Przykład wykorzystania obwodów OPTI-ENER

Główną ideą sterownika OPTI-ENER jest zwiększenie bieżącego wykorzystania nadwyżek mocy oddawanej do sieci. Dzieje się to m.in. za sprawą algorytmu sterowania działającego zgodnie z ustawieniami użytkownika. Zmiany mogą być modyfikowane w każdym momencie, dostosowując OPTI-ENER do potrzeb użytkownika.

Omówmy kwestię związane z konfiguracją sterowania OPTI-ENER, która jest całkiem prosta i przyjazna. Jesteśmy w posiadaniu OPTI-ENER. Sterownik został zamontowany oraz podłączony, a także skonfigurowany z domową siecią Internetu. Wiemy, że jednostka centralna systemu OPTI-ENER posiada cztery wyjścia przekaźnikowe, inaczej zwane obwodami zarządzania.

Mamy potrzebę nadania automatyzacji dla dwóch urządzeń o mocy 200 W każde. Jak to zrobić ? Logując się do platformy EKONTROL uzyskujemy dostęp do monitorowanej i zarządzanej instalacji przez OPTI-ENER. Naszym oczom ukazuje się strona główna na której zauważymy schemat instalacji, odbywające się w niej procesy m.in. wartości mocy, kierunki jej przepływu, aktualny stan obwodów itp. Lewa część strony zawiera wstążkę MENU [rys.1]

 


[rys.1]

 

Przechodząc do MENU wybieramy zakładkę USTAWIENIA, a dalej INSTALATOR. Kolejno wybieramy STEROWANIE OBWODAMI OPTI-ENER. Zgodnie z potrzebą interesują nas dwa wyjścia przekaźnikowe. Weźmy pod uwagę pierwsze dwa – Obwód 1 oraz Obwód 2 [rys.2].

 

 


[rys.2]

 

Wybrana zakładka zawiera ustawienia zaawansowane, gdzie znajdziemy takie parametry jak PRIORYTET, MINIMALNA MOC WŁĄCZENIA, CZAS OPÓŹNIENIA WŁĄCZENIA, CZAS ZAŁĄCZENIA. Znając znamionową wartość mocy podłączanego urządzenia (200 W) w parametrze MINIMALNA MOC WŁĄCZENIA deklarujemy wartość 200 W. Oznacza to, że w momencie pojawienia się nadwyżki mocy o wartości 200 W, obwód zostanie włączony. Kolejno ustalamy priorytet włączenia obwodu. Niższy numer priorytetu ma pierwszeństwa i zostanie włączony wcześniej. Podobnie konfigurujemy wyjście przekaźnikowe numer dwa, czyli obwód 2. Te ustawienia zapewnią automatyzację działania obwodów na podstawie nadwyżek mocy oddawanej do sieci.

 

Wyłączenie obwodu z działania algorytmu nadwyżek mocy nastąpi gdy wartość mocy zliczana na wejściu budynku [rys.3] spadnie poniżej wartości ustawianej w parametrze MOC ODDAWANA DO SIECI (MENU -> INSTALATOR -> OGÓLNE -> MOC ODDAWANA DO SIECI).

 


[rys.3]

 

Jeśli istnieje potrzeba uruchomienia obwodu 1, lub obwodu 2 na podstawie programów czasowych, niezależnie od nadwyżek mocy należy przejść do zakładki UŻYTKOWNIK -> STEROWANIE OBWODAMI OPTI-ENER i zaznaczyć interesujące nas godziny pracy [rys.4]. Tym sposobem obwody będą włączone zawsze, nawet przy niesprzyjających warunkach.

 


[rys.4]

 

OPTI-ENER posiada możliwość wybrania trybu pracy pozwalającego na zwiększenie zużycia własnego energii wyprodukowanej. Pozwala na dopasowanie się do systemu rozliczania z dostawcą energii elektrycznej. Przechodząc do MENU -> INSTALATOR -> OGÓLNE -> TRYB PRACY, użytkownik może wybrać jeden z następujących trybów pracy : A, B.

Tryb pracy A : Sterowanie obwodami systemu OPTI-ENER odbywa się na podstawie bilansu mocy pobieranej i oddawanej mierzonej równocześnie dla trzech faz.

Tryb pracy B : Sterowanie obwodami systemu OPTI-ENER odbywa się na podstawie mocy oddawanej i pobieranej mierzonej dla każdej fazy osobno.

Wracając do naszego przykładu z ustawionymi dwoma obwodami włączanymi po osiągnięciu nadwyżki mocy 200 W. Tryb pracy A włączy obwód jeśli moc na wejściu (suma z trzech faz) osiągnie wartość + 200 W. Tryb pracy B włączy obwód dopiero jeśli na przypisanej fazie do obwodu zostanie osiągnięta moc 200 W.

Opublikowano: 16.02.2024