Korzyści z zastosowania pompy ciepła

Pompa ciepła należy do urządzeń grzewczych o najwyższej efektywności energetycznej. Klasa efektywności energetycznej pompy ciepła często wynosi A+, A++, a nawet A+++, co świadczy o wysokim stopniu wykorzystania energii odnawialnej. Jednocześnie pompy ciepła są technologią przyjazną środowisku naturalnemu oraz komfortową i bezpieczną w użytkowaniu. Pompa ciepła może być zastosowana zarówno do ogrzewania budynku, jak i do podgrzewania wody użytkowej, a także dla podgrzewania wody basenowej. Niektóre typy pomp ciepła można także stosować do chłodzenia pomieszczeń – stałego lub okresowego.

Korzyści ekonomiczne z zastosowania pompy ciepła

 

Dzięki wykorzystaniu energii odnawialnej w postaci ciepła zgromadzonego w gruncie, wodzie lub powietrzu, pompa ciepła wymaga niewielkiej ilości energii elektrycznej dla zasilania sprężarki. Współczynnik efektywności COP określa jaką ilość ciepła wytwarza pompa ciepła z jednostki zużywanej energii elektrycznej. Najbardziej efektywne pompy ciepła Hewalex pracujące w sprzyjających warunkach mogą osiągać efektywność COP nawet do 6,6 (pompa ciepła do wody basenowej PCWB 13,8kW, w punkcie pracy A24-19/W26 wg EN 14511). Oznacza to, że na każdą pobieraną 1 kilowatogodzinę energii elektrycznej pompa ciepła wytwarza 6,6 kW ciepła. Koszty wytworzenia jednostki ciepła (1 kWh) wyniosą w takim przypadku około 9 gr/kWh brutto (ceny paliw i energii 04.2016).

Koszty eksploatacji pompy ciepła należą do najniższych, także w porównaniu do eksploatacji kotłów na paliwa stałe, uznawanych często za tanie w eksploatacji. Kocioł węglowy z podajnikiem w sezonie grzewczym może uzyskiwać relatywnie wysoką sprawność na poziomie ponad 70% i wówczas koszty jego pracy będą porównywalne z kosztami pracy pompy ciepła o chwilowej efektywności COP = 4,0 (dobrej klasy pompa ciepła do ogrzewania budynku w przeciętnie korzystnych warunkach pracy). Jednak w sezonie letnim, kocioł na paliwa stałe cechuje się znacznie niższą sprawnością (straty rozruchowe, postojowe), nawet rzędu 40-50%, a z kolei pompa ciepła podwyższą swoją efektywność (dzięki wysokiej temperaturze powietrza). Tak więc w praktyce niższe koszty pracy od pompy ciepła mogą w niektórych jedynie okresach uzyskiwać „wysokosprawne” kotły na paliwa stałe i w sposób trwały – instalacja solarna, która do swojej pracy wymaga minimalnej ilości energii elektrycznej.

Poszanowanie środowiska naturalnego

 

Pompa ciepła korzystając z energii elektrycznej nie powoduje lokalnie żadnej emisji zanieczyszczeń, co jest szczególnie istotne wobec istotnego problemu tzw. niskiej emisji zanieczyszczeń mającego swoje podłoże w wytwarzaniu ciepła w kotłach stałopalnych małej mocy. Energia elektryczna wytwarzana w elektrowniach lub elektrociepłowniach powoduje wielokrotnie niższe emisje zanieczyszczeń niż ciepło wytwarzane lokalnie ze spalania węgla. Tak więc także w skali globalnej zastosowanie pomp ciepła jest przyjazne środowisku naturalnemu. Pompa ciepła o o efektywności COP równej np. 4 do wytworzenia 4 kW ciepła potrzebuje jedynie 1 kW energii elektrycznej, a pozostałe 3 kW stanowi energia odnawialna – czyli ciepło zgromadzone w powietrzu, gruncie lub wodzie.

Najwyższy poziom komfortu i bezpieczeństwa

 

Pompa ciepła dostarcza właścicielowi najwyższego poziomu komfortu użytkowania. Jest urządzeniem nie emitującym zanieczyszczeń, wysoce bezobsługowym i wygodnym w codziennym korzystaniu. Jest cicha w pracy i w przypadku pomp ciepła wody użytkowej małej mocy instaluje się je także w pomieszczeniach użytkowych typu pralnia, suszarnia, pokój fitness itp. Maksymalny poziom bezpieczeństwa pracy wynika także z braku spalania tradycyjnych paliw – gazu ziemnego, płynnego, oleju opałowego, czy też paliw stałych.

„Dom bez komina”

 

Pompa ciepła przewidziana do ogrzewania nowego budynku jako samodzielne źródło ciepła, pozwala wyeliminować konieczność korzystania z innego paliwa. Jedynym przyłączem sieciowym budynku pozostaje wówczas tylko sieć elektroenergetyczna, a uniknąć można wykonywania sieci i przyłącza gazowego. Jest to korzystne finansowo i na etapie inwestycyjnym i w trakcie użytkowania domu, ponieważ nie są ponoszone opłaty stałe, dystrybucyjne itp. za korzystanie z sieci gazowej – szczególnie zauważalne poza sezonem grzewczym, gdy ich udział w łącznym rachunku jest wysoki (przy małym zużyciu gazu ziemnego). Pompa ciepła jako samodzielne źródło ciepła, pozwala wyeliminować budowę komina (przy założeniu, że nie korzysta z niego kominek i nie jest prowadzona równolegle wentylacja grawitacyjna), co także zauważalnie obniża koszty budowy i utrzymania go w należytym stanie technicznym.

Opublikowano: 22.09.2022