Jak wybierać panele fotowoltaiczne?

Jak wybierać panele fotowoltaiczne? Na jakie główne cechy zwracać uwagę?

 

Rozważając montaż instalacji fotowoltaicznej inwestor stoi przed szeregiem wyborów i decyzji, które musi podjąć. Na rynku jest wiele różnych paneli PV, inwerterów, systemów montażowych i firm instalacyjnych. W praktyce wszystkie wyżej wymienione aspekty sprowadzają się do wyboru fachowej firmy wykonawczej, która kompleksowo zajmie się przeprowadzeniem inwestycji od koncepcji aż po realizację i przyłączenie instalacji.

Niełatwym zadaniem jest również dobór odpowiedniej wielkości systemu, rozmieszczenia paneli, wzajemnego doboru urządzeń i zabezpieczeń dla instalacji fotowoltaicznej.

Pomimo powierzenia tego w ręce specjalistów, wskazane jest aby inwestor posiadał podstawową wiedzę pozwalającą na weryfikację propozycji składanych przez firmy wykonawcze. Ponieważ najważniejszym elementem instalacji są panele fotowoltaiczne, to od nich należy zacząć przegląd cech i parametrów istotnych dla zachowania niezawodnej i efektywnej pracy.

W średniej wielkości mikroinstalacji fotowoltaicznej, koszt zakupu samych paneli PV stanowi przeciętnie 40-50%. Uwzględniając koszty mocowań i osprzętu dodatkowego udział ten może już sięgać 60-70%.

 

Gwarancja na panel fotowoltaiczny

 

Standardem rynkowym była do niedawna 10-letnia gwarancja na produkt, ale wraz z doskonaleniem technologii produkcji niektórzy czołowi producenci będąc pewnymi jakości swoich produktów, wydłuża ten okres, zwykle do 12 lat. Oznacza to dla użytkownika dłuższy okres ochrony, a także świadczy o zastosowaniu w module sprawdzonych wysokojakościowych komponentów i starannie prowadzonym procesie produkcji.

Coraz częściej wysokiej klasy panele fotowoltaiczne od uznanych na rynku producentów, są oferowane z 12-letnim okresem gwarancji mechanicznej.

Pomimo powierzenia tego w ręce specjalistów, wskazane jest aby inwestor posiadał podstawową wiedzę pozwalającą na weryfikację propozycji składanych przez firmy wykonawcze. Ponieważ najważniejszym elementem instalacji są panele fotowoltaiczne, to od nich należy zacząć przegląd cech i parametrów istotnych dla zachowania niezawodnej i efektywnej pracy.

Gwarancja na zachowanie sprawności

 

Ogniwa z biegiem czasu starzeją się, a ich sprawność stopniowo spada. Tempo utraty mocy wyjściowej jest określane przez 25-letnią gwarancję sprawności, którą producenci powinni zapewnić swoim klientom. Najczęściej po tym okresie moc wyjściowa modułu jest deklarowana na 80% jego mocy początkowej. W pierwszym roku dopuszcza się spadek o 3% sprawności modułu, a w kolejnych latach znacznie mniej bo nieco ponad 0,7% rocznie. Najnowsze panele produkowane w zaawansowanych technologiach cechują się mniejszym spadkiem sprawności, np. 2% w pierwszym roku i 0,55%/rok w kolejnych latach pracy.

Odporność na efekt PID

 

Efekt PID nazywany zjawiskiem degradacji indukowanej potencjałem, to efekt upływu prądu do ziemi poprzez uziemioną konstrukcję montażową i ramę modułu, występujący głównie w przypadku podłączenia wielu modułów w jeden szereg. Obserwowany jest szczególnie w warunkach wysokiej temperatury i wilgotności. Efekt PID powoduje straty mocy oraz szybszą degradację ogniw, w szczególności w pobliżu ujemnego bieguna szeregu. Wśród przyczyn tego zjawiska wskazuje się niedostatecznie dobrą rezystancję elektryczną folii EVA, którą są zabezpieczone ogniwa oraz występowanie w szybie atomów sodu.

Odporność na działanie amoniaku i mgły solnej

 

Podwyższone stężenie amoniaku obserwuje się w okolicach oczyszczalni ścieków, biogazowni oraz gospodarstw rolnych zajmujących się hodowlą zwierząt. Na mgłę solną są narażone moduły instalowane nad morze, ale także w pobliżu dróg obficie posypywanych solą w zimie. Czynniki te mogą powodować korozję ścieżek elektrycznych pomiędzy ogniwami, porowatość tylnej folii kompozytowej modułu, przebarwienia szyby przedniej oraz korozję ramy modułu. Uzasadnione jest założenie, że odporność na te dwa referencyjne związki chemiczne stanowi również gwarancję odporności na działanie pozostałych agresywnych czynników, z którymi będą miały częsty kontakt instalowane panele.

Moduły PV wysokiej klasy są odporne na efekt PID, co musi być potwierdzone certyfikatem zgodności z normą IEC 62804 (w karcie katalogowej produktu). Zalecane jest, aby panele posiadały także certyfikat odporności na amoniak zgodnie z normą IEC 62716 oraz certyfikat odporności na mgłę solną zgodnie z normą IEC 61701.

Opublikowano: 19.09.2022