Jak należy dobrać inwerter w instalacji fotowoltaicznej

Dobór inwertera (falownika) jest wzajemnie zależny od zastosowanej powierzchni paneli fotowoltaicznych – a dokładniej mówiąc, od maksymalnej mocy elektrycznej generowanej przez panele. Obydwa komponenty, układ paneli fotowoltaicznych oraz inwerter, muszą być dobrane w sposób zapewniający jak najwyższą sprawność pracy i utrzymanie w jak najdłuższym czasie, oczekiwanej maksymalnej wydajności instalacji fotowoltaicznej (np. 3 kWp).

Sprawność inwertera

 

Wysokiej klasy inwertery osiągają maksymalną sprawność pracy na poziomie wyższym niż 98%. Wysoka sprawność pracy inwertera zapewnia korzystny efekt energetyczny i ekonomiczny – skracając okres zwrotu kosztów inwestycji. Sprawność inwertera zależy od chwilowego obciążenia (natężenia prądu przemiennego na wyjściu inwertera w odniesieniu do natężenia nominalnego dla inwertera). Niemal niezmienna sprawność inwertera powinna utrzymywać się w zakresie obciążenia od 20 do 100%. Dopiero niższe obciążenie inwertera powoduje wyraźne obniżenie sprawności o kilka procent. Zbyt mała w stosunku do nominalnej mocy inwertera moc paneli fotowoltaicznych, będzie przy niskim nasłonecznieniu i zarazem niskim obciążeniu inwertera, obniżać jego sprawność.

Opublikowano: 19.09.2022