwerter hybrydowy trójfazowy Solis RHI-10K-HVES-5G, magazyn energii Pylontech Force H2 (2 sztuki)
Moc mikroinstalacji: 8 kW
Moc magazynu energii: 2 (ilość modułów baterii)* 96 V (napięcie modułu baterii)* 18,5 A (ciągły prąd ładowania/rozładowania)= 3552 W = 3,552 kW
Moc magazynu energii < Moc mikroinstalacji
Możliwa moc do wprowadzenia do sieci: 10 kW (Maksymalna moc wyjściowa inwertera)
Moc instalacji wg Zakładu Energetycznego: 8 kW + 3,552 kW = 11,552 kW

 

*WNIOSEK: Co zrobić, żeby moc magazynu i moc mikroinstalacji się nie sumowały? Zrobić mikroinstalację większą od maksymalnej mocy wyjściowej inwertera, przy czym równocześnie moc magazynu nie może być większa od mocy mikroinstalacji.

 

Wypełnianie wniosków do Zakładów Energetycznych:

 

Przykład I:

Mikroinstalacja o mocy 3,4 kW, inwerter hybrydowy jednofazowy Solis RHI-3K-48ES-5G, magazyn energii US3000C

 

I. Parametry pojedynczego zasobnika energii:

1. Producent zasobnika energii: Pylontech
2. Typ zasobnika energii: US3000C
3. Technologia wykorzystywana do magazynowania energii elektrycznej: Litowo-jonowa
4. Moc znamionowa pojedynczego zasobnika energii: 1,776 kW (bo: 48 V * 37 A = 1776 W = 1,776 kW)

 

II. Parametry magazynu energii elektrycznej:

1. Łączna moc zainstalowana magazynu energii elektrycznej: 1,776 kW
2. Liczba zasobników energii: 1 szt.
3. Pojemność nominalna magazynu energii elektrycznej: 3,552 kWh
4. Znamionowa sprawność cyklu jednokrotnego ładowania magazynu energii elektrycznej: 98%
5. Maksymalna moc ładowania magazynu energii elektrycznej: 3 kW (informacja z karty katalogowej inwertera)
6. Maksymalna moc rozładowania magazynu energii elektrycznej: 3 kW (informacja z karty katalogowej inwertera)
7. Typ falownika magazynu energii elektrycznej: Solis RHI-3K-48ES-5G
8. Liczba faz falownika magazynu energii elektrycznej: 1

 

Moc instalacji: Nie należy sumować mocy magazynu i mocy mikroinstalacji, ponieważ moc możliwa do wprowadzenia do sieci magazyn+mikroinstalacja (3,3 kW) nie przekracza mocy mikroinstalacji (3,4 kW)

 

Moc instalacji: 3,4 kW

 

Przykład II:

Mikroinstalacja o mocy 4,5 kW, inwerter hybrydowy trójfazowy Solis RHI-3P5K-HVES-5G, magazyn energii Force H2 (2 szt.)

 

I. Parametry pojedynczego zasobnika energii:

1. Producent zasobnika energii: Pylontech
2. Typ zasobnika energii: Force H2
3. Technologia wykorzystywana do magazynowania energii elektrycznej: Litowo-jonowa
4. Moc znamionowa pojedynczego zasobnika energii: 1,776 kW (bo: 96 V * 18,5 A = 1776 W = 1,776 kW)

 

II. Parametry magazynu energii elektrycznej:   
1. Łączna moc zainstalowana magazynu energii elektrycznej: 3,552 kW
2. Liczba zasobników energii: 2 szt.
3. Pojemność nominalna magazynu energii elektrycznej: 3,552 kWh
4. Znamionowa sprawność cyklu jednokrotnego ładowania magazynu energii elektrycznej: 96%
5. Maksymalna moc ładowania magazynu energii elektrycznej: 5 kW (informacja z karty katalogowej inwertera)
6. Maksymalna moc rozładowania magazynu energii elektrycznej: 5 kW (informacja z karty katalogowejinwertera)
7. Typ falownika magazynu energii elektrycznej: Solis RHI-3P5K-HVES-5G
8. Liczba faz falownika magazynu energii elektrycznej: 3

 

Moc instalacji: Należy zsumować moc magazynu i mocy mikroinstalacji, ponieważ moc możliwa do wprowadzenia do sieci magazyn+mikroinstalacja (5,5 kW) przekracza mocy mikroinstalacji (4,5 kW)

 

Moc instalacji: 3,552 kW + 4,5 kW = 8,052 kW

 

UWAGA:

Jaka moc instalacji powinna być wpisana we wniosku o dofinansowanie do programu Mój Prąd 5.0?

We wniosku o dofinansowanie moc instalacji fotowoltaicznej (kW) wpisujemy moc faktycznie zamontowanych paneli.¹

Do dofinansowania kwalifikują się wyłącznie instalacje o zainstalowanej mocy elektrycznej od 2 kW do 10 kW, służące na potrzeby istniejących budynków mieszkalnych.

 

 

________________________________________________________

¹ Na podstawie: https://mojprad.gov.pl/pytania-i-odpowiedzi/ogolne

 

Opublikowano: 19.02.2024