Jak działa funkcja Współpraca z PV?

Pompy ciepła PCCO umożliwiają efektywną współpracę z inwerterami PV oraz systemami zarządzania energią EMS (np. OPTI-ENER 2.0). Dzięki funkcji  Współpraca z PV użytkownik jest w stanie w prosty sposób znacząco podnieść współczynnik autokonsumpcji energii elektrycznej w swoim domu. Więcej o autokonsumpcji wspominaliśmy tutaj.

 

Działanie Współpraca z PV opiera się na uruchamianiu pompy ciepła w trakcie wykrycia sygnału świadczącego o nadprodukcji energii elektrycznej pochodzącej z instalacji fotowoltaicznej. W najnowszej wersji oprogramowania pomp ciepła PCCO Współpraca z PV dostępna jest zarówno dla ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, jak i chłodzenia.

 

Uwaga!
Do poprawnego działania funkcji Współpraca z PV konieczne jest podłączenie styku bezpotencjałowego inwertera PV lub systemu EMS do odpowiednich zacisków pompy ciepła (S16).

 

Funkcję Współpraca z PV można skonfigurować wybierając jedną z poniższych pozycji:

• nie – wyłączenie funkcji;

• zwarcie – sygnalizacja nadprodukcji poprzez zwarcie styków S16;

• rozwarcie – sygnalizacja nadprodukcji poprzez rozwarcia styków S16.

 

W momencie pojawienia się sygnału świadczącego o przekroczeniu progowej wartości nadprodukcji energii elektrycznej, pompa ciepła rozpocznie pracę, a na ekranie głównym sterownika pojawi się napis Współpraca z PV.

 

Przykład:

• Wartość uruchomienia –> 2000W

• Wartość wyłączenia –> 1500

 

Włączenie pompy ciepła nastąpi, jeśli nadprodukcji energii elektrycznej wyniesie powyżej 2000W, wyłączenie zaś po spadku nadwyżki poniżej 1500W.

 

Uwaga!
Wartości progowe nadwyżki mocy, powodujące wystawienie sygnału świadczącego o nadprodukcji, należy wprowadzić w ustawieniach inwertera PV lub systemu zarządzania energią elektryczną EMS. Nie są to ustawienia pompy ciepła.

 

Ilość energii elektrycznej jaką może wyprodukować instalacja fotowoltaiczna nie jest stała i zależy od wielu czynników m.in. od mocy instalacji, czy też aktualnych warunków atmosferycznych. Aby jak najlepiej wykorzystać nadwyżkę energii elektrycznej i jednocześnie nie narazić się na pobór prądu z sieci, istnieje możliwość ograniczenia maksymalnego biegu sprężarki (a tym samym mocy pompy ciepła) w trakcie aktywnej funkcji Współpraca z PVMaksymalny bieg sprężarki, który może zostać ustawiony przez instalatora, pozwala na dopasowanie mocy elektrycznej pompy ciepła do nadwyżki generowanej przez instalację fotowoltaiczną.

 

Przykład:

Aktualnie generowana moc instalacji PV – 2000W
Maksymalna moc elektryczna pompy ciepła w konkretnym punkcie pracy – 2500W
Moc elektryczna pompy ciepła po ograniczeniu biegu – 1800W

 

Ograniczenie biegu sprężarki spowoduje zmniejszenie maksymalnej mocy elektrycznej pompy ciepła, a tym samym umożliwi pracę pompy ciepła bez obaw o przekroczenie nadwyżki pochodzącej z instalacji PV. Niestety nie jest możliwe określenie uniwersalnego biegu sprężarki, przy którym nie dojdzie do przekroczenia nadwyżki. Wartość ta powinna wynikać bezpośrednio z obserwacji zachowania instalacji fotowoltaicznej.

Opublikowano: 07.09.2022