Monitoring instalacji fotowoltaicznej i wzrost opłacalności

Bazując na naszym doświadczeniu aż 75% instalacji fotowoltaicznych do roku czasu od momentu zamontowania zostaje wyposażone w system monitoringu celem zwiększenia komfortu i kontroli nad parametrami pracy. Zasada działania wielu rozwiązań znajdujących się na rynku zazwyczaj opiera się na zdalnym odczytywaniu parametrów mierzonych przez inwerter i ich dalszym przetworzeniu np. w formie wykresu. Nierzadko urządzenia do monitorowania są dedykowane, a więc przeznaczone wyłącznie dla konkretnego producenta inwerterów. W mniejszych instalacjach domowych o mocy do 3 kWp koszty związane z zakupem systemu, usługą zamontowania i obowiązkowymi abonamentami zdarzają się przekraczać cenę zakupu falownika (!). Wybór odpowiedniego urządzenia nie jest zatem łatwym zadaniem.

Koszty energii elektrycznej

monitoring instalacji pv

Rys.1 Ekran główny w panelu kontrolnym. Schemat przedstawiający kierunek i wartość przepływu energii oraz dwie podstawowe wstążki związane z kosztami.

OPTI-ENER – więcej niż monitoring instalacji fotowoltaicznej

System OPTI-ENER nie ogranicza się do monitorowania parametrów pracy instalacji fotowoltaicznej. Użytkownik dostaje pełną kontrolę nad tym co dzieje się z energią w jego domu. Na podstawie bilansu energii otrzymujemy informację jaką ilość zużywamy w domu, oddajemy do zakładu elektroenergetycznego lub pobraliśmy z sieci a to wszystko z uwzględnieniem podziału na fazy. Na podstawie tej wiedzy przygotowano wiele liczników m.in. Bilans – prosument, który określa ilość energii oddanej do sieci związanej ze sposobem rozliczenia energii z fotowoltaiki przez zakłady elektroenergetyczne o których mowa w ustawie OZE. Wszelkie zliczane parametry są dostępne w formie interaktywnego wykresu z osią czasu o przedziale godzinowym, dobowym, miesięcznym lub rocznym. Dodatkowym atutem jest możliwość wyeksportowania wykresów i danych w formatach .jpg .png .pdf czy też w formie arkusza kalkulacyjnego MS Excel.

kalkulator instalacji PV
kalkulator instalacji PV Opti-Ener

Rys. 2. Porównanie zysków z uwzględnieniem OPTI-ENER

OPTI-ENER – rozwiązanie na dom bez kosztów?

W zależności od pakietu OPTI-ENER umożliwia zdalne sterowanie maksymalnie 7 obwodów lub urządzeń elektrycznych za pomocą aplikacji mobilnej i strony internetowej www.ekontrol.pl w sposób manualny i automatyczny. Wykorzystywanie nadwyżek wyprodukowanej energii przenosi się na zwiększenie poziomu auto-konsumpcji co zapewnia bezpośredni wzrost opłacalności zakupu instalacji fotowoltaicznej. W przypadku gdyby udało nam się w 100% pokryć zapotrzebowanie na energię elektryczną zostalibyśmy obciążeni wyłącznie opłatami stałymi. Do powyższych celów można wykorzystać moduł opcjonalny OPTI-TEMP, który służy do płynnego sterowania mocą grzałki elektrycznej poprzez kierowanie do niej nadwyżek produkcyjnych. Akumulacja darmowej energii elektrycznej w ciągu dnia w postaci ciepłej wody użytkowej jest jednym z łatwiejszych sposobów na zwiększenie zysków z instalacji fotowoltaicznej. Wspomniany podgrzew wody może być również realizowany za pomocą pompy ciepła, której zblokowanie z instalacją fotowoltaiczną jest kierunkiem w stronę tzw. domu bez rachunków. Istotnym aspektem jest fakt, iż OPTI-ENER może być stosowany niezależnie od typu generatora prądu (fotowoltaika, turbiny wiatrowe) czy modelu inwertera co czyni go urządzeniem uniwersalnym.

monitoring instalacji fotowoltaicznej - konfiguracja

Rys. 3. Konfiguracja sterowania zasilaniem obwodu lub urządzenia elektrycznego.

System do zarządzania energią OPTI-ENER to rozwiązanie pozwalające nie tylko optymalnie wykorzystać pracę paneli fotowoltaicznych skracając przy tym okres zwrotu inwestycji. Jest również źródłem wiedzy na temat profilu zużycia energii w Naszym domu. Pozwala oszacować stan nadwyżek energii nagromadzonej przez prosumenta i wiele innych parametrów. Więcej informacji znaleźć można na stronie www.hewalex.pl oraz w darmowej wersji demonstracyjnej.