Woda basenowa w basenach krytych jest z założenia dogrzewana dla osiągnięcia wymaganej temperatury. Jest to o tyle łatwe, że warunki eksploatacji krytego basenu są dosyć stabilne. Zmienność temperatury i wilgotności w zamkniętym pomieszczeniu jest znacznie mniejsza niż na zewnątrz, co pozwala precyzyjnie dobrać układ podgrzewania wody basenowej. Trudniejszą sytuację spotyka się dla basenów zewnętrznych – sezonowych. Szereg czynników wpływa na zapotrzebowanie ciepła dla wody basenowej, aby utrzymać jej zakładaną komfortową temperaturę.

Podgrzewanie wody w basenie ogrodowym będzie bardziej skuteczne, gdy na czas nieużytkowania będzie on przykrywany folią lub roletą (1) – straty ciepła powstają przede wszystkim od lustra wody wskutek parowania, a także oddawania ciepła. Duże znaczenie odgrywa także osłonięcie basenu (2) – intensywny ruch powietrza  zwiększa straty ciepła z lustra wody. Podgrzewanie wody w basenie ogrodowym będzie skuteczniejsze, gdy będzie on wystawiony na bezpośrednie nasłonecznienie (3) - wszelkie przeszkody zacieniające basen będą zwiększać wymaganą ilość ciepła dla grzania wody. Ostatnim ważnym czynnikiem jest rodzaj zabudowy basenu (4) – niższe straty ciepła będą cechowały nieckę zagłębioną w gruncie.

podgrzewanie wody basenowej

Jak podgrzać wodę w basenie?

Można wykorzystać oczywiście konwencjonalne źródła ciepła, ale to może się wiązać z podwyższonymi kosztami eksploatacji np. kotła grzewczego. Baseny sezonowe użytkowane są w korzystnych warunkach – w porze ciepłej, wobec czego naturalnym rozwiązaniem stają się systemy oparte o Odnawialne Źródła Energii. Do dyspozycji pozostają przede wszystkim kolektory słoneczne i pompy ciepła. Należy wziąć pod uwagę, że największe potrzeby ciepła będą występowały podczas tzw. pierwszego nagrzewu wody basenowej, gdy nieckę wypełnia świeża woda – na początku sezonu lub po wymianie wody. Podgrzewanie wody trwa za pierwszym razem nawet kilka dni, bieżące straty ciepła będą później już stosunkowo niewielkie.

Kolektory słoneczne czy pompa ciepła?

Jeśli oczekiwana jest przede wszystkim komfortowa i stabilna temperatura woda basenowej, to korzystnym rozwiązaniem może być pompa ciepła typu powietrze-woda, której niezależność od nasłonecznienia, zapewnia dowolnie długi czas pracy i tym samym osiągnięcie wymaganej temperatury wody w basenie. Specjalnie przystosowane pompy ciepła wody basenowej jak np. Hewalex PCWB są przystosowane do bezpośredniego przepływu wody, co maksymalnie upraszcza prace montażowe. Dobór pompy ciepła basenowej uzależniony jest od powierzchni lustra wody basenowej oraz warunków eksploatacji (korzystania z folii/rolety).

Jeżeli ważniejsze są względy osiągnięcia niskich kosztów eksploatacji, to instalacja solarna zapewni ich najniższy poziom. Do funkcjonowania instalacji solarnej wystarczy zasilanie pompy obiegowej (maks. 40-50 W), podczas gdy dla pompy ciepła będzie wymagana większa moc zasilania sprężarki (np. dla pompy ciepła PCWB 9,2kW o mocy grzewczej 9,2 kW, będzie to 1500 W).

Alternatywnym rozwiązaniem może być zastosowanie absorberów basenowych, jak KM Solar Plast.  Są one przystosowane do bezpośredniego przepływu wody basenowej i przeznaczone do współpracy z basenami sezonowymi. Brak obudowy i przeszklenia absorberów basenowych podwyższa ich sprawność optyczną istotną w korzystnych warunkach pracy w sezonie letnim.

 

temperatura wody basenowej

Rysunek. Temperatura wody basenowej przy zastosowaniu absorberów basenowych

Zakres pracy absorberów basenowych jest wąski z uwagi na wzrost strat ciepła przy większej różnicy temperatury między absorberem, a otoczeniem (> 20 K). Zastosowanie absorberów  pozwala podnieść temperaturę wody basenowej (zalecana ponad 22°C) i wydłużyć sezon użytkowania basenu zewnętrznego.

Jakie rozwiązanie wybrać dla podgrzewania wody w basenie?

Może w tym pomóc zestawienie w tabeli wskazujące na korzyści i przeszkody jakie towarzyszą każdemu rozwiązaniu.

Pompa ciepła

pompa ciepła basenowa

Korzystne czynniki

 • Wysoki stopień wykorzystania (brak wymaganego nasłonecznienia)
 • Wysoki komfort – zapewnienie wymaganej temperatury wody basenowej
 • Mała powierzchnia zabudowy urządzenia
 • Bezpośrednie podłączenie wody basenowej, prosty układ hydrauliczny (dla pomp ciepła wody basenowej)

Niekorzystne czynniki

 • Większe zużycie energii elektrycznej (praca sprężarki)
 • Bardziej złożona budowa niż instalacji solarnej (obieg chłodniczy, automatyka…)
 • Krótsze okresy gwarancyjne w porównaniu do kolektorów słonecznych
 • Szumy powietrza
 • Wymagany demontaż na okres zimowy (przechowywanie w zamkniętym pomieszczeniu)

Kolektory słoneczne


kolektor słoneczny

Korzystne czynniki

 • Niski koszt wytworzenia ciepła
 • Wyższa sprawność od absorberów basenowych w niekorzystnych warunkach pracy
 • Całoroczna praca, możliwość dodatkowego wykorzystania do podgrzewania ciepłej wody użytkowej
 • Długie okresy gwarancyjne (na same kolektory do 11 lat)

Niekorzystne czynniki

 • Wydajność uzależniona od warunków nasłonecznienia
 • Wyższy koszt w porównaniu do absorberów basenowych
 • Wymagana znacznie większa powierzchnia zabudowy w porównaniu do pompy ciepła
 • Wymagany pośredni wymiennik ciepła dla oddzielenia wody basenowej od kolektorów

Absorbery basenowe

absorber basenowy

Korzystne czynniki

 • Niski koszt wytworzenia ciepła, niższy koszt inwestycji od kolektorów słonecznych
 • Bezpośredni przepływ wody basenowej, prosty układ hydrauliczny
 • Brak konieczności demontażu na okres zimowy (wymagane opróżnienie z wody)
 • Nieskomplikowana budowa, bezawaryjność, długa żywotność i okresy gwarancyjne

Niekorzystne czynniki

 • Wydajność uzależniona od warunków nasłonecznienia
 • Wymagana znacznie większa powierzchnia zabudowy niż dla pompy ciepła
 • Krótszy okres pracy w porównaniu do kolektorów słonecznych i pompy ciepła