Monitoring instalacji fotowoltaicznej

Monitoring instalacji fotowoltaicznej i wzrost opłacalności

 

Bazując na naszym doświadczeniu aż 75% instalacji fotowoltaicznych do roku czasu od momentu zamontowania zostaje wyposażone w system monitoringu celem zwiększenia komfortu i kontroli nad parametrami pracy. Zasada działania wielu rozwiązań znajdujących się na rynku zazwyczaj opiera się na zdalnym odczytywaniu parametrów mierzonych przez inwerter i ich dalszym przetworzeniu np. w formie wykresu. Nierzadko urządzenia do monitorowania są dedykowane, a więc przeznaczone wyłącznie dla konkretnego producenta inwerterów. W mniejszych instalacjach domowych o mocy do 3 kWp koszty związane z zakupem systemu, usługą zamontowania i obowiązkowymi abonamentami zdarzają się przekraczać cenę zakupu falownika (!). Wybór odpowiedniego urządzenia nie jest zatem łatwym zadaniem.

OPTI-ENER – więcej niż monitoring instalacji fotowoltaicznej

 

System OPTI-ENER nie ogranicza się do monitorowania parametrów pracy instalacji fotowoltaicznej. Użytkownik dostaje pełną kontrolę nad tym co dzieje się z energią w jego domu. Na podstawie bilansu energii otrzymujemy informację jaką ilość zużywamy w domu, oddajemy do zakładu elektroenergetycznego lub pobraliśmy z sieci a to wszystko z uwzględnieniem podziału na fazy. Na podstawie tej wiedzy przygotowano wiele liczników m.in. Bilans – prosument, który określa ilość energii oddanej do sieci związanej ze sposobem rozliczenia energii z fotowoltaiki przez zakłady elektroenergetyczne o których mowa w ustawie OZE. Wszelkie zliczane parametry są dostępne w formie interaktywnego wykresu z osią czasu o przedziale godzinowym, dobowym, miesięcznym lub rocznym. Dodatkowym atutem jest możliwość wyeksportowania wykresów i danych w formatach .jpg .png .pdf czy też w formie arkusza kalkulacyjnego MS Excel.

Opublikowano: 19.09.2022