Pompy ciepła sposobem na tanie grzanie basenów

W polskich warunkach korzystanie z otwartego basenu kąpielowego ogranicza się do zaledwie 20-40 dni w roku. Aby przedłużyć ten czas nawet trzykrotnie należy podgrzewać wodę basenową oraz zadbać o ograniczenie strat ciepła. Polecanym rozwiązaniem jest zastosowanie pomp ciepła wody basenowej typu PCWB. Daje to realne korzyści ekonomiczne jednocześnie będąc przyjaznym dla użytkownika pod względem komfortu użytkowania.

 

Specjalna budowa

 

Pompa ciepła HEWALEX PCWB i PCWBi została zaprojektowana i zbudowana specjalnie z myślą o podgrzewaniu wody basenowej. Między innymi ograniczono zakres temperaturowy podgrzewanej wody (do 35°C) oraz wykonano skraplacz mogący bezpośrednio pracować na wodzie basenowej, co znacząco obniża koszty całej instalacji i pozwala na uzyskanie wysokiej efektywności COP. W najnowszej ofercie zostały również wprowadzone basenowe pompy ciepła z obudową wykonaną z ABS-u charakteryzującą się dobrą odpornością na działanie warunków atmosferycznych i unikalnym wyglądem.

Wymiennik basenowy

 

Ze względu na związki chemiczne zawarte w wodzie basenowej (zwłaszcza chlor), wymiennik ciepła pomiędzy czynnikiem chłodniczym, a wodą basenową powinien być zbudowany ze stali nierdzewnej lub tytanu.
W pompach ciepła niededykowanych bezpośrednio do ogrzewania basenów należy zbudować obieg pośredni pomiędzy pompą ciepła a wodą basenową, aby uniknąć degradacji skraplacza. Jednak takie rozwiązanie nie tylko podraża koszty inwestycji, ale też obniża sprawność wymiany ciepła całego układu. W pompach ciepła HEWALEX PCWB dedykowanych do basenów zastosowano skraplacz wykonany z tytanu, pozwalający na długoletnią pracę pompy ciepła z wysoką sprawnością wymiany ciepła.

Koszty eksploatacyjne

 

Pompa ciepła jest urządzeniem korzystającym w większości z bezpłatnej energii odnawialnej. Dotyczy to w szczególności pomp ciepła typu PCWB, które mogą osiągać szczególnie wysoką efektywność COP, nawet powyżej 6. Jest to efektem zastosowania specjalnej konstrukcji wymiennika ciepła i zarazem skraplacza dla bezpośredniego przepływu wody basenowej, a także efektywnej sprężarki i korzystnych warunków pracy z niskimi temperaturami roboczymi.

Wysoki komfort korzystania z basenu

 

Pompa ciepła PCWB korzysta z ciepła otoczenia i jest w mniejszym stopniu zależna od nasłonecznienia. Dzięki temu jest w stanie zapewnić żądaną temperaturę – wyrównaną w całym okresie eksploatacji. Okres użytkowania basenu może być dzięki temu znacznie wydłużony w porównaniu do basenu z wodą nieogrzewaną.

Dobór odpowiedniej mocy pompy ciepła

 

Aby prawidłowo dobrać system grzewczy do ogrzewania basenu, należy obliczyć zapotrzebowanie na moc cieplną uwzględniając:
– zabudowę (basen kryty, odkryty, przykrywany folią),
– czas eksploatacji basenu w ciągu roku (całoroczny, sezonowy),
– izolacje basenu (m.in. izolacja ścian),
– temperaturę wody basenowej (im wyższa, tym większe zapotrzebowanie).
Określić system pracy pompy ciepła (praca samodzielna lub z innym urządzeniem grzewczym). oraz dobrać wielkości pompy ciepła.

Celem doboru optymalnego urządzenia przygotowano formularz doborowy. Jego uzupełnienie pozwala na dobranie optymalnego modelu pompy ciepła, który uwzględni powyższe wartości. Raport z doborem urządzenia zostanie wysłany niezwłocznie, na podany adres mailowy.

Montaż i demontaż pompy ciepła

 

Instalacja basenowej pompy ciepła jest bardzo prosta. Aby mieć pewność, że instalacja będzie działała poprawnie trzeba zastosować się do kilku wytycznych:

  1. W instalacji hydraulicznej pompa ciepła musi znajdować się pomiędzy filtrem, a ewentualnym urządzeniem uzdatniającym wodę basenową. Dodatkowo, musi być podłączona na bypassie w celu wyregulowania przepływu przez pompę ciepła.
  2. Strumień przepływu wody przez basenową pompę ciepła jest regulowany za pomocą zaworu znajdującego się na wejściu do urządzenia oraz zaworu na bypassie.
  3. Zawory odcinające są niezbędne do zastosowania i służą do odłączenia pompy ciepła od instalacji na czas czyszczenia układu filtrującego oraz opróżnienia pompy ciepła z wody na okres zimowy.
  4. Bypass jest wymagany w momencie, gdy wydajność pompy filtracyjnej jest większa niż dopuszczalny maksymalny przepływ wody przez skraplacz pompy ciepła.
  5. Celem optymalnej regulacji przepływu, należy operować zaworem odcinającym aby uzyskać przyrost temperatury wody (po przejściu przez wymiennik pompy ciepła) na poziomie 3°C. Na sterowniku wyświetlana jest temperatura wody wejściowej.

Podsumowanie

 

Pompy ciepła dedykowane do ogrzewania basenów są bardzo dobrą alternatywą dla innych systemów grzewczych. Zdecydowanym argumentem przemawiającym na ich korzyść są dużo niższe koszty eksploatacyjne w stosunku do ogrzewania konwencjonalnego. W porównaniu do kolektorów słonecznych koszt inwestycyjny jest niższy, ale koszt podgrzewania wody wyższy. Pompa ciepła pozwala jednak na podgrzewanie wody niezależnie od nasłonecznienia i stanowi bardzo dobrą alternatywę w przypadku braku miejsca do zabudowania baterii kolektorów słonecznych o odpowiedniej powierzchni. Pompa ciepła jako urządzenie całkowicie zautomatyzowane daje duży komfort użytkowania, pozwalając na zdecydowane wydłużenie sezonu kąpielowego.

Opublikowano: 20.09.2022