Europejski Znak Jakości dla Pomp Ciepła EHPA-Q

Europejski Znak Jakości dla Pomp Ciepła EHPA-Q – zasady przyznawania oraz korzyści dla użytkownika

 

Pompa ciepła jest złożonym technicznie urządzeniem grzewczym, które musi cechować się wysoką efektywnością pracy, niezawodnością i trwałością. Niezmiernie istotne jest zapewnienie sprawnej obsługi techniczno-serwisowej. W przypadku kolektorów słonecznych powszechnie znanym od wielu lat potwierdzeniem jakości i niezawodności jest certyfikat Solar Keymark. Analogicznie dla pomp ciepła wprowadzono system certyfikacji, który kończy się nadaniem znaku jakości EHPA-Q.

 

Europejski Znak Jakości dla Pomp Ciepła EHPA-Q stanowi dla inwestora najważniejszą niezależną informację na temat standardu jakościowego i technicznego konkretnego modelu pompy ciepła. Standardy certyfikacji i związane z nim wymagania techniczne dla urządzenia i organizacyjne dla producenta zostały opracowane przez Europejską Organizację Pomp Ciepła EHPA (European Heat Pump Association). Podstawą do opracowania standardów znaku jakości EHPA-Q były wcześniejsze wymagania jakościowe stosowane wspólnie w Niemczech, Austrii i Szwajcarii. Obecnie znak jakości jest przyjmowany stopniowo przez kraje UE, także przez Polskę w 2015 roku.

Certyfikat EHPA-Q to pełny certyfikat wspierający jakość pomp ciepła na rynku europejskim. Został opracowany przez przemysł pomp ciepła w 2015 roku. Program jest otwarty dla wszystkich jednostek certyfikujących w Europie.

Zdecydowana większość pomp ciepła instalowanych w Europie jest również produkowana w Europie. W rzeczywistości europejskie przedsiębiorstwa pomp ciepła odgrywają wiodącą rolę w rozwoju organizacji (EHPA). Wspierają zatrudnienie w Unii Europejskiej: szacuje się, że ponad 40 tys. Europejczyków pracuje w pełnym wymiarze godzin w sektorze pomp ciepła. To bardzo umiarkowane oszacowanie oparte na danych sprzedażowych w Europie

Jakie pompy ciepła mogą uzyskać znak jakości EHPA-Q?

 

Znak jakości EHPA-Q może być przyznany elektrycznej pompie ciepła korzystającej z ciepła gruntu, powietrza lub wody o wydajności cieplnej do 400 kW. Aby pompa ciepła mogła uzyskać znak jakości EHPA-Q, musi przejść badania zgodnie z międzynarodową normą EN 14511, EN 16147 oraz EN 12102 Testy urządzeń są wykonywane przez niezależne akredytowane ośrodki badawcze. Pompa ciepła jest także w trakcie badań poddawana testom bezpieczeństwa oraz pracy w skrajnych warunkach eksploatacyjnych.

Jakie są wymagania dla producenta pompy ciepła?

 

Europejski Znak Jakości dla Pomp Ciepła stawia wymagania nie tylko dla samego urządzenia, ale również dla producenta. Jest to szczególnie istotne dla zapewnienia właścicielowi pompy ciepła bezpieczeństwa i komfortu użytkowania urządzenia. Pompa ciepła ze znakiem EHPA-Q musi spełniać poniższe podstawowe wymagania:

 1. zgodność wszystkich głównych komponentów pomiędzy jednostką standardową, a jednostką testową oraz pomiędzy jednostką standardową, a listą komponentów,
 2. minimalne wartości SCOP określone zgodnie z przepisami testowymi pomp ciepła EHPA, muszą spełniać następujące minimalne wymagania w punktach nominalnych (zgodnie z regulaminem badań EHPA) dla pomp ciepła do ogrzewania pomieszczeń w klimacie umiarkowanym z zastosowaniem niskich temperatur zasilania:
  – solanka/woda: 4,10
  – woda/woda: 4,10
  – powietrze/woda 3,50
  – powietrze/ powietrze: 3,40
 3. posiadać deklarację poziomu mocy akustycznej zgodnie z EN 12102,
 4. posiadać dokumentację dotyczącą sprzedaży i dystrybucji, planowania, obsługi i eksploatacji w lokalnym języku kraju, w którym dystrybuowana jest pompa ciepła,
 5. posiadać kompleksową sieć usług w zakresie sprzedaży i serwisu pompy ciepła włącznie z 24-godzinną reakcją serwisu na wypadek awarii urządzenia,
 6. zapewnić dwuletnią, pełną gwarancja zawierająca deklarację, że części zamienne do pompy ciepła muszą być dostępne minimum 10 lat od momentu kupna pompy ciepła.

Gdzie są udostępniane certyfikaty EHPA-Q?

 

Certyfikat potwierdzający nadanie znaku jakości EHPA-Q jest nadawany pompie ciepła po pomyślnym przejściu pełnej procedury badań i weryfikacji dokumentacji technicznej złożonej przez producenta. Certyfikat jest ważny przez 3 lata lub do wprowadzenia poważnej zmiany konstrukcyjnej w pompie ciepła. Istnieje możliwość przedłużenia ważności certyfikatu na kolejne 3 lata. Można to zrobić maksymalnie 2 razy.

Certyfikaty EHPA-Q są ogólnodostępne w bazie na stronie organizacji www.ehpa.org, a także na stronie Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła PORT PC: www.portpc.pl. Organizacja PORT PC jest podmiotem odpowiedzialnym w Polsce za nadawanie znaków jakości EHPA-Q.

Dotacje dla pomp ciepła ze znakiem jakości EHPA-Q

 

W wielu krajach znak jakości EHPA-Q jest wymagany we wszelkiego rodzaju formach dofinansowania do zakupu pompy ciepła – analogicznie jak jest to praktykowane w przypadku kolektorów słonecznych (gdzie wymaga się certyfikatu Solar Keymark). Z czasem wymaganie posiadania znaku EHPA-Q przez pompę ciepła będzie coraz bardziej powszechne.

Opublikowano: 22.09.2022