Jak działa funkcja Współpraca z PV?

Automatyka pomp ciepła serii PCCO umożliwia współpracę z inwerterami PV  oraz systemami zarządzania energią elektryczną (np. OPTI-ENER). Dzięki tej funkcjonalności użytkownik jest w stanie w prosty sposób znacząco podnieść współczynnik autokonsumpcji energii elektrycznej w swoim domu. Więcej o autokonsumpcji wspominaliśmy tutaj.

Do działania funkcji Współpraca z PV konieczne jest podłączenie styku bezpotencjałowego inwertera PV lub systemu zarządzania energią do odpowiednich zacisków pompy ciepła (patrz: instrukcja montażu PCCO MONO oraz SPLIT) oraz aktywowanie funkcji w parametrze Sterowanie zewnętrzne:

Ustawienie parametru na:
0 - funkcja nieaktywna
1 - współpraca z PV (aktywna przy zwarciu zacisków S16)
2 - współpraca z PV (aktywna przy rozwarciu zacisków S16)

W momencie pojawienia się sygnału świadczącego o nadprodukcji energii elektrycznej na ekranie głównym sterownika pojawi się napis Współpraca z PV.

Działanie Współpracy z PV w zasadzie opiera się uruchamianiu pompy ciepła w trakcie wykrycia nadprodukcji energii elektrycznej przez instalację fotowoltaiczną. Uruchomienie urządzenia następuje po przekroczeniu ustawionej wartości nadwyżki mocy, wyłączenie natomiast po spadku mocy poniżej określonego poziomu.

Przykład:

Wartość uruchomienia – 2000W
Wartość wyłączenia – 1500W

Włączenie pompy ciepła nastąpi, jeśli nadwyżka mocy wyniesie powyżej 2000W, wyłączenie po spadku nadwyżki poniżej 1500W.

Wartości graniczne włączenia oraz wyłączenia należy wprowadzić w ustawieniach inwertera PV lub systemu zarządzania energią elektryczną – nie są to ustawienia pompy ciepła.


Ilość energii elektrycznej jaką może wyprodukować instalacja fotowoltaiczna nie jest stała i zależy od wielu czynników m.in. od mocy instalacji, czy też aktualnych warunków atmosferycznych. Aby jak najlepiej wykorzystać nadwyżkę energii elektrycznej i jednocześnie nie narazić się na pobór prądu z sieci, istnieje możliwość ograniczenia maksymalnego biegu sprężarki (a tym samym mocy pompy ciepła) w trakcie aktywnej funkcji Współpraca z PV. Parametr Max. bieg sprężarki - PV, magazyn. ciepła, który może zostać ustawiony przez instalatora, pozwala na dopasowanie mocy elektrycznej pompy ciepła do nadwyżki generowanej przez instalację fotowoltaiczną.

Przykład:

Aktualnie generowana moc instalacji PV – 2000W
Maksymalna moc elektryczna pompy ciepła w konkretnym punkcie pracy – 2500W
Moc elektryczna pompy ciepła po ograniczeniu biegu – 1800W

Ograniczenie biegu sprężarki spowoduje zmniejszenie maksymalnej mocy elektrycznej pompy ciepła, a tym samym umożliwi pracę pompy ciepła bez obaw o przekroczenie nadwyżki pochodzącej z instalacji PV. Niestety nie jest możliwe określenie uniwersalnego biegu sprężarki, przy którym nie dojdzie do przekroczenia nadwyżki. Wartość ta powinna wynikać bezpośrednio z obserwacji zachowania instalacji fotowoltaicznej.

Aktualnie Współpraca z PV dostępna jest tylko dla ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. W przyszłości planowane jest rozszerzenie możliwości współpracy również w trybie chłodzenia, tak by jak najefektywniej wykorzystywać zieloną energię pochodzącą z przydomowych instalacji fotowoltaicznych.

Podobne artykuły

Korzyści z zastosowania pompy ciepła

Pompa ciepła należy do urządzeń grzewczych o najwyższej efektywności energetycznej, a jednocześnie przyjaznych środowisku naturalnemu oraz komfortowych i bezpiecznych w użytkowaniu. Zastosowanie pompy ciepła pozwala uzyskać szereg korzyści...

Jak wybierać panele fotowoltaiczne?

Wybór panelu fotowoltaicznego to nie tylko branie pod uwagę jego sprawności i ceny zakupu, ale przede wszystkim cech użytkowych potwierdzających odporność na trudne warunki pracy. To także okresy gwarancji mechanicznej i dopuszczającej maksymalne obniżenie sprawności w kolejnych latach eksploatacji.

Dobór pompy ciepła do podgrzewania wody użytkowej

Dobór pompy ciepła do podgrzewania wody użytkowej jest m.in. uzależniony od zakładanego dziennego zużycia wody oraz dostępnego czasu jej podgrzewania. Dla pomp ciepła wyposażonych w podgrzewacz wody do wyboru pozostaje jego pojemność (200 lub 300 litrów), a także moc sprężarki (1,8 lub 2,5 kW).