Kolektory słoneczne a panele fotowoltaiczne – co wybrać?

Kolektory słoneczne oraz panele fotowoltaiczne są typowym przykładem wykorzystywania przez człowieka odnawialnych źródeł energii. Pozwalają one na bezpośrednią zamianę energii słonecznej na energię cieplną oraz elektryczną. Decydując się na którąś z tych technologii, warto mieć świadomość nie tylko własnych potrzeb, ale również możliwości obu tych rozwiązań. Czym się różnią?

 

Do jakich celów służy fotowoltaika, a do jakich – kolektory słoneczne?

 

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby obok siebie zastosować fotowoltaikę i kolektory słoneczne. Należy przy tym jasno określić cele jakie spełniają obydwa z systemów. Wspólną cechą jest wykorzystanie energii słonecznej, natomiast fotowoltaika wytwarza energię elektryczną, a kolektory słoneczne – ciepło. I w takim celu powinno się stosować każdy z systemów. To oznacza, że energię z fotowoltaiki należy wykorzystywać do zasilania urządzeń elektrycznych w sposób uzasadniony ekonomicznie i technicznie. O ile zasilanie pompy ciepła podgrzewającej ciepłą wodę użytkową CWU z wysoką efektywnością jest celowe, to już zasilanie wprost grzałki elektrycznej dla podgrzewania wody jest dosłownie mówiąc stratą energii elektrycznej. Odbywa się to przy bardzo niskiej sprawności, znacznie niższej w porównaniu do kolektorów słonecznych.

 

Efektywne wytwarzanie ciepła przez kolektory słoneczne, czy fotowoltaikę?

 

Przykładowo podgrzanie 200 litrów wody użytkowej w słoneczny dzień przez typową małą instalację solarną nie powinno zająć więcej niż 6 godzin. Wystarczą do tego 2 płaskie kolektory słoneczne typoszeregu KS2100. Dla porównania aby uzyskać ten sam efekt z wykorzystaniem instalacji fotowoltaicznej i grzałki elektrycznej, potrzebna jest około 4 razy większa powierzchnia paneli PV.  To wiąże się ze znacznie wyższymi kosztami inwestycji i większą wymaganą powierzchnią zabudowy na dachu.

 

 

Najwyższa sprawność wytwarzania ciepła

 

Mimo rozwoju innych technologii, kolektory słoneczne nadal pozostają bezkonkurencyjne jeżeli chodzi o sprawność wytwarzania ciepła. Sprawność optyczna kolektorów płaskich wysokiej klasy technicznej przekracza 80%. W warunkach normalnej eksploatacji będzie to zwykle mniejsza wartość, ale istotne jest to, że do swojej pracy kolektory słoneczne wymagają śladowej ilości energii. Na każde 100 Wat ciepła z kolektorów, zużycie energii przez pracującą pompę obiegową wynosi około 1-2 Wat. Tak więc efektywność obliczana analogicznie jak dla pomp ciepła, wyniesie 100, podczas gdy dla tych ostatnich efektywność COP wynosi zwykle od 3 do 5.

Dlatego, szukając możliwości ograniczenia kosztów, w pierwszej kolejności zawsze warto rozważyć  montaż kolektorów słonecznych. Tym korzystniej dla nas, jeżeli w ślad za oszczędnościami zwiększymy także własny komfort.

 

Kiedy wybrać kolektory słoneczne?

 

Dzięki instalacji solarnej do podgrzewania wody możemy całkowicie zrezygnować z kotła na paliwo stałe poza sezonem grzewczym. Warto pamiętać, że kolektory słoneczne dobrze działają w pogodne, słoneczne dni, nawet te zimowe. Ponieważ część dni w roku jest jednak pochmurna, ich instalacja nie zastąpi nam głównego źródła ciepła, ale będzie je wspomagać, co w rocznym rozrachunku zwiększy nasze oszczędności i komfort.

W przypadku przygotowania ciepłej wody użytkowej kolektory słoneczne świetnie współpracują z każdym automatycznym źródłem ciepła, takim jak kotły gazowe, pompy ciepła, grzałki elektryczne. Nadwyżek energii latem możemy wykorzystać między innymi do ogrzewania wody w basenie. Automatyczne wykorzystanie nadwyżek energii cieplnej zapewnia nowoczesna automatyka sterująca. Jeśli tylko chcemy, pracą całej instalacji kolektorów słonecznych możemy zarządzać dzięki bezpłatnej platformie webowej eKontrol, przy pomocy smartfona lub innego urządzenia z możliwością przeglądania Internetu.

 

Kiedy wybrać instalację fotowoltaiczną?

 

Prawidłowo dobrana instalacja fotowoltaiczna pozwala często na znaczne ograniczenie wydatków na energię, przykładowo nawet o 70%, a w przypadku zastosowania rozwiązań do zarządzania zużyciem energii takich jak OPTI-ENER, pobór energii z sieci energetycznej można ograniczyć nawet do 20% w skali roku. Z tego powodu instalację fotowoltaiczną warto rozważyć, gdy zużywamy dużo energii elektrycznej do zasilania domowych urządzeń, szczególnie w ciągu dnia.

Panele fotowoltaiczne najlepiej pracują podczas słonecznej pogody i niezbyt wysokich temperatur. Należy też zastrzec, że inaczej niż w przypadku kolektorów słonecznych, energię z modułów fotowoltaicznych znacznie trudniej jest zmagazynować „na później”.

Obecnie do dyspozycji mamy inwestycję w lokalne magazyny energii lub wirtualne magazynowanie energii w sieci w systemie odsprzedaży energii net-billing. Każda z tych możliwości wiąże się jednak z pewną stratą.

 

Jak wykorzystać nadwyżki energii z fotowoltaiki?

 

Stosując jednak takie rozwiązania jak OPTI-TEMP możemy wykorzystać nadwyżki energii z instalacji fotowoltaicznej do generowania ciepła, zasilając grzałkę elektryczną w podgrzewaczu wody. Trzeba jednak przy tym pamiętać, że instalacja fotowoltaiczna służy przede wszystkim do produkcji energii elektrycznej, gdyż produkowane ciepła z energii słonecznej to domena kolektorów słonecznych, które pod tym względem są zdecydowanie sprawniejsze i efektywniejsze kosztowo.

Skoro mowa o efektywności, warto zauważyć, że dopiero niedawno sprawność szczytowa modułów fotowoltaicznych przekroczyła 20%. W praktyce taka sprawność oznacza nic innego jak konieczność zainstalowania kilkukrotnie większej powierzchni paneli fotowoltaicznych do osiągnięcia określonej użytecznej mocy elektrycznej wykorzystywanej jako źródło energii cieplnej, niż ma to miejsce w przypadku bezpośredniej produkcji tej energii przez kolektory słoneczne. Warto również wziąć to pod uwagę, jeżeli powierzchnia dachu naszego domu lub innego miejsca, gdzie planujemy ulokować nasze urządzenia, jest istotnie ograniczona.

Opublikowano: 19.05.2023