Jak należy dobrać inwerter w instalacji fotowoltaicznej

Dobór inwertera (falownika) w dużej mierze jest zależny od sumarycznej mocy paneli fotowoltaicznych. Dodatkowo nie należy przekraczać maksymalnej mocy wejściowej danego inwertera. Układ paneli fotowoltaicznych oraz inwerter powinny być dobrane w sposób zapewniający jak najbardziej optymalną pracę inwertera oraz najwyższą sprawność pracy.

Sprawność inwertera

 

Wysokiej klasy inwertery osiągają maksymalną sprawność pracy na poziomie około 98%. Wysoka sprawność pracy inwertera zapewnia korzystny efekt energetyczny i ekonomiczny – skracając okres zwrotu kosztów inwestycji. Sprawność inwertera zależy od chwilowego obciążenia (natężenia prądu przemiennego na wyjściu inwertera w odniesieniu do natężenia nominalnego dla inwertera). Niemal niezmienna sprawność inwertera powinna utrzymywać się w zakresie obciążenia od 20 do 100%. Dopiero niższe obciążenie inwertera powoduje wyraźne obniżenie sprawności o kilka procent. Zbyt mała w stosunku do nominalnej mocy inwertera moc paneli fotowoltaicznych, będzie przy niskim nasłonecznieniu i zarazem niskim obciążeniu inwertera, obniżać jego sprawność.

 

Opublikowano: 19.09.2022