PCWBi 7,1kW-B

Cena netto: 6 095,00 zł
Nr kat. HPBY071B

Pompa ciepła PCWBi 7,1kW-B jest przewidziana do bezpośredniego podgrzewania wody basenowej. W wersji ze sprężarką inwerterową zapewnia płynną regulację wydajności oraz możliwość dodatkowego obniżania głośności pracy.

NOWOŚĆ 2022: łatwy montaż dzięki fabrycznie przygotowanemu BYPASSOWI (w wersji klejonej i nieklejonej).

PROMOCJA: do każdej pompy ciepła dodawany jest bez kosztów moduł PCWB mWiFi, ich ilość w promocji jest ograniczona.

Moc grzewcza pompy ciepła PCWBi 7,1kW-B

Zakres mocy grzewczej pompy ciepła PCWBi 7,1kW-B wynosi 1,4-7,1 kW dla punktu pracy A27/W26 (wg EN 14511, powietrze 27oC, temperatura wody 26oC)

Możliwości zastosowania

Pompy ciepła PCWBi znajdują zastosowanie dla sezonowego podgrzewania wody zarówno w basenach prywatnych, jak i publicznych. Zastosowanie pompy ciepła pozwala wydłużyć okres użytkowania basenu zewnętrznego nawet do 5-6 miesięcy w ciągu roku, zapewniając wymaganą temperaturę wody przy niskich kosztach eksploatacji. Pompa ciepła PCWBi może być stosowana dla każdego rodzaju basenu, zarówno o konstrukcji masywnej, jak i dla basenu stelażowego, nadmuchiwanego itd.

Niskie koszty przy wysokim komforcie podgrzewania wody basenowej

Pompy ciepła PCWBi korzystając w większej części z energii odnawialnej, zapewniają niskie koszty podgrzewania wody basenowej. Ze względu na niskie temperatury robocze pompy ciepła PCWBi uzyskują szczególnie wysoką efektywność pracy. Współczynnik COP dla pomp typoszeregu PCWBi przekracza chwilowo wartość 16 (w punkcie A27/W26).

UWAGA: w przypadku pomp ciepła przeznaczonych do podgrzewania wody basenowej nie nadaje się klas efektywności energetycznej, jak w przypadku pomp ciepła służących do ogrzewania budynków lub podgrzewania ciepłej wody użytkowej.

Pompa ciepła powietrze/woda typu PCWBi zapewnia niskie koszty podgrzewania wody basenowej. Są one wyższe jedynie od kosztów eksploatacji instalacji solarnej (przy założeniu czasu pracy maks. 12 h/dzień; 360 h/m-ąc), przy czym pompa ciepła zapewnia podwyższony komfort korzystania z basenu ze względu mniejsze uzależnienie od nasłonecznienia. Przykładowo dla basenu zewnętrznego o powierzchni lustra 30 m2, głębokości do 1,4 m oraz założeniach użytkowania tj.: miesiąc letni, dobre warunki nasłonecznienia, czas użytkowania basenu 4 h/dzień, lustro wody przykryte 20 h/dzień, zapotrzebowanie ciepła: 40 kWh/dzień, 1200 kWh/m-ąc, pompa ciepła PCWB 10,0 kW: ok. 4,5 h pracy/dzień, COP ≈ 5,0, koszty prezentują się następująco: Porównanie kosztów podgrzewania wody basenowej

Koszty eksploatacyjne nie powinny przekroczyć w przypadku pompy ciepła 144 zł brutto. Jest to 2 razy mniej niż przy zastosowaniu kondensacyjnego kotła gazowego, ponad 3 razy mniej niż przy kotle olejowym i 6 razy mniej niż przy bezpośrednim podgrzewaniu elektrycznym, zakładając przy tym koszty zakupu paliw i energii z 2020r.

Schemat instalacji z pompą ciepła typu PCWBi

W większości przypadków zastosowanie pompy ciepła PCWBi wymaga minimalnej ingerencji w obiegu wody basenowej. Zastosowane materiały i konstrukcja wymiennika ciepła (skraplacza) umożliwia bezpośredni przepływ wody przez pompę ciepła. Niskie opory przepływu skraplacza w większości przypadków pozwalają wykorzystać istniejącą pompę obiegową. Pompa ciepła zostaje włączona w obieg wody basenowej za urządzeniami filtracyjnymi, a przed dozownikiem środków chemicznych.

W instalacji hydraulicznej pompa ciepła (6) musi znajdować się pomiędzy filtrem (4), a ewentualnym urządzeniem uzdatniającym wodę basenową (2). Dodatkowo, musi być podłączona na bypassie w celu wyregulowania przepływu przez pompę ciepła. Strumień przepływu wody przez basenową pompę ciepła jest regulowany za pomocą zaworu znajdującego się na wlocie do urządzenia (7) oraz zaworu na bypassie (5). Zawory odcinające (7) są obligatoryjne i służą do odłączenia pompy ciepła od instalacji na czas czyszczenia układu filtrującego oraz opróżnienia pompy ciepła z wody na okres zimowy. Bypass jest wymagany w momencie, gdy wydatek pompy filtracyjnej jest większy niż dopuszczalny maksymalny przepływ wody przez skraplacz pompy ciepła. Dopuszczalne wartości przepływu zestawiono w tabeli parametrów technicznych. Celem optymalnej regulacji przepływu, należy operować zaworem odcinającym (7) aby uzyskać przyrost temperatury wody (po przejściu przez wymiennik pompy ciepła) na poziomie 3°C (Twylot-Twlot ~3).schemat instalacji z pompą ciepła wody basenowej PCWB

Specjalne rozwiązania w budowie pompy ciepła PCWBi

Pompa ciepła PCWBi jest jest przystosowana specjalnie do pracy na potrzeby podgrzewania wody basenowej. W pompach typoszeregu PCWBi zastosowano nowoczesne inwerterowe sprężarki rotacyjne. Płynna regulacja mocy grzewczej pozwala dostosowywać pracę do chwilowych potrzeb cieplnych, ale także obniżać dodatkowo poziom głośności pracującego urządzenia. Specjalną konstrukcję posiada wymiennik ciepła płaszczowo-rurowy wbudowany w pompie ciepła, gdzie czynnik chłodniczy oddaje ciepło bezpośrednio do przepływającej wody basenowej. Ochronę pompy ciepła przed ewentualnym zanikiem przepływu wody zapewnia wbudowany czujnik natężenia przepływu.

Wymiennik płaszczowo-rurowy jest zarazem skraplaczem pompy ciepła, który zapewnia wysoką efektywność przekazywania ciepła. Woda basenowa znajduje się w części płaszczowej o niskich oporach przepływu, a czynnik chłodniczy przepływa przez wężownicę o rozwiniętej powierzchni oddawania ciepła. Wężownica jest wzmacniana uchwytami dla ochrony przed drganiami i turbulencjami przepływającej wody basenowej. Odporność wymiennika na chemiczne oddziaływanie wody basenowej zapewniają zastosowane w budowie wymiennika materiały - stal tytanowa oraz tworzywo PCV.
wymiennik ciepła wody basenowej

Wygodny w obsłudze sterownik z możliwością obsługi poprzez aplikację na smartfon

Sterownik odporny na wpływ warunków zewnętrznych zabudowany jest na pompie ciepła. Do nastaw należą m.in.:

  •  wybór trybu pracy: AUTOMATYCZNY / GRZANIE / CHŁODZENIE
  •  przedziały czasowe pracy np. dla 2-strefowych taryf zakupu energii
  •  nastawa wymaganej temperatury wody basenowej
  •  sygnalizacja stanów alarmowych, np. braku przepływu wody

Z modułem mWiFi możliwe jest sterowanie i podgląd pracy za pomocą aplikacji na smartfon (aplikacja w jęz. angielskim).

Wygodny i szybki montaż pompy ciepła PCWBi bezpośrednio przy basenie

Pompa ciepła PCWBi cechuje się niższym poziomem hałasu w porównaniu do innych modeli tej mocy. Wynika to z zastosowania sprężarki inwerterowej, która obniża płynnie wydajność i jednocześnie poziom głośności. Dla pompy ciepła PCWBi 7,1kW-B poziom głośności może wynosić jedynie 36 dB(A), co nie stanowi przeszkody w ich instalowaniu bezpośrednio przy basenie.

Dobór pompy ciepła do basenu

Dobór pompy ciepła do basenu prywatnego jest przeprowadzany wskaźnikowo w odniesieniu do powierzchni lustra wody w basenie. Pompa ciepła PCWBi 7,1kW-B jest szacunkowo przeznaczona dla basenów o powierzchni lustra wody do 25 m2 (górne wartości dotyczą basenów przykrywanych np. folią lub roletą na czas przerwy w użytkowaniu). Dział Pomp Ciepła prowadzi także indywidualne dobory basenowych pomp ciepła po otrzymaniu zapytania wysłanego z formularza doboru.

Straty ciepła wody basenowej powstają przede wszystkim na drodze parowania wody z lustra wody (~70%) oraz promieniowania i konwekcji (unoszenia) ciepła. Straty ciepła przez nieckę basenową – wynoszą zwykle około 5% całkowitych strat ciepła. Dodatkowe zapotrzebowanie ciepła wynika z ilości świeżej wody (uzupełnianie i wymiana wody basenowej). W basenach prywatnych potrzeby świeżej wody podczas normalnej eksploatacji są zerowe lub znikome (zwykle ręczne uzupełnianie wody w kilkudniowych odstępach). Świeżą wodę należy z kolei uwzględniać w bilansie basenów publicznych, gdzie ze względów higienicznych, wymaga się wymiany określonej ilości wody basenowej w ciągu doby.
niecka basenowa
W przypadku basenów zewnętrznych występuje silny wpływ czynników zewnętrznych na zapotrzebowanie ciepła. Należy mieć to uwadze przy doborze i podczas decyzji o wyborze urządzenia grzewczego (np. w razie dylematu czy wybrać pompę ciepła o mniejszej, czy większej mocy grzewczej, gdy z nomogramu wychodzi nam dobór na granicy wyboru jednego dwóch urządzeń). Straty ciepła basenu zależne są w znacznym stopniu od szeregu czynników zewnętrznych, takich jak przed wszystkim: zastosowanie rolety, folii lub innego przykrycia lustra wody (1), osłonięcie ograniczające ruch powietrza nad lustrem wody (2), zacienienie lustra wody przez otaczające basen obiekty (3) oraz zabudowa niecki basenu (wolnostojąca, zagłębiona w gruncie) (4). Szczególnie zalecane jest stosowanie przykrycia lustra wody basenowej (roleta, folia, zadaszenie) na czas nieużytkowania basenu. W ten sposób zmniejsza się nawet kilkakrotnie odparowanie wody z lustra stanowiące główny udział w stratach cieplnych niecki basenowej.
czynniki wpływające na straty ciepła wody basenowej
Komfortowa temperatura wody w otwartym basenie rekreacyjnym powinna wynosić nie mniej niż 25°C. Zastosowanie podgrzewania wody basenowej podwyższa komfort cieplny i wydłuża czas użytkowania basenu zewnętrznego nawet do 5-6 miesięcy. Instalacja solarna zapewnia najniższe koszty eksploatacji co jest jej ogromną zaletą. Jeśli jednak priorytetem jest zapewnienie wysokiego stabilnego poziomu komfortu przez dłuższy czas, to wybór powinien paść na pompę ciepła wody basenowej.
przebieg zmian temperatury wody basenowej

4-letnia gwarancja w standardzie

Gwarancja na pompę ciepła wody basenowej PCWB Hewalex

Pompy ciepła PCWB i PCWBi są objęte standardowo 4-letnim okresem gwarancji, co wykracza poza standardowe warunki udzielane na rynku na tego typu urządzenia. W skład warunków gwarancji wchodzi lista kontrolna instalacji, która powstała z myślą zapewnienia wysokiej jakości instalacji z pompą ciepła.

Dodatkowe informacje i materiały

Parametry Wartość
Powierzchnia basenu (szacunkowo):**do 25 m²
Moc grzewcza:*1,4-7,1 kW
Moc zasilania:*0,087-1,09 kW
Efektywność COP:*6,5-16
Typ sprężarki:rotacyjna inwerterowa
Rodzaj czynnika chłodniczego:R32
Napięcie/Częstotliwość zasilania:230/50 V/Hz
Wymiary urządzenia:1000/439/622 mm
Przyłącza wody:Śrubunek do połączeń klejonych PVC-U 50mm, Gz 6/4”
Masa netto:61 kg
Okres gwarancji:4 lata
*Dane wg EN 14511 dla punktu pracy A27/W26 (powietrze na wejściu 27°C, woda na wyjściu 26°C).
**Dane dla powietrza na wejściu 20°C i wody na wyjściu 26°C, założona głębokość basenu: 1,2m.
Nazwa Nr kat. Cena
Bypass 350-40 klejony HPBB35040A 558,00 zł
Bypass 350-40 nieklejony HPBB35040B 497,00 zł