Jak odpowiednio ustawić temperaturę w pomieszczeniu?

Temperatura pokojowa ma bezpośredni wpływ na nasze samopoczucie, dlatego ważne jest jej odpowiednie dobranie. Dla jednych komfort termiczny odczuwalny jest, gdy w pomieszczeniach panuje 19°C, drudzy wolą 21°C, a jeszcze inni nawet 24°C. Wartość ta, jak widać, zależy głównie od indywidualnych upodobań domowników.

 

Niezależnie od tego, kluczowymi dla utrzymania optymalnej temperatury w pomieszczeniach będą:

 

1. Lokalizacja czujnika temperatury pokojowej

 

Niezwykle ważne jest, by czujnik temperatury pokojowej (odpowiednio T12 dla obiegu CO1, T13 dla CO2, T8 dla CO3 lub termostat w wersji alternatywnej) umieszczony był w reprezentatywnym pomieszczeniu, np. w salonie. To właśnie odczyty z tego elementu pomiarowego oraz porównanie ich z aktualnymi żądanymi temperaturowymi w pomieszczeniu, decyduje o tym czy pompa ciepła otrzyma sygnał do pracy. Dlatego też, w przypadku umieszczenia czujnika w nieodpowiednim miejscu, w którym występuje duże nasłonecznienie lub miejscowe podwyższenie temperatury (przy grzejniku, kominku, w kuchni niedaleko kuchenki, naprzeciw okna znajdującego się na południowej elewacji itp.) musimy brać pod uwagę, że mieszkanie może być w rzeczywistości niedogrzane, mimo iż czujnik temperatury wskazuje temperaturę wyższą lub równą zadanej.

 

Pamiętaj, że za poprawną lokalizację czujnika odpowiada wykonawca instalacji.

 

2. Parametry Temperatura pokojowa – komfort i eko

 

Pompy ciepła PCCO umożliwiają zdefiniowanie dwóch różnych temperatur pokojowych dla każdego z obiegów grzewczych. Będą one utrzymywane zgodnie ustawieniami programu czasowego (o czym opowiemy w dalszej części).

 

Wymaganą temperaturę pokojową można ustawić w parametrach Temperatura pokojowa – komfort oraz Temperatura pokojowa – eko (grzanie).

 

Maksymalna możliwa do osiągnięcia temperatura pokojowa wynika bezpośrednio z charakterystyki budynku, projektowej mocy odbiorników ciepła (instalacja podłogowa/ grzejniki) i mocy zainstalowanej pompy ciepła. Należy mieć na uwadze to, że ustawiając temperaturę w pomieszczeniu na 24°C niekoniecznie zostanie ona osiągnięta. Zależy to przede wszystkim od mocy pompy ciepła – jeżeli podczas doboru pompy ciepła założono wymagane 21°C w pomieszczeniach, nie powinniśmy oczekiwać, że po ustawieniu dużo wyższej wartości, ta zostanie osiągnięta.

 

Temperatura pokojowa – komfort z założenia stanowić będzie tę wyższą temperaturę, w której odczuwalny jest przez mieszkańców komfort termiczny. Okresowe obniżenie temperatury pomieszczeń do wartości eko, np. w porze nocnej lub w ciągu dnia, kiedy zwykle przebywamy w pracy, pozwala na redukcję kosztów ogrzewania.

 

Zaleca się przy tym, aby różnica pomiędzy temperaturą komfortową a ekonomiczną nie przekraczała:

  • 1°C – w przypadku ogrzewania grzejnikowego,
  • 0,5°C – w przypadku ogrzewania podłogowego.

 

3. Histereza temperatury pokojowej

 

Parametr ten definiuje dopuszczalny spadek temperatury pokojowej. W układach z buforem równoległym obniżenie temperatury pokojowej, o wartość większą od ustawionej histerezy, da sygnał do pracy pompy obiegowej, natomiast w układach bezpośrednich najczęściej od razu do uruchomienia sprężarki.

 

Wysoka histereza przełożyć się może na spore wahania temperatury w pomieszczeniach oraz mniej stabilną pracę pompy ciepła, która zmuszona będzie do pracy z pełną mocą (w skrajnych przypadkach jednocześnie ze szczytowym źródłem ciepła, np.: grzałką elektryczną) w celu odrobienia powstałych strat ciepła.

 

Niższa histereza przełoży się na mniejsze wahania temperatury ogrzewanych pomieszczeń, a tym samym pozwoli zachować możliwie wysoki i stabilny komfort termiczny w budynku. Należy jednak pamiętać, że w przypadku układów bezpośrednich, niska histereza prowadzić może doprowadzić do taktowania pompy ciepła i przekroczenia dopuszczalnych 4 uruchomień sprężarki na godzinę.

 

Program czasowy

 

Program czasowy pozwala na wyznaczenie przedziałów czasowych, w trakcie trwania których pompa ciepła ma za zadanie utrzymywać żądaną temperaturę wody grzewczej oraz temperaturę w pomieszczeniach, w zależności od wybranego trybu – eko lub komfort.

 

Możliwe jest wprowadzenie odrębnych ustawień dla trzech dostępnych przedziałów czasowych – poniedziałek-piątek, sobota oraz niedziela. Całość odbywa się poprzez odpowiednie ustawienie słupka na wykresie godzinowym:

 

  • Pomarańczowy podniesiony słupek – komfort,
  • Zielony podniesiony do połowy słupek – eko,
  • Brak słupka – wyłączenie pracy.

 

 

Na powyższym przykładzie temperatury eko będą utrzymywane od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-14:00 oraz 21:00-4:00. W godzinach 4:00-9:00 i 14:00-21:00 utrzymywane będą z kolei temperatury komfort.

W niedzielę w godzinach 0:00-3:00 praca obiegu centralnego ogrzewania będzie wyłączona.

Podczas definiowania programu czasowego należy uwzględnić czas potrzebny na ogrzanie pomieszczeń, zależny od typu instalacji oraz charakterystyki ogrzewanego budynku, a także możliwość wykorzystania tańszych taryf energetycznych.

Poniżej kilka propozycji, które mogą się przełożyć na ekonomiczna i komfortową pracę pompy ciepła. Należy jednakże pamiętać o tym, że są to warianty modelowe, które w realnych warunkach mogą wymagać modyfikacji.

 

  • Komfort w dzień, eko w nocy

 

 

Wariant ten zakłada nocne obniżenie temperatury i pozwala na uzyskanie lepszego współczynnika COP podczas pracy w wyższych temperaturach zewnętrznych, panujących zwykle za dnia, a także na współpracę z instalacją fotowoltaiczną.

W tym przypadku szczególnie ważne będzie ustawienie możliwie małej różnicy temperatur pokojowych komfort oraz eko. W przeciwnym wypadku straty ciepła w nocy, wynikające z „postoju”, mogą być na tyle duże, że pompa ciepła pracująca z pełną mocą, nie zdoła ich nadrobić za dnia.

Opcja ta może być ciężka do zrealizowania i nieuzasadniona ekonomicznie w szczycie sezonu grzewczego, ze względu na konieczność wspomagania pompy ciepła szczytowym źródłem ciepła (najczęściej grzałką elektryczną).

 

  • Wykorzystanie taryfy G12

 

 

Konfiguracja ta pozwala na osiągnięcie realnych korzyści ekonomicznych poprzez zakumulowanie ciepła w czasie trwania tańszych przedziałów czasowych taryfy energetycznej G12. Ograniczy to pracę pompy ciepła w trakcie trwania szczytu cenowego taryfy energetycznej.

Wariant szczególnie polecany użytkownikom posiadającym większe bufory ciepła lub ogrzewanie podłogowe z jastrychem cementowym o zwiększonej grubości.

 

  • Ciepła posadzka

 

 

Konfiguracja zakłada utrzymanie wymaganej temperatury powietrza przez całą dobę i okresowe, krótkie podnoszenie temperatury wody grzewczej, które spowoduje uczucie tzw. ciepłej posadzki.

Wariant przeznaczony tylko dla instalacji ogrzewania podłogowego.

Opublikowano: 07.09.2022