Czy mój dach pozwala na zabudowę paneli fotowoltaicznych?

Decyzja o zastosowaniu instalacji fotowoltaicznej w domu powinna w pierwszym kroku być poprzedzona możliwościami zabudowy paneli fotowoltaicznych. Decydujące znaczenie odgrywa tutaj usytuowanie dachu względem kierunków świata oraz konstrukcja dachu (ilość spadów, lukarny) wpływająca na zacienianie połaci. Ilość wolnego miejsca na połaci dachu jest też ściśle zależna od ilości i rozmieszczenia okien dachowych, kominów, wywietrzaków, itp. Warunki zabudowy wpływają w decydującym stopniu na konfigurację instalacji fotowoltaicznej. Należy uwzględnić nawet najmniejsze i okresowe zacienianie modułów fotowoltaicznych przez np. lukarnę czy komin, które przy nieodpowiednim połączeniu modułów, może zredukować moc instalacji nawet do zera. Jeśli warunki zabudowy są niekorzystne to powinno to stanowić dodatkowy bodziec dla zastosowania kolektorów słonecznych, które z racji swojej sprawności pracy wymagają znacznie mniejszej powierzchni zabudowy, a także są zdecydowanie mniej wrażliwe na zacienianie.

 

Korzystne warunki zabudowy występują wtedy, gdy panele fotowoltaiczne można skierować w kierunku południowym z nachyleniem od 30 do 45° (na dachach skośnych). W przypadku dachów płaskich tak dużych kątów nie należy stosować ze względu na oddziaływanie wiatru, dlatego panele montowane są wtedy na konstrukcjach pod kątem 15-20°. Standardowa instalacja fotowoltaiczna o mocy 3 kWp złożona z 9 paneli JA SOLAR 340 W zajmuje powierzchnię co najmniej 15 m2 (nie licząc odstępów montażowych). Przy korzystnych warunkach zabudowy możliwe jest regularne rozmieszczenie paneli na połaci dachu lub na dachu płaskim. Same panele nie powinny być też zacieniane przez kominy, występy dachu, czy też drzewa otaczające dom.

 

Utrudnione warunki zabudowy występują wtedy, gdy ma się do czynienia przynajmniej z jednym z niekorzystnych czynników. Należy do nich niekorzystne skierowanie połaci dachu – znacznie odchylone od kierunku południowego (ponad 45°). Szereg trudności może wynikać ze skomplikowanej budowy dachu, konieczności omijania takich elementów jak okna dachowe, kominy itp. Może być konieczne nieregularne rozmieszczenie paneli fotowoltaicznych, a także grupowanie ich w celu unikania wpływu zacienienia przez elementy dachu, lub znajdujące się w otoczeniu drzewa czy też budynki. Utrudnione warunki zabudowy mogą zmuszać do zastosowania mniejszej ilości paneli fotowoltaicznych i tym samym uzyskiwania mniejszej mocy elektrycznej.

 

Warunki zabudowy uniemożliwiające zastosowanie fotowoltaiki występują przede wszystkim ze względu na bardzo złożoną budowę dachu i zbyt małą powierzchnię dla zastosowania nawet kilku paneli fotowoltaicznych. Najmniejsza w zasadzie instalacja o mocy 1 kWp wymaga przynajmniej 5 m2 (nie licząc odstępów montażowych) wolnej i dobrze nasłonecznionej powierzchni dachu. Trzeba jednak zaznaczyć, że brak warunków lub utrudnione warunki zabudowy powinny stanowić dodatkową motywację dla wyboru kolektorów słonecznych, które wymagają znacznie mniejszej powierzchni zabudowy i są zdecydowanie mniej wrażliwe na niekorzystne usytuowanie, a także zacienienie.

Opublikowano: 16.09.2022