Jak działa funkcja Bufor EKO?

Opcja dostępna wyłącznie w przypadku instalacji z buforem CO podłączonym w sposób równoległy (funkcja sprzęgła hydraulicznego).

Funkcja Bufor EKO powoduje, że przy braku żądania grzania w obiegu grzewczym (po osiągnięciu zadanej temperatury pokojowej), a tym samym wyłączeniu pomp obiegowych, pompa ciepła zaprzestaje dalszej pracy.

Ponowne uruchomienie pompy ciepła nastąpi, gdy pojawi się żądanie grzania w obiegu (gdy włączy się pompa obiegowa). W praktyce oznacza to, że pompa ciepła podejmie ponowną pracę, gdy temperatura w buforze oraz temperatura w pomieszczeniu spadną poniżej ustawionych nastaw o wartość histerezy (w buforze – Histereza temp. wody grzewczej;  w pomieszczeniu – Histereza temp. pokojowej).

Innymi słowy – aktywacja funkcji Bufor EKO spowoduje, że automatyka pompy ciepła zaprzestanie utrzymywania zadanej temperatury wody grzewczej w buforze do momentu spadku temperatury pokojowej. Zabieg ten, dzięki zniwelowaniu krótkich cykli pracy związanych z podgrzaniem samego bufora,  bezpośrednio przekłada się na mniejszą liczbę uruchomień pompy ciepła w trybie grzania, co ma szczególne znaczenie w okresie przejściowym (wczesna wiosna/późna jesień).

Przykład:

Ustawiona temperatura wody grzewczej w instalacji CO wynosi 45oC, a wymagana temperatura pomieszczeniu 21oC. Histereza temperatury pokojowej wynosi 0,5oC, a histereza temperatury wody grzewczej 5oC. Pompa obiegowa wyłączy się, gdy czujnik temperatury pokojowej wskaże 21oC. Funkcja Bufor EKO jest aktywna, więc wyłączy się także pompa ciepła.

Po jakimś czasie temperatura w pomieszczeniu spadnie do 20,5oC, uruchomi się zatem pompa obiegowa. Temperatura wody grzewczej w buforze wynosi 41oC, więc pompa ciepła wciąż nie rozpocznie pracy. Przez pewien czas pracuje tylko pompa obiegowa, przez co temperatura w buforze spada do 40oC, a temperatura w pomieszczeniu osiąga ponownie 21oC. W tym wypadku wyłącza się już pompa obiegowa i pomimo że temperatura w buforze spadła o wartość histerezy, to pompa ciepła się nie włączy, ze względu na to, że temperatura w pomieszczeniu osiągnęła zadaną wartość.

Pompa ciepła uruchomi się w momencie, gdy temperatura w buforze osiągnie wartość mniejszą lub równą 40oC i jednocześnie temperatura w pomieszczeniu osiągnie wartość mniejszą lub równą 20,5oC.

W przypadku wyłączonej funkcji Bufor EKO, pompa ciepła uruchamia się wyłącznie na podstawie spadku temperatury wody grzewczej w buforze, niezależnie od pracy pomp obiegowych i utrzymuje wymaganą temperaturę wody grzewczej.

Należy mieć na uwadze to, że włączenie funkcji Bufor EKO może prowadzić do wydłużenia czasu koniecznego do osiągnięcia żądanej temperatury pomieszczeń. Spowodowane jest to tym, że woda grzewcza w buforze może ulec wychłodzeniu podczas postoju pompy ciepła.

Uwaga!
W przypadku, gdy instalacja CO pracuje na niskich parametrach temperaturowych  a temperatura w buforze może spaść poniżej 20°C, pompa ciepła nie włączy się dopóki dodatkowe źródło grzewcze nie podgrzeje wody do wymaganej, bezpiecznej temperatury. Na ekranie sterownika będzie widniał napis Ochrona PC.

Podobne artykuły

Korzyści z zastosowania pompy ciepła

Pompa ciepła należy do urządzeń grzewczych o najwyższej efektywności energetycznej, a jednocześnie przyjaznych środowisku naturalnemu oraz komfortowych i bezpiecznych w użytkowaniu. Zastosowanie pompy ciepła pozwala uzyskać szereg korzyści...

Dobór pompy ciepła do podgrzewania wody użytkowej

Dobór pompy ciepła do podgrzewania wody użytkowej jest m.in. uzależniony od zakładanego dziennego zużycia wody oraz dostępnego czasu jej podgrzewania. Dla pomp ciepła wyposażonych w podgrzewacz wody do wyboru pozostaje jego pojemność (200 lub 300 litrów), a także moc sprężarki (1,8 lub 2,5 kW).