Konfiguracja nowej wersji Solis WiFi Stick

Solis WiFi Stick

W ofercie Hewalex pojawiła się nowa wersja Solis WiFi Stick. Nowszy model różni się wizualnie: posiada masywniejszą czarną nakrętkę, trzy diody we frontowej części urządzenia oraz przycisk Reset w tylnej części. Zmianie uległ również sposób konfiguracji. W celu ułatwienia pracy prezentujemy szczegółowy instruktaż krok pod krok jak poprawnie skonfigurować urządzenie. Do każdego Solis WiFi Stick jest także dołączona instrukcja konfiguracji w formie papierowej.

Co się zmienia?

 

Zmianie ulega sposób konfiguracji urządzenia.
Nie będą tworzone przez Dział Fotowoltaiki Hewalex konta urządzeń (w tej wersji jest to technicznie niemożliwe). W związku z tym również nie będą już dołączane karteczki z opisem logowania na stronie m.ginlong.com i w aplikacji Solis Home.

Co się NIE zmienia?

 

Nie zmienia się sposób montażu urządzenia do portu w inwerterze.
WiFi Stick należy włożyć do portu COM w inwerterze, a następnie przekręcić CZARNĄ nakrętkę zgodnie ze wskazówkami zegara (NIE WOLNO przekręcać srebrnej obudowy).

Konfiguracja urządzenia krok po kroku

Połączenie z siecią SOLIS
Rozwiń odpowiedź

W miejscu montażu urządzenia połącz się przez telefon z siecią WiFi:
SOLIS_5A…
Hasło: 123456789

 

Pamiętaj, aby rozłączyć się z pozostałymi sieciami WiFi oraz aby wyłączyć dane komórkowe w telefonie. Jeżeli wyświetli się informacja „Sieć nie ma dostępu do internetu. Nadal chcesz się z nią połączyć?” – TAK, należy zachować to połączenie.

 

Konfiguracja z siecią
Rozwiń odpowiedź

W przeglądarce internetowej wprowadź adres: 10.10.100.254, następnie zaloguj się do strony.
Nazwa użytkownika: admin
Hasło: 123456789

 

 

Po zalogowaniu się do strony wybierz zakładkę Quick Set. Następnie wprowadź nazwę sieci internetowej (Network name (SSID)) oraz hasło do tej sieci (Password).

 

 

Naciśnij „Save”.

Jeśli konfiguracja urządzenia z siecią przebiegła pomyślnie wyskoczy komunikat „Set up finished, the monitoring stick will now attempt to connect to the network…”

Utworzenie konta w aplikacji Solis Cloud
Rozwiń odpowiedź

1. Pobierz aplikację Solis Cloud ze Sklepu Play lub wejdź na stronę www.soliscloud.com
2. Wybierz „Zarejestruj” na stronie głównej.

 

 

3. Wybierz „Register Owner”.

 

 

4. Wprowadź adres email (Klienta), następnie kliknij „Uzyskaj kod weryfikacyjny”.
Kod zostanie wysłany na wskazany adres email. Czas na wpisanie kodu to 60 sekund.

 

 

Wprowadź nazwę użytkownika, hasło oraz strefę czasową.

5. Po pomyślnej rejestracji wybierz „Zaloguj się do strony startowej”.

 

Utworzenie instalacji
Rozwiń odpowiedź

1. Przejdź do zakładki elektrownia, naciśnij kółeczko z + (w prawym górnym rogu) i wybierz „Dodać elektrownię”.

 

 

2. Uzupełnij wymagane dane.

 

 

W polu „Całkowita wydajność podzespołu” oraz „Zysk w kWh” pamiętaj aby zastosować „ . ” (nie „ , ”).

UWAGA! W tym miejscu możliwe jest przypisanie się do konta instalatora poprzez wpisanie odpowiedniego kodu.
Kod instalatora znajduje się:
• Na stronie m.ginlong.com: Wchodząc na dowolną instalację przypisaną do konta, w zakładce „Szczegóły projektu”, w podsekcji „Szczegóły powiązań projektu” wpisany jest Numer ID firmy
• Na stronie www.soliscloud.com: w zakładce „Mój profil”, „Informacje biznesowe”, kodowanie.
Możliwe jest także przypisanie WiFi Sticków do konta HEWALEX. W tym przypadku jako kod instalatora należy wpisać: 11732

 

3. Utwórz instalację klikając „Sporządź” w prawym górnym rogu.

 

 

Po pomyślnym utworzeniu instalacji pojawi się komunikat:

 

 

Wybierz „Wyświetl elektrownię”.

Dodanie urządzenia do utworzonego konta
Rozwiń odpowiedź

1. Wybierz zakładkę „Urządzenie” a następnie „Rejestrator danych” i kliknij „Dodaj urządzenie”.

 

 

2. Zeskanuj kod QR znajdujący się na obudowie urządzenia lub wprowadź numer seryjny WiFi Sticka ręcznie wybierając „Wejście manualne”.

 

 

3. Utworzenie instalacji zakończono sukcesem. Naciśnij„Continu..atalogger”, aby sprawdzić dane uzyskane z monitoringu. Jeśli instalacja posiada kilka WiFi Stick, wciśnij „View plant”.

 

Uwagi
Rozwiń odpowiedź

1. Jeżeli sieć SOLIS 5A… jest nadal widoczna a zielona dioda nie świeci, oznacza to, że konfiguracja z siecią internetową nie przebiegła pomyślnie.
2. Jeżeli dioda pomarańczowa mruga/nie świeci sprawdź na inwerterze jego połączenie z urządzeniem WiFi Stick:
MENU INWERTERA -> USTAWIENIA -> USTAW ADRES: 01