Jaki zestaw solarny spełni moje oczekiwania?

Prosimy o dokładne wypełnienie poniższego formularza.

  1. Gdzie mają być zainstalowane kolektory?

  Miejscowość:

  2. Do czego będzie używany zestaw słoneczny?

    W przypadku chęci wykorzystania kolektorów słonecznych w celu wspomagania ogrzewania budynku, zalecany jest kontakt telefoniczny z Działem Technicznym: (32) 214 17 10 w. 130.

  3. Szacowane/podane zapotrzebowanie

  Stała ilość osób korzystających z ciepłej wody:
  Każda z osób zużywa ok. litrów ciepłej wody na dzień

  Powierzchnia ogrzewana budynku to m2
  w tym powierzchnia ogrzewana niskotemperaturowo (ogrzewanie podłogowe, ścienne itp): m2

  4. Zainstalowane ogrzewanie


  l.

  5. Informacje o usytuowaniu kolektorów


  nachylenie ok. °


  Odchylenie od kierunku południowego ok. ° na

  6. Dodatkowe uwagi i wskazówki

  Prosimy podać wszelkie dodatkowe informacji pomocne w wykonaniu symulacji komputerowej, jak np. ograniczenia powierzchni zabudowy, sugerowany typ kolektora słonecznego, rodzaje istniejących urządzeń (typy, moce grzewcze, pojemności), itd. Możliwe jest także przesłanie plików zawierających np. rzut dachu lub innej powierzchni dla zabudowy kolektorów słonecznych.

  7. Dane kontaktowe