Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej

Wzrost zużycia energii w budynkach mieszkalnych, wynikający z wymiany urządzeń (np. pompa ciepła zamiast kotła grzewczego) lub montażu nowych (np. klimatyzacja) sprawia, że energia wytworzona z naszej instalacji fotowoltaicznej może nie pokrywać w całości zapotrzebowania. W związku z powyższym zaczynamy zastanawiać się, co możemy zmienić, czy mogę rozbudować swoją instalację fotowoltaiczną? O ile i od czego należy zacząć?

 

Rozbudowa instalacji – od czego zacząć?

 

Pierwszym kluczowym kryterium jest weryfikacja mocy wejściowej naszego inwertera. Wybierając moc o jaką chcemy zwiększyć naszą instalacje, musimy zweryfikować, czy moc instalacji po rozbudowie nie przekroczy maksy-malnej mocy wejścia (DC) inwertera. Drugim istotnym parametrem, który należy mieć na uwadze jest maksymalna moc wyjściowa (AC), ponieważ ona informuje nas, ile tak naprawdę inwerter jest w stanie oddać energii do sieci.

 

Rys. 1. Wycinek z karty katalogowej inwertera SOLIS S5-GR3P5K

Przykład: Bazując na danych z karty inwertera SOLIS S5-GR3P5K, rozbudowanie instalacji 4,62 kWp (12 modułów JA Solar JAM60S20-385/MR-BF) do instalacji mocy 7,315 kWp (19 modułów JA Solar JAM60S20-385/MR-BF) korzystniejsze jest przy rozmieszczeniu modułów na połaciach wschód-zachód, ponieważ oba stringi będą pracować niezależnie, a moc wyjściowa nie przekroczy 5,5 kW. Jeżeli chcielibyśmy rozbudować instalację do mocy np. 7,315 kWp na jednej połaci i ilość produkowanej energii wynosiłaby np. 6,5 kWp – inwerter ograniczy energię na wyjściu zgodnie z parametrami AC.

Moduły fotowoltaiczne i wejścia MPPT

 

Dokładając moduły do istniejącej instalacji fotowoltaicznej należy wyeliminować ryzyko niedopasowania prądowego i napięciowego, tj. parametrów pracy poszczególnych modułów. Zaleca się, aby w przypadku rozbudowy instalacji na jednym stringu, dokładać moduły tego samego producenta, wykonane w tej samej technologii, o tych samych (lub zbliżonych) mocach i parametrach.

Niezmiennie ważne jest, aby modułu połączone na jednym stringu montowane były pod tym samym kątem nachylenia, na połaci (połaciach) skierowanej w tym samym kierunku. Ponad to przy większych inwerterach, gdzie dwa stringi wchodzą pod jeden MPPT (np. SOLIS S5-GR3P15K Liczba MPPT: 2 Maksymalna liczba stringów: 4) ważne jest, aby ilość modułów na każdym ze stringów wchodzących pod jeden MPPT oraz ich warunki pracy (kierunek, kąt nachylenia, parametry) były takie same.

Jeżeli chcemy rozbudować instalację o moduły np. innego producenta (niż moduły na instalacji istniejącej) lub różniące się znacznie parametrami, najlepiej podpiąć je na osobnym stringu wchodzącym w nowy MPPT. W takiej sytuacji należy również mieć na uwadze, aby ilość modułów była wystarczająca do uzyskania napięcia startowego dla danego stringu.

Jak obliczyć minimalną liczbę modułów fotowoltaicznych?

 

Zapoznaj się z informacjami w poradniku (PDF):  „Projektowanie instalacji fotowoltaicznej – podstawy” .

Formalności w związku ze zmianami w instalacji PV

 

Każdą zmianę w naszej instalacji fotowoltaicznej należy zgłosić do zakładu energetycznego, który odpowiada za przyłącze elektryczne do naszego budynku. Niestety rozbudowa instalacji fotowoltaicznej nie jest objęta dofinansowaniem w programie dotacyjnym Mój prąd.

Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej a system rozliczeń

 

Dobra wiadomość dla właścicieli instalacji fotowoltaicznych, którzy rozliczają się z zakładem energetycznym na podstawie systemu net-metering jest taka, że rozbudowując teraz instalację, która została zamontowana i zgłoszona przed 1 kwietnia 2022 r., nie muszą przechodzić na nowy system rozliczeniowy. Przejście z systemu net-metering na net-billing jest obecnie dobrowolne.

Opublikowano: 19.09.2022