Czy można samodzielnie zamontować pompę ciepła typu monoblok?

Pytanie związane z samodzielnym montażem pomp ciepła pojawia się coraz częściej. W przypadku pomp ciepła o rozłącznej budowie układu chłodniczego (typu SPLIT) samodzielny montaż nie jest możliwy. Już na etapie montażu tego rodzaju pompy ciepła, zachodzi konieczność ingerencji w układ chłodniczy. Wymagane są więc odpowiednie uprawnienia tzw. F-gazowe, analogicznie jak w przypadku większości urządzeń klimatyzacyjnych.

 

Instalator musi dokonać m.in. montażu rur obiegu chłodniczego pomiędzy jednostką wewnętrzną i zewnętrzną pompy ciepła typu SPLIT. Wymaga to wiedzy, kwalifikacji i uprawnień do odpowiedniego wykonywania instalacji z rur miedzianych o połączeniach lutowanych. W dalszej kolejności taki obieg musi zostać dokładnie sprawdzony pod względem szczelności i napełniony czynnikiem chłodniczym w odpowiedniej ilości. Do tych prac poza uprawnieniami nadawanymi przez Urząd Dozoru Technicznego, wymagane są specjalistyczne narzędzia i przyrządy. Zatem samodzielny montaż pompy ciepła typu SPLIT nie jest zupełnie możliwy dla klienta indywidualnego.

W przypadku monoblokowych pomp ciepła, zakres prac montażowych jest mniejszy niż dla pomp ciepła typu SPLIT. Przede wszystkim nie jest wymagana ingerencja w układ chłodniczy. Jest on hermetyczny i umieszczony w jednostce zewnętrznej (w przypadku pompy ciepła instalowanej na zewnątrz budynku). Teoretycznie osoba prywatna mogłaby dokonać montażu takiej pompy ciepła, poprzestając na zabudowaniu jednostki zewnętrznej na zewnątrz budynku i zabudowaniu jednostki wewnętrznej w środku budynku. Połączenie tych jednostek standardowymi rurami przeznaczonymi do wody grzewczej także nie wymaga specjalnych uprawnień. Pozostaje jednak szereg innych czynności związanych z montażem i uruchomieniem pompy ciepła.

Niezależnie od rodzaju pompy ciepła SPLIT czy MONOBLOK, w zakresie prac montażowych znajduje się wykonanie szeregu połączeń elektrycznych. Dotyczy to zarówno samego urządzenia, jak i instalacji domowej. Takie prace wymagają z kolei posiadania uprawnień elektrycznych tzw. SEP. Wskutek tego samodzielny montaż pompy ciepła przez osobę prywatną jest w praktyce niemożliwy. Dotyczy to zresztą nie tylko pomp ciepła, ale i kotłów grzewczych wymagających tak samo podłączenia zasilania elektrycznego.

Opublikowano: 20.09.2022