PCCO SPLIT 7kW

Cena netto: 18 080,00 zł
Nr kat. 91.10.72

Pompa ciepła typu powietrze/woda PCCO SPLIT 7W posiada budowę typu SPLIT złożoną z jednostki zewnętrznej i wewnętrznej. Jest przewidziana do ogrzewania, a także chłodzenia pomieszczeń oraz podgrzewania ciepłej wody użytkowej.

3 wersje PCCO SPLIT 7kW do wyboru (wbudowany podgrzewacz elektryczny):

Pompa ciepła PCCO SPLIT 7kW bez podgrzewacza:    Nr zam. 91.10.72 | Cena netto 18.080 zł

Pompa ciepła PCCO SPLIT 7kW z podgrzewaczem 3 kW:   Nr zam. 91.10.73 | Cena netto 18.690 zł

Pompa ciepła PCCO SPLIT 7kW z podgrzewaczem 6 kW:   Nr zam. 91.10.74| Cena netto 18.890 zł

Możliwości zastosowania

Pompa ciepła PCCO SPLIT 7kW może stanowić samodzielnie pracujące źródło ciepła w nowych budynkach energooszczędnych, a w budynkach modernizowanych współpracować z kotłem grzewczym w układzie tzw. ogrzewania hybrydowego. Zastosowane rozwiązania konstrukcyjne pozwalają na pracę pompy ciepła do temperatury zewnętrznej -25°C. Maksymalna temperatura na zasilaniu  z pompy ciepła wynosi 55°C (do temperatury zewnętrznej 0°C) i 45°C (przy -25°C). Szczególnie zalecana jest współpraca pompy ciepła z systemem ogrzewania podłogowego (lub innego niskotemperaturowego płaszczyznowego). Do efektywnego podgrzewania wody użytkowej służą podgrzewacze wody serii OKC/HP o zwiększonej powierzchni wężownicy grzejnej. Dodatkowo pompa ciepła PCCO SPLIT 7kW może pracować w trybie chłodzenia aktywnego schładzając wodę nawet do 7°C.

UWAGA:  Pompa ciepła PCCO SPLIT 7kW spełnia wymagania programu dofinansowania PROSUMENT.

Niskie koszty ogrzewania domu

Pompa ciepła korzystając w większej części z energii odnawialnej, zapewnia niskie koszty ogrzewania domu i podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Jeżeli efektywność średnioroczna SCOP wynosi np. 4,0 to oznacza to, że z 1 kW energii elektrycznej zużywanej przez pompę ciepła, wytwarzane było 4 kW ciepła. Pompa ciepła PCCO SPLIT 7kW należy do najbardziej efektywnych na rynku urządzeń tego typu - posiadając najwyższą obecnie klasę efektywności energetycznej: A++

Pompa ciepła powietrze/woda typu PCCO SPLIT zapewnia niskie koszty ogrzewania domu i podgrzewania wody użytkowej. Przykładowo w budynku energooszczędnym (wskaźnik zapotrzebowania 70 kWh/m2rok) zlokalizowanym w III strefie klimatycznej (większość obszaru Polski, -20oC), przy współpracy z systemem ogrzewania grzejnikowego (+45oC) i dla dziennego zapotrzebowania wody 250 litrów, koszty łączne eksploatacji nie powinny przekroczyć 2438 zł/rok. Efektywność średnioroczna SCOP powinna wynieść łącznie ok. 3,5. Przy współpracy z systemem ogrzewania podłogowego, efektywność SCOP wzrośnie do ok. 4,1, a koszty eksploatacji obniżą się do poziomu 2132 zł/rok.
Porównanie kosztów ogrzewania domu

Założenia: ceny paliw i energii dla okresu 2015/2016: gaz ziemny GZ50 2,25-2,40 zł/m3 (taryfa W-3), olej opałowy 2,40 zł/dm3, drewno cięte 220 zł/m.p., węgiel ekogroszek 850 zł/t, gaz płynny LPG 2,66 zł/dm3 (zbiornik dzierżawiony), energia elektryczna 0,58 zł/kWh (licznik 1-taryfowy G11). Sprawności średnioroczne w zależności od rodzaju źródła ciepła i instalacji grzewczej. Efektywność średnioroczna SCOP pompy ciepła określona na podstawie kalkulatora efektywność (PORT PC).

Budowa i zasada działania pompy ciepła typu PCCO SPLIT 7kW

Pompa ciepła PCCO SPLIT 7kW składa się dwóch jednostek połączonych przewodami z czynnikiem chłodniczym (R410A), dzięki czemu nie występuje ryzyko zamarznięcia czynnika także w razie braku zasilania elektrycznego. Parownik dla odbioru ciepła z powietrza oraz sprężarka znajdują się w jednostce zewnętrznej, eliminując tym samym główne źródło hałasu z budynku.

budowa i zasada pracy pompy ciepła Hewalex PCCO SPLIT

TRYB GRZANIA: parownik (4) przekazuje ciepło z powietrza do czynnika chłodniczego, który po wyjściu ze sprężarki (3) jest kierowany przez zawór 4-drogowy (6) do jednostki wewnętrznej (2) i w skraplaczu (7) oddaje ciepło do wody grzewczej. O prawidłową pracę obiegu chłodniczego dba także sterowany precyzyjnie (pomiar temperatury i ciśnienia za parownikiem) elektroniczny zawór rozprężny (5). Przepływ wody grzewczej wymusza pompa obiegowa (8). Przy większych potrzebach ciepła do pracy może być włączany podgrzewacz elektryczny (9). Wbudowany zawór 3-drogowy (10) służy przełączaniu trybu pracy (ogrzewanie budynku/woda użytkowa)

TRYB CHŁODZENIA: jest realizowany dzięki rewersyjnej (odwróconej) pracy pompy ciepła. Zawór 4-drogowy (6) zmienia kierunek przepływu czynnika chłodniczego tak, aby oddać ciepło w parowniku (4) - który staje się wówczas skraplaczem. Przez zawór rozprężny (5) czynnik po obniżeniu ciśnienia i temperatury przepływa przez skraplacz (7) - który staje się wóczas parownikiem. Woda oddaje w nim ciepło odebrane z pomieszczeń. Woda lodowa zasila instalację chłodzenia płaszczyznowego lub klimakonwektory.

Seria KAMELEON - kolor pompy ciepła dostosowany do elewacji budynku

Pompa ciepła PCCO SPLIT 7kW jest dostępna w specjalnym wykonaniu. Jednostka zewnętrzna może być wykonana w jednym z 1625 palety RAL. Dzięki temu kolor jednostki może być dopasowany do koloru elewacji budynku lub też może z nią kontrastować. Opcja wyboru koloru dotyczy obudowy (blachy), osłony (kraty) wentylatora, a także konstrukcji uniwersalnej dla zabudowy pompy ciepła.

Praca samodzielna lub współpraca z kotłem grzewczem w układzie hybrydowym

W zależności od standardu energetycznego budynku, zapotrzebowania ciepła oraz rodzaju instalacji grzewczej, pompa ciepła PCCO SPLIT 7kW może stanowić samodzielne źródło ciepła lub wspomagające pracę kotła grzewczego. W budynku niskoenergetycznym stosowany może być tzw. tryb monoenergetyczny pracy pompy ciepła, gdzie w razie większego zapotrzebowania ciepła włączany może być podgrzewacz elektryczny (wbudowany w jednostce zewnętrznej lub zastosowany dodatkowo na wodzie grzewczej). Budynek nie wymaga wówczas podłączenia do sieci gazociągowej. Dla budynków starszych lub nowych o większych potrzebach cieplnych i korzystających z ogrzewania grzejnikowego, zastosowanie znajduje tryb biwalentny pracy pompy ciepła. Przy określonej temperaturze zewnętrznej zostaje włączany kocioł grzewczy, który pracuje albo równolegle, albo zamiast pompy ciepła (w zależności od rodzaju kotła i paliwa - wpływającego na koszty eksploatacyjne).


schemat instalacji z pompą ciepła Hewalex PCCO SPLIT

Pompa ciepła typu SPLIT (PC) złożona jest z dwóch jednostek - zewnętrznej i wewnętrznej. Jednostka wewnętrzna może współpracować z kotłem grzewczym (KG) w tzw. układzie hybrydowym. Sterownik pompy ciepła pozwala na obsługę dwóch obiegów grzewczych (w tym jeden z zaworem miejszającym), np. ogrzewania podłogowego (CO/P) i grzejnikowego (CO/G). Dodatkowy zasobnik buforowy wody grzewczej (BUFOR/CO) pełni rolę sprzęgła hydraulicznego zapewniającego także minimalne natężenie przepływu wody w pompie ciepła i wspomagającego ją podczas trybu rozmrażania. Ciepła woda użytkowa (CWU) podgrzewana jest w podgrzewaczu (PDG/CWU) przez pompę ciepła lub kocioł grzewczy. Praca pompy cyrkulacyjnej ciepłej wody użytkowej (P/CWU) może być nadzorowana przez sterownik pompy ciepła. W zakresie dostawy pompy ciepła PCCO SPLIT znajduje się system zdalnego nadzoru pracy przez Internet - Hewalex EKONTROL.

Szczegółowe cechy budowy pompy ciepła PCCO SPLIT 7kW

Sterownik PG426 umożliwia wybór schematu hydraulicznego instalacji wyposażonej w kocioł gazowy. Funkcje sterownika pozwalają na współpracę z kotłem w celu optymalizacji kosztów podgrzewania wody użytkowej. Ekran tekstowy zwiększa wygodę korzystania z poszerzonego zakresu nastaw i odczytów stanów pracy. Funkcje czasowe pozwalają dostosować pracę pompy ciepła, a także pompy cyrkulacyjnej wody użytkowej do potrzeb mieszkańców. Złącze komunikacyjne RS485 służy do współpracy ze zdalnym nadzorem pracy przez Internet - systemem EKONTROL.
Sterownik pompy ciepła G426 Hewalex
  •  Tryby pracy: GRZANIE/CHŁODZENIE, CO/CWU, KOMFORT/EKONOMICZNY
  •  Obsługa 2 obiegów grzewczych CO (w tym: 2 pompy obiegowe, 1 mieszacz)
  •  Wymagana temperatura pomieszczenia w trybach KOMFORT/EKONOMICZNY
  •  Czasy pracy dla trybów KOMFORT/EKONOMICZNY (np. jako dzień/noc)
  •  Funkcje współpracy z kotłem w trybie CO i CWU
  •  Funkcje obsługi pracy pompy cyrkulacyjnej wody użytkowej
  •  Funkcje obsługi pracy grzałki elektrycznej
  •  Wymagana temperatura wody użytkowej w trybie KOMFORT/EKONOMICZNY
  •  Funkcja wygrzewu higienicznego wody użytkowej 
  •  Złącze RS485 dla nadzoru pracy przez Internet systemem EKONTROL

Sprężarka inwerterowa zastosowana w pompie ciepła PCCO SPLIT 7kW pracuje z płynnie regulowaną wydajnością od 30 do 100%. Jeżeli sterownik pompy ciepła zarejestruje zbyt niską temperaturę na zasilaniu instalacji grzewczej w stosunku do wymaganej (np. zgodnie z krzywą grzewczą), to sprężarka zostania uruchomiona. Maksymalna wydajność sprężarki inwerterowej pozwala na szybkie osiągnięcie wymaganej temperatury zasilania (w krótszym czasie niż dla tradycyjnej sprężarki ON-OFF). Wydajność sprężarki inwerterowej będzie stopniowo obniżana w miarę zbliżania się temperatury zasilania do wartości wymaganej. Wydajność sprężarki inwerterowej będzie regulowana płynnie z dużą dokładnością rzędu 0,5K w stosunku do wartości temperatury żądanej (dokładność sprężarki ON-OFF dla porównania rzędu 2K). Sprężarka inwerterowa uzyskuje najwyższą sprawność pracując stabilnie w zakresie od około 30 do 60%.

Konstrukcja parownika uznanego producenta GEA zapewnia efektywme przekazywanie ciepła z czynnika chłodniczego do wody grzewczej, dzięki rozwiniętej powierzchni wymiany ciepła.

wysokoefektywna pompa obiegowa WILO

Pompa obiegowa Wilo-Stratos PARA odpowiada wymaganiom dyrektywy ErP o efektywności energetycznej dla pomp obiegowych (klasa A). Z uwagi na szeroki zakres regulacji, może pracować zarówno w instalacjach z ogrzewaniem grzejnikowym, jak i podłogowym. Zużycie energii elektrycznej jest przeciętnie od 2 do 3 razy niższe niż w tym samych warunkach pracy pompy stałoobrotowej (fot. Wilo).

wbudowany zawór 3-drogowy

Wbudowany zawór trybu pracy pompy ciepła na ogrzewanie CO lub podgrzewanie wody użytkowej CWU eliminuje konieczność stosowania zaworu na wyjściu wody z jednostki wewnętrznej. Zmniejsza to czas i koszty montażu oraz upraszcza schemat instalacji.

wbudowany podgrzewacz elektryczny

Możliwość zabudowania w jednostce wewnętrznej przepływowego podgrzewacza elektrycznego o mocy 3 kW lub 6 kW pozwala wspomagać pracę pompy ciepła przy niskich temperaturach zewnętrznych i przy zwiększonych potrzebach grzewczych. Podgrzewacz elektryczny może być wykorzystywany głównie w tzw. instalacjach monoenergetycznych - korzystających wyłącznie z energii elektrycznej. Jest to korzystne szczególnie w nowych budynkach i budynkach pozbawionych dostępu do gazu ziemnego lub innych paliw.

sprężarka rotacyjna twin-rotary

Sprężarka wykonana w technologii Twin-Rotary w odróżnieniu od standardowych sprężarek rotacyjnych (z jednym tłokiem) cechuje się zrównoważoną i cichą pracą także przy niższych obciążeniach, stabilnym ciśnieniem czynnika na wyjściu. Separator cieczy o zwiększonej pojemności umożliwia stosowanie dłuższych rur czynnika chłodniczego (do 12 metrów).

parownik pompy ciepła SPLIT

Parownik o dużej powierzchni ciepła, pozwala na skuteczny odbiór ciepła także przy niskich temperaturach zewnętrznych (praca do -25 oC). Hydrofilowa powierzchnia parownika nie zatrzymuje wilgoci ograniczając powstawanie szronu. Wydajny wentylator w połączeniu z dużą powierzchnią parownika zmniejsza prędkość przepływu powietrza ograniczając hałas podczas pracy. Silnik prądu stałego wentylatora pozwala na płynną regulację obrotów dla zmniejszenia zużycia energii elektrycznej i dalszego obniżenia hałasu podczas pracy.

Bezpieczeństwo podczas prac montażowych, a także przy eksploatacji pomp ciepła, zapewnia zastosowanie terminali ze złączami elektrycznymi Weidmüller. Dzięki najwyższej jakości złączy elektrycznych, uzyskuje się pewność połączeń, trwałość, niezawodność i odporność na drgania (fot. Weidmüller).

sterowanie zaworem elektronicznym Carel

Standardowe sterowanie pracą elektronicznego zaworu rozprężnego zależne od temperatur w obiegu chłodniczym, zastąpiono zaawansowanym odrębnym sterowaniem z uwzględnieniem bezpośredniego pomiaru ciśnienia za parownikiem. Pozwala to na najbardziej precyzyjną kontrolę przegrzania za parownikiem, w celu zwiększenia efektywności pracy układu chłodniczego, a także dla ochrony sprężarki (pełne odparowanie czynnika przed sprężarką).

Staranne wykonanie, sprawdzone komponenty, testy pracy

Pompy ciepła PCCO SPLIT 7kW są produkowane w oparciu o komponenty uznanych producentów takich jak Panasonic, Wilo, GEA czy Weidmüller. Staranny montaż i testy pracy prowadzone w naszym zakładzie produkcyjnym. System EKONTROL dla zdalnego nadzoru pracy pompy ciepła przez Internet, daje wykonawcy oraz użytkownikowi możliwość wsparcia technicznego ze strony firmy Hewalex podczas uruchomienia i eksploatacji urządzenia.

Produkcja pomp ciepła Hewalex PCCO SPLIT 13kW
przyłącza elektryczne pompy ciepła PCCO SPLIT
Pompy ciepła Hewalex - produkcja

5-letnia gwarancja w standardzie

Gwarancja na pompę ciepła PCCO SPLIT 10kW Hewalex Pompa ciepła PCCO SPLIT 7kW jest objęta 5-letnim okresem gwarancji, co wykracza poza standardowe warunki udzialane na rynku na tego typu urządzenia. W skład warunków gwarancji wchodzi lista kontrolna instalacji, która powstała z myślą zapewnienia wysokiej jakości instalacji z pompą ciepła. Warunkiem zachowania gwarancji jest zapewnienie wymaganych przeglądów okresowych oraz współpraca z systemem zdalnego nadzoru EKONTROL, który znajduje się w zakresie dostawy pompy ciepła.

System EKONTROL - zdalny nadzór pracy przez Internet w standardzie

System EKONTROL został stworzony z myślą o nadzorze pracy urządzeń OZE: instalacji solarnych, fotowoltaicznych i pomp ciepła. Stanowi standardowe wyposażenie pompy ciepła PCCO SPLIT 7kW. Pozwala na zdalną nastawę parametrów pracy, podgląd stanów pracy i odbieranie sygnałów alarmowych. Archiwizowane dane pozwalają wykonywać statystyki i optymalizować pracę pompy ciepła, by maksymalnie zwiększać wykorzystanie energii odnawialnej.

Klimakonwektory - komfortowe ogrzewanie i chłodzenie pomieszczeń

Oferta firmy Hewalex obejmuje również klimakonwektory wentylatorowe w wersji przypodłogowej oraz podsufitowej. Ich zastosowanie pozwala zastąpić tradycyjne grzejniki i oddzielny układ klimatyzacji. Pompy ciepła PCCO SPLIT pracując w trybie ogrzewania lub chłodzenia mogą tym samym zapewniać maksymalny poziom komfortu cieplnego w pomieszczeniach zarówno zimą, jak i latem.

Sprawdzone w nowych i modernizowanych budynkach

Pompy ciepła PCCO SPLIT zastosowano w budynkach mieszkalnych i usługowych zlokalizowanych we wszystkich strefach klimatycznych Polski. W nowych obiektach z ogrzewaniem niskotemperaturowym, pełnią często rolę samodzielnego źródła ciepła. W budynkach z systemem ogrzewania grzejnikowego stanowią źródło ciepła współpracujące z kotłem (tzw. instalacje hybrydowe).

pompa ciepła i fotowoltaika Hewalex
Pompa ciepła Hewalex PCCO SPLIT 13kW
Kaskada pomp ciepła do ogrzewania domu Hewalex
Kaskada pomp ciepła typu Split Hewalex
Jednostka zewnętrzna pompy ciepła typu SPLIT
pompa ciepła PCCO SPLIT 7kW
pompa ciepła powietrze/woda Hewalex
Pompa ciepła do ogrzewania domu typu SPLIT
Pompa ciepła do ogrzewania domu Hewalex
pompa ciepła typu split
jednostka wewnętrzna pompy ciepła typu SPLIT
pompa ciepła PCCO SPLIT 13kW
powietrzna pompa ciepła do co Hewalex
pompa ciepła typu powietrze-woda Hewalex
pompa cieplna do ogrzewania domu Hewalex
zabudowa pompy ciepła powietrze/woda
pompa ciepła do ogrzewania domu Hewalex PCCO SPLIT
pompa ciepła Hewalex PCCO SPLIT 13kW

Niski poziom głośności pozwala na montaż pomp ciepła PCCO SPLIT także w zwartej zabudowie mieszkalnej. Przykładowo dopuszczalny w ciągu dnia dla zabudowy 1-rodzinnej poziom ciśnienia akustycznego 50 dB(A) jest osiągany przez pompę ciepła PCCO SPLIT 7kW poniżej 3 metrów przy zabudowie w terenie otwartym i poniżej 4 metrów dla zabudowy przy ścianie budynku.


Dodatkowe informacje i materiały

Parametry Wartość
Zakres mocy grzewczej (wg EN 14511, A7/W30-35):4,3-10,1 kW
Zakres mocy zasilania (EN 14511, A7/W30-35):0,98-2,16 kW
Zakres efektywności COP (EN 14511, A7/W30-35):4,0-4,6
Klasa efektywności energetycznej:A++
Napięcie/Częstotliwość zasilania:230/50 V/Hz
Wymiary jednostki zewnętrznej:928/718/402 mm
Wymiary jednostki wewnętrznej:912/500/292 mm
Ciężar netto jednostki zewnętrznej:62 kg
Ciężar netto jednostki wewnętrznej:40 kg
Gwarancja podstawowa:5 lat
Graniczna temperatura zasilania:55 °C
Nazwa Nr kat. Cena
Zestaw przyłączeniowy PCCO 7/10/20 kW 1,2m 90.00.12 215,00 zł
Zestaw przyłączeniowy PCCO 7/10/20 kW 4m 90.00.13 407,00 zł
Zestaw przyłączeniowy PCCO 7/10/20 kW 8m 90.00.14 754,00 zł
Zestaw przyłączeniowy PCCO 7/10/20 kW 12m 90.00.15 1 137,00 zł
Konstrukcja ścienna PCCO 7/10 kW 90.00.27 312,00 zł
Konstrukcja uniwersalna PCCO 7 kW 90.00.10 333,00 zł
Podstawa wibroizolacyjna PCCO 7/10/13 kW 90.00.28 375,00 zł
Zadaszenie pompy ciepła PCCO 90.00.20 862,00 zł
Podgrzewacz OKC250NTR/HP 81.10.09 2 850,00 zł
Podgrzewacz OKC300NTR/HP 81.10.10 3 220,00 zł
Zasobnik buforowy ZBCO 80 81.50.07 1 050,00 zł
Zasobnik buforowy NAD 250 v1 81.50.08 1 990,00 zł
Grzałka ELIKO 4,5kW-400V-6/4" 80.10.11 700,00 zł
Grzałka ELIKO 6,0kW-400V-6/4" 80.10.12 730,00 zł
Grzałka ELIKO 7,5kW-400V-6/4" 80.10.13 770,00 zł
Wymiennik płytowy BL 50C-38H 91.00.03 1 260,00 zł
Zawór trójdrogowy CKF 3325 90.00.00 254,00 zł