Jak ustawić wyłączenie pracy pompy ciepła na czas taryfy z wyższą ceną energii elektrycznej?

wysokie-ceny-energii

W przypadku korzystania z taryfy dwustrefowej (G12, G12w) lub trzystrefowej (G13) można aktywować funkcję Wyłącz. wysoka taryfa, która pozwala na zablokowanie pracy pompy ciepła w droższych strefach czasowych taryf energetycznych.

Parametr ten jest dedykowany dla układów hybrydowych (pompa ciepła + dodatkowe zewnętrzne źródło grzewcze) – po zablokowaniu pracy pompy ciepła uruchamia się dodatkowe źródło grzewcze, które powinno być tańsze w eksploatacji ze względu na wysokie stawki energii elektrycznej wynikające z obowiązującej taryfy, np. kocioł gazowy czy kocioł stałopalny.

UWAGA!
Funkcja nie będzie widoczna w przypadku, gdy pompa ciepła
posiada wbudowaną grzałkę elektryczną, a na sterowniku parametr
Ko
nfiguracja grzałek CO i CWU ustawiony jest na wartość 2 lub 3.

konfiguracja pracy grzałek elektrycznych w pompie ciepłaRysunek 1. Konfiguracja grzałek CO i CWU:  wartość 2 lub 3  powoduje, że funkcja Wyłącz. wysoka taryfa nie będzie widoczna.

Funkcja ta jest realizowana przez dwa parametry:

  • Temp. zew. – wyłącz. wysoka taryfa,
  • Program czasowy – wyłącz. wysoka taryfa.

Temp. zew. – wyłącz. wysoka taryfa pozwala na wyznaczenie temperatury zewnętrznej, poniżej której pompa ciepła wyłączy się (zgodnie z ustawionym programem czasowym) z uwagi na mniejszą sprawność (niższy COP, przy niskich temp. zewnętrznych i tym samym wyższe rachunki za zużytą energię elektryczną) i jednocześnie będzie to temperatura zewnętrzna, poniżej której będzie mogło włączyć się dodatkowe źródło grzewcze. Wartość nastawy powinna zależeć od aktualnej ceny energii elektrycznej, wartości COP w zakładanym punkcie temperaturowym dla pompy ciepła jak i ceny nośnika energii dla dodatkowego źródła grzewczego.

Przykład:

cena energii elektrycznej: 0,75 zł
cena 1 kWh gazu: 0,297 zł
sprawność kotła gazowego: η = 93%

Dostarczenie 1kWh energii cieplnej z kotła gazowego będzie kosztowało około 32 gr. Gdy chwilowe COP będzie większe lub równe 2,34 (0,75 zł / 0,32 zł)- praca pompy ciepła będzie tańsza niż praca kotła. Wartość COP zależy przede wszystkim od temp. wody grzewczej oraz temperatury zewnętrznej. W instrukcji montażu należałoby sprawdzić w jakich warunkach pompa ciepła posiada większą wartość COP.

Z reguły dla pomp ciepła serii PCCO, gdy źródłem dodatkowym jest kocioł gazowy (η ̴ 93%) dla temperatury zasilania wody grzewczej ok. 35℃ wytwarzanie ciepła z pompy ciepła będzie tańsze  w temperaturach zewnętrznych wyższych niż -14℃. W przypadku parametru wody grzewczej na poziomie 55℃ będą to już temperatury zewnętrzne wyższe niż  0℃. Poniżej znajduje się orientacyjna tabela dla analizowanego przykładu, przedstawiająca wartości temperaturowe wody grzewczej w korelacji do temperatur zewnętrznych, przy których pompa ciepła ma COP na poziomie 2,35.

Temperatura zewnętrzna wyłączenia taryfy elektrycznej

Program czasowy – wyłącz. wysoka taryfa pozwala wyznaczyć przedziały czasowe, w których funkcja ta ma być aktywna (o czym świadczą puste pola słupkowe oznaczające brak pracy pompy ciepła, patrz przykład poniżej). W przypadku taryfy G13 (w momencie pisania artykułu) najwyższe ceny energii występują latem w godzinach 19:00 – 20:00, a zimą 16:00-21:00, dlatego też, na przykładzie okresu zimowego, najkorzystniej byłoby ustawić aktywną funkcję właśnie w godzinach 16:00-21:00.

Program czasowy wyłączenia wysokiej taryfy prądu dla pompy ciepła

Rysunek 2. Przykład ustawień programu czasowego dla funkcji wyłącz. wysoka taryfa. Na wykresie słupkowym należy zaznaczyć  godziny pracy w których pompa ciepła może pracować, puste słupki oznaczają wyłączenie pompy ciepła z uwagi na wysoką taryfę.

Na powyższym przykładzie widzimy, że praca pompy ciepła będzie zablokowana od poniedziałku do piątku w godzinach od 16:00 do 21:00, pod warunkiem że temperatura zewnętrzna będzie niższa niż ustawiona w parametrze Temp. zew. – wyłącz. wysoka taryfa.

Temperatura wyłączenia wysokiej taryfy

Kiedy funkcja Wyłącz. wysoka taryfa jest aktywna, automatyka pompy ciepła śledzi temperaturę zewnętrzną i jeżeli spadnie ona poniżej wartości wyznaczonej w parametrze Temp. zew. – wyłącz. wysoka taryfa, praca pompy ciepła jest zablokowana i uruchamiane jest dodatkowe źródło grzewcze.

Program czasowy funkcji Wyłącz. wysoka taryfa działa
nadrzędnie nad programami czasowymi obiegów grzewczych.

W przypadku, gdy funkcja jest nieaktywna pompa ciepła pracuje standardowo według nastaw programu czasowego dla CO i CWU.

Podsumowując w ramach funkcji wyłącz. wysoka taryfa dla zablokowania pracy pompy ciepła muszą być spełnione dwa żądania: występować godziny, zgodnie z ustawionym programem czasowym, w których pompa ciepła ma być wyłączona oraz odczytywana temperatura zewnętrzna jest niższa niż ustawiona w parametrze Temp. zew. – wyłącz. wysoka taryfa.

Podobne artykuły