Ogrzewanie budynku czas start – jak ustawić temperaturę wody grzewczej: automatycznie, czy manualnie?

Sterowanie manualne

Dla ogrzewania podłogowego temperatura wody grzewczej powinna wynosić ok. 30-40°C, natomiast dla grzejników: 45-55°C. Temperaturę można dostosowywać stopniowo i dopasować jej wartość do potrzeb cieplnych budynku. Ze względu na dużą akumulację ciepła w budynku może się okazać, że stosunkowo niski parametr będzie wystarczający lub też wręcz przeciwnie: trzeba będzie nieco podwyższyć początkową wartość.

 

Ustawienie wody grzewczej można regulować  w sposób manualny lub automatyczny.

W celu optymalizacji zużycia energii elektrycznej oraz osiągnięcia jak najlepszej wydajności pompy ciepła zalecamy wybór  sterowania automatycznego.  Przy sterowaniu manualnym bardzo łatwo jest zawyżyć żądania temperaturowe wody grzewczej, co zwiększy koszty eksploatacyjne naszego ogrzewania.

 

 

Sterowanie automatyczne

 

W przypadku sterowania automatycznego nie ustawia się konkretnej wartości temperatury wody grzewczej – jej temperatura ustawia się automatycznie w zależności od temperatury zewnętrznej (wskazania czujnika T14). Aby domownicy odczuwali komfort cieplny, ważne jest, aby czujnik mierzący temperaturę zewnętrzną został prawidłowo zamontowany, najlepiej na elewacji północnej (nienasłonecznionej) oraz minimum 1,5m powyżej poziomu terenu.

W automatycznym trybie sterowania temperatura ustawia się według krzywej grzewczej. Jest to zależność, jaka występuje między temperaturą zasilania instalacji grzewczej a temperaturą powietrza zewnętrznego. Użytkownik w tym trybie pracy ma możliwość wyboru konkretnego numeru krzywej grzewczej (jej nachylenia) oraz swobodnego jej korygowania np. poprzez określenie minimalnej lub maksymalnej temperatury wody grzewczej (Minimalna temperatura wody grzewczej oraz Maksymalna temperatura wody grzewczej). Sterownik ma za zadanie tak wyregulować pracę pompy ciepła, aby minimalna temperatura wody grzewczej w instalacji nigdy nie była niższa, niż ta wprowadzona przez użytkownika (nawet przy wysokich temperaturach zewnętrznych) i analogicznie:  maksymalna temperatura wody nigdy nie powinna być wyższa, niż ten zadany parametr.

Wyznaczenie maksymalnej temperatury (Maksymalna temperatura wody grzewczej) jest szczególnie istotne w przypadku ogrzewania podłogowego, ze względu na ochronę posadzki przed zbyt wysokimi temperaturami. W tym przypadku zaleca się ustalić maksymalną wartość temperatury wody grzewczej na poziomie 40°C. Dla instalacji grzejnikowych w przypadku pomp ciepła ustawia się z reguły maksymalną temperaturę zasilania na 55/58°C.

Sterowanie w trybie automatycznym pozwala na dostosowanie temperatury wody grzewczej do zmieniających się warunków zewnętrznych, zgodnie z zasadą: im niższa temperatura otoczenia, tym wyższa temperatura wody grzewczej. Przy uruchomieniu pompy ciepła, instalator ustawia kąt nachylenia  krzywej grzewczej (wybiera konkretny numer krzywej grzewczej), który ustala  tempo zmian temperatury wody grzewczej względem zmian temperatury na zewnątrz budynku – im wyższe nachylenie krzywej, tym zmiany temperatury będą większe.

 

Idealne ustawienie krzywej grzewczej za pierwszym razem jest bardzo trudne do zrealizowania, więc trzeba uważnie śledzić wartości temperatury zewnętrznej i temperatury w budynku, aby osiągnąć komfort cieplny przy jak najniższej krzywej grzewczej. Ma to szczególne znaczenie w przypadku pomp ciepła, które najekonomiczniej pracują przy niskich temperaturach zasilania instalacji.

W praktyce dla ogrzewania podłogowego proponuje się wstępne ustawienie krzywej grzewczej cechującej się niskim nachyleniem (nr 0-4), dla grzejników z reguły te nachylenie są znacznie większe (od 5).

 

 

Sterowanie manualne

 

W manualnym trybie sterowania temperaturę wody grzewczej w instalacji ustawia się według własnych potrzeb oraz rodzaju instalacji centralnego ogrzewania. Użytkownik wprowadza na sterowniku wartość temperatury wody grzewczej, która będzie utrzymywana cały czas na tym samym poziomie, niezależnie od warunków zewnętrznych.

Parametr ten może być zdefiniowany w zależności od obowiązującego harmonogramu czasowego. Użytkownik ma do wyboru dwa tryby pracy: „komfortowy” oraz „ekonomiczny”. Temperatura w trybie komfort (Temp. wody grzewczej – komfort) intuicyjnie powinna być nieco wyższa i ustawiana w czasie największego zapotrzebowania na ciepło w budynku (np. rano lub po południu). Natomiast temperatura wody w trybie ekonomicznym (Temp. wody grzewczej – eko) powinna być odpowiednio niższa. Zaleca się, aby różnica pomiędzy temperaturami wody grzewczej pomiędzy tymi dwoma trybami nie była wyższa niż 5°C.

 

Sterownie manualne zalecane jest przede wszystkim w przypadku wygrzewania posadzki w budynku. Znajduje także  zastosowanie w instalacjach grzewczych ze zbiornikami kombinowanymi (tzw. zbiornik w zbiorniku), gdzie utrzymywanie stałej, wysokiej temperatury w zbiorniku zewnętrznym jest bezwzględnie wymagane celem utrzymania oczekiwanej temperatury w zasobniku CWU (zbiornik wewnętrzny).

 

Opublikowano: 07.09.2022