Autokonsumpcja energii a net-billing

Wraz z nowelizacją ustawy o odnawialnych źródłach energii z dnia 29 października 2021 r. dotychczasowy system rozliczania prosumentów (opustów) został zastąpiony nowym modelem rozliczeń energii określanym jako net-billing. Zmiana ta obowiązuje od 1 kwietnia 2022 roku. System zakłada odrębne rozliczenie wartości (a nie ilości jak dotychczas) energii wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej w oparciu o wartość energii ustaloną według ceny giełdowej – ceny z Rynku Dnia Następnego (RDN).

Co to jest autokonsumpcja energii elektrycznej?

 

Autokonsumpcja energii elektrycznej określa jaka jej część wytwarzana przez instalację fotowoltaiczną jest zużywana na bieżąco, a więc nie musi być oddawana do sieci jako nadwyżka. Jest to zależne od doboru instalacji w stosunku do potrzeb energii oraz sposobu jej wykorzystania. Zwykle w domach jednorodzinnych nie przekracza ona 20÷30% w skali roku.

Niski poziom autokonsumpcji ma miejsce zwykle w sezonie letnim, gdy instalacja fotowoltaiczna pracuje z najwyższą wydajnością, a mieszkańcy w ciągu dnia przebywają poza domem. Poziom autokonsumpcji energii obniża się wówczas do minimum, a większa część energii będzie musiała być oddawana do sieci elektroenergetycznej.

 

Jak zwiększyć autokonsumpcję?

 

Uwzględniając zmiany w systemie rozliczeń prosumentów, zwiększenie autokonsumpcji staje się kluczowym celem dla użytkowników instalacji fotowoltaicznych, tak aby zmniejszyć ilość energii oddawanej do sieci i tym samym zmniejszyć straty, a także skrócić czas zwrotu inwestycji. Ideą zwiększania autokonsumpcji energii jest nie zwiększenie zużycia energii, a przesuwanie czasów pracy urządzeń elektrycznych na okres zwiększonej produkcji energii elektrycznej.

Pomocne w tym działaniu jest inteligentny system zarządzania energią OPTI-ENER, który umożliwia zaplanowanie czasu pracy oraz zdalne sterowanie poszczególnymi urządzeniami np. za pośrednictwem gniazd zdalnie sterowanych. Korzystnym rozwiązaniem stają się również instalacje hybrydowe wyposażone w magazyny energii, umożliwiające korzystanie z nadwyżek w późniejszym czasie.

Opublikowano: 19.09.2022