Jak optymalnie sterować pracą pompy cyrkulacyjnej CWU?

Cyrkulacja ciepłej wody użytkowej stała się w obecnych czasach standardem. Jej funkcjonowanie ma na celu uzyskiwanie natychmiastowego wypływu z kranu wody o oczekiwanej temperaturze.

Dzięki zastosowaniu pompy cyrkulacyjnej i poprowadzeniu dodatkowej rury, możliwe jest wymuszenie przepływu ciepłej wody użytkowej na odcinku miedzy najdalej umieszczonym (względem podgrzewacza CWU) punktem poboru ciepłej wody (np. wylewką baterii umywalkowej, prysznicem itp.) a samym podgrzewaczem CWU. Sterowniki pompy ciepła Hewalex serii PCCO umożliwiają sterowanie taką pompą.

Model działania cyrkulacji ciepłej wody użytkowej przedstawiony został na poniższej animacji.

 

Cyrkulacja CWU znacząco poprawia komfort użytkowania naszych domów, jednakże podczas jej konfigurowania musimy mieć na względzie kilka aspektów.

Przede wszystkim to, że cyrkulacja ZAWSZE zwiększa koszty eksploatacji urządzenia grzewczego, każdego – pompy ciepła, kotła, grzałki itd. Cyrkulacja ciepłej wody „wyciąga” ciepło z podgrzewacza CWU, w ilości tym większej, im pompa cyrkulacyjna częściej i dłużej pracuje, a także im gorzej zaizolowana termicznie jest instalacja hydrauliczna w domu, czy mieszkaniu. W efekcie tego dochodzi do obniżenia temperatury wody w podgrzewaczu CWU i ponownego włączenia sprężarki pompy ciepła.

I tutaj płynnie przechodzimy do kolejnej kwestii, jaką jest dopuszczalna dobowa liczba cykli pracy pompy ciepła na potrzeby ciepłej wody użytkowej. Ta nie powinna być większa, aniżeli 5. Mało tego, gdy pompa ciepła podgrzewa wodę użytkową, to niestety nie podgrzewa instalacji centralnego ogrzewania, w efekcie czego zbyt częste cykle pracy na CWU będą powodowały problemy z dogrzewaniem pomieszczeń.

 

UWAGA! Nieprawidłowo skonfigurowana praca pompy cyrkulacyjnej może zwiększyć koszty podgrzewania CWU nawet o 70%.

 

 

Jak ustawić pracę pompy cyrkulacyjnej?

 

Cyrkulacja ciepłej wody użytkowej nie posiada własnego programu czasowego. Praca pompy cyrkulacyjnej jest ściśle powiązana z programem czasowym CWU. Pompa cyrkulacyjna może pracować wyłącznie w godzinach KOMFORT programu czasowego CWU. W godzinach EKO, celem oszczędzania energii, jej praca jest zablokowana.

Na powyższym przykładzie można stwierdzić, że pompa cyrkulacyjna pracować będzie od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-10:00 oraz 16:00-22:00, a także w sobotę i niedzielę od godziny 7:00 do godziny 22:00.

Uruchomienie pompy cyrkulacyjnej będzie możliwe, gdy woda w podgrzewaczu CWU osiągnie temperaturę wyższą, aniżeli ustawiona w parametrze Temperatura włączenia pompy cyrkulacyjnej. Zaleca się, by ustawiona wartość nie była niższa niż 40°C. Zbyt niska temperatura uruchomienia spowoduje częste uruchamianie pompy.

Praca pompy cyrkulacyjnej może odbywać wg jednego z trzech zdefiniowanych trybów pracy:

ciągły –  praca pompy cyrkulacyjnej wymusza stały obieg wody w trakcie trwania godzin KOMFORT programu czasowego,

przerywany – cykliczne włączanie i wyłączanie pompy cyrkulacyjnej zgodnie z ustawieniami parametrów: Czas pracy pompy cyrkulacyjnej oraz Czas postoju pompy cyrkulacyjnej,

komfort – praca pompy cyrkulacyjnej realizowana w przedziale od 8 do 5°C poniżej temperatury ustawionej w parametrze Temperatura włączenia pompy cyrkulacyjnej (np.: dla ustawionej Temperatury włączenia pompy cyrkulacyjnej na poziomie 45°C, pompa cyrkulacyjna będzie uruchamiała się przy temperaturze 37°C (wg czujnika T9) i wyłączała po osiągnięciu 40°C (wg czujnika T9).

 

Najczęściej zalecanym trybem jest tryb przerywany, który stanowi pewien kompromis pomiędzy absolutnym komfortem a ekonomią. Tryb ciągły stosowany jest zwykle tylko w budynkach, które wymagają nieustannej pracy pompy cyrkulacyjnej. Wymaga to jednak uwzględnienia na etapie projektowym instalacji. Praca pompy cyrkulacyjnej w trybie komfort wymaga z kolei poprawnego zamontowania czujnika T9 (będącego na wyposażeniu pompy ciepła). Może się on jednak nie sprawdzić w instalacjach słabo zaizolowanych termicznie.

Opublikowano: 07.09.2022