Ustawienia temperatury wody grzewczej

Temperatura wody grzewczej w trybie automatycznym

 

W przypadku sterowania automatycznego nie trzeba martwić się ustawieniem konkretnej temperatury wody grzewczej. Jest to tylko kwestia dopasowania krzywej grzania do instalacji grzewczej w budynku. Krzywa grzewcza określa do jakiej temperatury pompa ciepła ma podgrzewać wodę grzewczą przy danej temperaturze zewnętrznej. Ta zależność jest opisywana za pomocą dwóch parametrów: nachylenia krzywej (numer krzywej grzewczej). Parametry te mogą być swobodnie edytowane.

Ponadto sterownik pozwala na określenie minimalnej i maksymalnej temperatury wody grzewczej (Min. temp. wody grzewczej oraz Max. temp. wody grzewczej). Parametry te pozwalają ograniczyć zakres żądań dla temperatury wody grzewczej w instalacji, wynikających z wybranej krzywej.

 

Analizując poniższy przykład możemy zauważyć, że bazowa zależność krzywej grzewczej nr 8 zakłada, że w przypadku bardzo niskich temperatur zewnętrznych np. -20°C, sterownik pompy ciepła będzie miał za zadanie uruchamiać pompę ciepła oraz dodatkowe źródło grzewcze do momentu gdy woda grzewcza będzie miała temperaturę 60° na zasilaniu.

Uwaga!

Przypominamy, że tak wysoki parametr temperaturowy dla pompy ciepła – zgodnie z jej koperta pracy nie jest możliwy do uzyskania, stąd konieczność współpracy z dodatkowym źródłem ciepła (koperta pracy pompy ciepła pozwala na uzyskanie maksymalnie 55°C dla modeli PCCO SPLIT lub 58°C dla modeli PCCO MONO. Maksymalna temp. wody grzewczej zależy od temperatury zewnętrznej – patrz instrukcja obsługi!).

Wprowadzając parametr „min. temp. wody grzewczej” oraz „max. temp. wody grzewczej”, ograniczamy żądania temperaturowe. Sterownik pompy ciepła ma za zadanie tak wyregulować pracę pompy ciepła, aby minimalna temperatura wody grzewczej na instalacji nigdy nie była niższa niż ta wprowadzona przez użytkownika (nawet przy wysokich temperaturach zewnętrznych). Analogicznie jest w przypadku temperatury maksymalnej – temperatura wody grzewczej nigdy nie powinna być wyższa niż ten zadany parametr.

 

Dla powyższego przykładu, temperatura wody grzewczej nie będzie niższa niż 40°C dla temperatury otoczenia wyższej niż 7°C. W przedziale temp. otoczenia od -5°C do 7°C temperatura wody grzewczej będzie zmienna- im zimniej na zewnątrz tym wyższa temp. zasilania instalacji CO. Poniżej temp. -5°C będzie utrzymywana stała temp. 50°C.

 

 

Wyznaczenie maksymalnej temperatury (Max. temp. wody grzewczej) jest szczególnie istotne w przypadku ogrzewania podłogowego, ze względu na ochronę posadzki przed zbyt wysokimi temperaturami. W tym przypadku zaleca się ustalić maksymalną wartość temperatury wody grzewczej na poziomie 40°C. Dla instalacji grzejnikowych w przypadku pomp ciepła ustawia się z reguły maksymalną temperaturę zasilania na 55/58°C (maksymalna temperatura do uzyskania przez pompę ciepła, zależna od modelu urządzenia).

Natomiast w przypadku instalacji grzejnikowej, która została przewymiarowana może okazać się, że temperatura 55°C jest zbyt duża, pomieszczenia szybko się nagrzewają i pompa ciepła nie pracuje z optymalną efektywnością. Warto wybrać wtedy nieco niższą krzywą grzewczą oraz mniejszą wartość Max. temp. wody grzewczej i zwiększyć tym samym efektywność pracy urządzenia. Oczywiście trzeba mieć ciągle na względzie komfort użytkowania budynku.

Ustawienie zbyt niskiej temperatury minimalnej przy instalacji grzejnikowej z kolei może powodować niedogrzanie budynku, a za wysoka temperatura minimalna  może generować niepotrzebnie większe koszty ogrzewania. Minimalna temperatura w przypadku ogrzewania podłogowego powinna wynosić ok. 25°C, natomiast dla ogrzewania grzejnikowego ok. 35-40°C. Wartości te są ściśle zależne od akumulacji cieplnej budynku i najlepiej obserwować pracę całej instalacji, aby odpowiednio dopasować wartości temperaturowe do indywidualnych warunków.

 

Temperatura wody grzewczej w trybie manualnym

 

W manualnym trybie sterowania temperaturę wody grzewczej w instalacji należy określić według własnych potrzeb oraz rodzaju instalacji centralnego ogrzewania. Określona wartość temperatury wody grzewczej będzie utrzymywana cały czas na tym samym poziomie, niezależnie od warunków zewnętrznych.

W tym trybie bardzo istotne jest dobranie odpowiedniej temperatury w instalacji (Temp. wody grzewczej komfort i Temp. wody grzewczej eko). Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na to, jaki rodzaj ogrzewania jest w budynku.

Dla ogrzewania podłogowego temperatura wody grzewczej powinna wynosić ok. 30-40°C, natomiast dla grzejników zwykle jest to 45-55°C. Temperaturę można dostosowywać stopniowo i dopasować jej wartość do potrzeb cieplnych budynku. Ze względu na dużą akumulację ciepła w budynku może się okazać, że stosunkowo niski parametr będzie wystarczający lub też wręcz przeciwnie, trzeba będzie nieco podwyższyć początkową wartość.

Przy sterowaniu manualnym jest możliwość ustawienia temperatury wody grzewczej w trybie komfort lub ekonomicznym. Temperatura w trybie komfort (Temp. wody grzewczej komfort) intuicyjnie powinna być nieco wyższa i  podawana na instalację w czasie największego zapotrzebowania na ciepło w budynku (np. rano lub po południu). Z kolei temperatura wody w trybie ekonomicznym (Temp. wody grzewczej eko) powinna być odpowiednio niższa. Zaleca się, aby różnica pomiędzy temperaturami wody grzewczej pomiędzy tymi dwoma trybami nie była wyższa niż 5°C.

Temperatura wody grzewczej w trybie manualnym może być także stosowana do wygrzewania posadzki w nowych budynkach.

Opublikowano: 18.10.2022