Kiedy i w jakim celu stosuje się zawór mieszający na instalacji CO?

Zawór mieszający, popularnie zwany mieszaczem, to element armatury instalacyjnej, którego zadaniem jest dostarczenie do obiegów grzewczych wody o odpowiedniej temperaturze. Odbywa się to poprzez zmieszanie dwóch strumieni wody przepływających przez niego – cieplejszego, bezpośrednio z bufora oraz chłodniejszego, biegnącego z powrotu z danego obiegu grzewczego.

Większość dostępnych na rynku zaworów mieszających wyposażonych jest w siłownik elektryczny, który podłączony do pompy ciepła pozwala na automatyczną regulację temperatury wody w instalacji.

Należy jednak pamiętać, że montaż zaworu mieszającego zawsze wymagał będzie zastosowania bufora wody grzewczej zamontowanego w sposób równoległy.

 

Kiedy i w jakim celu stosuje się mieszacz?

 

1. Instalacja mieszana

Dzięki zastosowaniu zaworu mieszającego możliwe jest wykonywanie tzw. instalacji (układów) mieszanych, w których obiegi grzewcze charakteryzują się zróżnicowanymi parametrami temperaturowymi. Najpopularniejszą konfigurację stanowi połączenie ogrzewania płaszczyznowego (zwykle podłogowego) oraz grzejnikowego lub klimakonwektorowego. Pierwsze z nich wymaga zasilania wodą o temperaturze zwykle nie przekraczającej 35°C, drugie potrafi pracować z temperaturą nierzadko przekraczającą 50°C.

 

2. Magazyn ciepła

Zastosowanie zaworu mieszającego daje również możliwość korzystania z funkcji Magazyn ciepła, pozwalającej na wykorzystanie tańszej taryfy za energię elektryczną do zmagazynowania ciepła na cele grzewcze. Możliwe jest to dzięki podniesieniu temperatury wody w buforze do wyższej, niż żądana dla obiegów grzewczych. Zmagazynowana nadwyżka ciepła będzie stopniowo wykorzystywana w godzinach obowiązywania droższej taryfy za energię elektryczną.

 

3. Zabezpieczenie instalacji ogrzewania podłogowego

Zastosowanie zaworu mieszającego w instalacji składającej się w 100% z również przynosi wiele korzyści. Przede wszystkim stanowi ochronę posadzki przed podawaniem zbyt wysokiej temperatury wody grzewczej. W przypadku domów o bardzo niskim zapotrzebowaniu na energię cieplną, zawór mieszający pozwoli na podawanie na instalację bardzo niskiej temperatury medium grzewczego i jednoczesne utrzymywanie w buforze temperatury, która zawiera się w kopercie pracy sprężarki.

 

Jak zamontować mieszacz?

 

Pompy ciepła PCCO umożliwiają obsługę jednego zaworu mieszającego, który może zostać ulokowany w dwóch konfiguracjach – w obiegu CO1 lub przed wszystkimi obiegami (bezpośrednio za buforem), jako wspólny zawór dla całej instalacji centralnego ogrzewania.

 

1. Zawór mieszający – CO1

 

 

Konfiguracja ta ma zastosowanie najczęściej w przypadku instalacji mieszanej – ogrzewanie podłogowe + grzejniki. Mieszacz wówczas znajduje się w obiegu ogrzewania podłogowego, w którym realizowane jest podmieszanie, obieg grzejnikowy zasilany jest natomiast bezpośrednio z bufora. Daje to możliwość swobodnego ustawiania dwóch różnych temperatur na zasilaniu obiegów grzewczych.

Montaż zaworu mieszającego w obiegu CO1 umożliwia również uruchomienie funkcji Magazyn ciepła, jednakże tylko i wyłącznie w instalacjach z jednym obiegiem grzewczym.

 

2. Zawór mieszający –  inst.CO

 

 

Kiedy instalacja składa się z dwóch (lub trzech) obiegów grzewczych, które wymagają takiego samego parametru temperaturowego na zasilaniu, zawór mieszający może zostać zamontowany bezpośrednio za buforem, pełniąc funkcję podmieszania dla całej instalacji CO. Taki montaż mieszacza zapewnia możliwość korzystania z Magazynu ciepła, uniemożliwia jednak ustawianie różnych temperatur wody grzewczej na poszczególnych obiegach.

Opublikowano: 07.09.2022