Nawet 4-krotnie niższe koszty podgrzewania ciepłej wody użytkowej...

Podgrzewanie ciepłej wody użytkowej za pomocą elektrycznego podgrzewacza przepływowego lub pojemnościowego (bojlera) odbywa się w około 10% budynków jednorodzinnych (raport „Efektywność energetyczna w Polsce. Przegląd 2015.”, Instytut Ekonomii Środowiska, Kraków 2016). Oznacza to, że w Polsce pracuje około 550.000 tego typu urządzeń. Część z nich pracuje tylko poza okresem grzewczym, gdy wyłączony z pracy zostaje kocioł stałopalny. Większość jednak wykorzystywana jest przez cały rok. Koszty bezpośredniego podgrzewania wody energią elektryczną należą do najwyższych. Podgrzanie 300 litrów wody dziennie może kosztować 7-8 zł. Dzięki zastosowaniu pompy ciepła do podgrzewania wody użytkowej, koszty te można w bardzo łatwy i szybki sposób zredukować przynajmniej 3-4 krotnie.

Bojler elektryczny do wody użytkowej
Wysokie koszty energii elektrycznej

Klasa efektywności energetycznej – „A+” zamiast „D”…

Od września 2015 roku urządzenia do ogrzewania budynków, a także do podgrzewania ciepłej wody użytkowej podlegają obowiązkowi nadawania klas efektywności energetycznej.  Pozwala to na wygodne i szybkie porównanie urządzeń grzewczych zasilanych różnymi rodzajami paliw i energii. Przykładowo gazowe kotły kondensacyjne uzyskują zazwyczaj stosunkowo wysoką klasę efektywności „A” lub "B" w trybie podgrzewania wody użytkowej. Z kolei podgrzewacze elektryczne wody użytkowej (czy to przepływowe, czy pojemnościowe), zazwyczaj posiadają klasę "C" lub "D".

Na tym tle zdecydowanie korzystniej wypadają pompy ciepła wody użytkowej. Korzystając z energii odnawialnej mogą one uzyskiwać jeszcze wyższą klasę: nawet „A+". Na podstawie etykiet energetycznych można w prosty sposób porównać zużycie energii elektrycznej przez pompę ciepła i bojler elektryczny - dla tych samych warunków pracy.

Dla znormalizowanego profilu rozbioru wody L (wg rozporządzenia UE 812/2013, okolo 290 litrów/dzień, podgrzewanie 10/45 oC, ilość ciepła 11,655 kWh/dzień) zużycie energii przez bojler elektryczny może wynieść 2842 kWh/rok (średnia na podstawie danych 6 urządzeń z bieżącej oferty rynkowej). Dla porównania zużycie energii w takich samych warunkach pracy przez pompę ciepła będzie 3,5 razy niższe. Pompa ciepła PCWU 200eK-1,8kW o klasie efektywności "A+" nie powinna zużyć więcej niż 809 kWh/rok energii elektrycznej.

Zakup pompy ciepła zamiast bojlera z 4-letnim zwrotem kosztów inwestycji

Pompa ciepła PCWU 200eK-1,8kW kosztuje 6110 zł netto (cena 10.2017) i przy zakupie z montażem cena brutto urządzenia wynieść powinna 6600 zł. Ceny bojlerów o pojemności 200 litrów są zróżnicowane zależnie od wyposażenia technicznego i producenta. W wariancie podstawowym bez dodatkowej wężownicy grzejnej (dla podłączenia kotła) ceny brutto bojlerów wahają się zwykle w przedziale 1200-2200 zł (dla analizy przyjęto cenę brutto 1500 zł). Oszczędności w eksploatacji przy zastosowaniu taryfy G11 (cena energii 0,60 zł/kWh) powinny wynieść około 1220 zł/rok (1705-485 zł). To pozwala oszacować okres zwrotu kosztów inwestycji przy zakupie pompy ciepła zamiast bojlera na około 4,2 lat. Zwrot kosztów inwestycji nastąpi więc w bardzo krótkim czasie, jeszcze w trakcie trwania okresu gwarancyjnego, który dla pompy ciepła PCWU 200eK-1,8kW wynosi 5 lat.

Pompa ciepła
PCWU 200eK-1,8kW
Bojler elektryczny
200 litrów
PODSTAWOWE PARAMETRY EFEKTYWNOŚCI, CENY, KOSZTY...
Klasa efektywności energetycznej A+ D
Roczne zużycie energii elektrycznej na podstawie etykiety 809 kWh/rok 2842 kWh/rok
Dzienne koszty podgrzania 292 litrów wody (profil rozbioru L) 1,79 zł/d 7,36 zł/d
Roczne koszty podgrzewania ciepłej wody [zł/rok] 485 zł/rok 1705 zł/rok
Cena katalogowa urządzenia brutto (VAT usługa 8%) 6600 zł 1500 zł
Okres zwrotu kosztów inwestycji ((6600-1500)/(1705-485)) 4,2 lat
ZUŻYCIE ENERGII, MOC GRZEWCZA
Pobór mocy w standardowym trybie pracy 0,46 kW
(sprężarka)
2,20 kW
(grzałka)
Moc grzewcza w standardowym trybie pracy 1,80 kW
(sprężarka)
2,20 kW
(grzałka)
Maksymalny pobór mocy 2,05 kW
(sprężarka + grzałka)
2,20 kW
(grzałka)
Maksymalna moc grzewcza 3,30 kW
(sprężarka + grzałka)
2,20 kW
(grzałka)
CECHY UŻYTKOWE
Czas podgrzewu 200 litrów wody (15/45°C) w trybie ekonomicznym 4,1 h
(sprężarka)
3,3 h
(grzałka)
Czas podgrzewu 200 litrów wody (15/45°C) w trybie komfortowym 2,2 h
(sprężarka + grzałka)
Możliwość dodatkowego chłodzenia pomieszczeń TAK NIE
Możliwość podłączenia innego źródła ciepła, np. kotła gazowego TAK NIE

Dodatkowe korzyści z zastosowania pompy ciepła wody użytkowej

Zakup pompy ciepła dla podgrzewania ciepłej wody użytkowej, zamiast bojlera elektrycznego jest jeszcze korzystny z szeregu innych powodów. Znacznie obniżony zostaje pobór mocy, który w normalnym trybie pracy pompy ciepła nie przekracza zwykle 0,5 kW (bojler zwykle min. 2,0 kW). Niższe obciążenie jest istotne w przypadku starych instalacji elektrycznych, ale także zmniejsza ryzyko przeciążenia domowej sieci przy włączeniu innych urządzeń elektrycznych. Pompa ciepła wyposażona jest standardowo w grzałkę, która może być w razie potrzeby włączona. Stanowi to możliwość podgrzewania awaryjnego wody w zbiorniku pompy ciepła lub zwiększającego komfort w razie takiej nagłej potrzeby.

Pompy ciepła dzięki wyposażeniu w wężownicę grzejną zastępują często tradycyjne zbiorniki współpracujące z kotłami grzewczymi. Ważną zaletą pomp ciepła pozostaje możliwość dodatkowego chłodzenia pomieszczeń. Schłodzone powietrze wychodzące z pompy ciepła może być kierowane do pomieszczeń mieszkalnych i zwiększać komfort w okresie letnim bez dodatkowych kosztów jak w przypadku tradycyjnej klimatyzacji. Pompy ciepła PCWU obejmowane są nawet 5-letnią gwarancją (seria eK), a w przypadku sterownika G426 możliwy jest także zdalny nadzór ich pracy przez Internet za pomocą systemu EKONTROL.