1. W jakim czasie nastąpi zwrot poniesionych kosztów na inwestycję w kolektory słoneczne?
 2. W jaki sposób należy dokonać właściwego doboru kolektorów do instalacji grzewczej?
 3. Który rodzaj kolektora jest bardziej wydajny do zastosowania w instalacjach solarnych na terenie Polski?
 4. Czy w Polsce istnieje możliwość uzyskania preferencyjnych kredytów bądź dofinansowania na zakup kolektorów słonecznych?
 5. Czy jest możliwy samodzielny montaż instalacji solarnej?
 6. Gdzie najlepiej zamontować kolektory słoneczne?
 7. Czy korzystniej jest zamontować kolektor w połać dachu czy zamontować na konstrukcji dachowej?
 8. Czy jest możliwe dokonanie montażu kolektorów na dachu o nachyleniu innym niż 45 stopni?
 9. Jakie ciśnienie powinno być w instalacji solarnej?
 10. Co jest powodem włączania się pompy w nocy lub pochmurny dzień?
 11. Czy należy podjąć jakieś czynności w przypadku dłuższej przerwy w korzystaniu z ciepłej wody podgrzewanej instalacją solarną?
 12. Czy płyn solarny należy wymieniać?
 13. Czy kolektory należy czyścić?
 14. Czym jest legionella oraz jakie są przyczyny jej rozwoju?

W jakim czasie nastąpi zwrot poniesionych kosztów na inwestycję w kolektory słoneczne?

Zwrot kosztów inwestycji jest uzależniony od wielu czynników, m.in. ilości dziennego zużycia ciepłej wody, od rodzaju energii wykorzystywanej do celów grzewczych, przeznaczenia instalacji kolektorów (ogrzewanie wody użytkowej, ogrzewanie wody w basenie, wspomaganie c.o.).

Według naszych wyliczeń, najkrótszy okres zwrotu poniesionych nakładów, związany jest z najdroższym paliwem - energią elektryczną. Okres zwrotu nakładów poniesionych na instalację z kolektorami słonecznymi wspomagającą ogrzewanie wody użytkowej w przypadku stosowania energii elektrycznej jako paliwa z reguły nie przekracza 6-9 lat.

 

W jaki sposób należy dokonać właściwego doboru kolektorów do instalacji grzewczej?

Właściwy dobór kolektorów do instalacji grzewczej jest uwarunkowany wieloma czynnikami, m.in. Jaka jest dzienna wielkość zużycia wody? Jakie jest przeznaczenie kolektorów słonecznych, tzn. do jakiego rodzaju instalacji kolektory będą wykorzystywane (ogrzewanie wody użytkowej, wspomaganie c.o., ogrzewanie wody w basenie). W przypadku przeznaczenia kolektorów do ogrzewania wody w basenach należy odpowiedzieć na szereg pytań, np. Czy jest to basen kryty czy otwarty? Jaka jest powierzchnia lustra basenu? Czy basen jest ogrzewany czy nie? Jaki rodzaj ogrzewania jest wykorzystany? Czy istnieje możliwość dopasowania do istniejącej instalacji grzewczej? Jaką kwotę jesteśmy w stanie przeznaczyć na inwestycję?

W instalacjach solarnych przeznaczonych do wspomagania ogrzewania wody użytkowej w budynkach jednorodzinnych kierujemy się następującymi wytycznymi: powierzchnia czynna kolektora na 1 osobę w rodzinie nie powinna przekraczać 1,5m2. Wartość ta dotyczy instalacji najmniejszych składających się z dwóch kolektorów KS 2100. W instalacjach przeznaczonych dla rodzin wieloosobowych wskaźnik ten nie powinien być wyższy niż 1m2/osobę. Pojemność podgrzewacza najprościej jest dobrać kierując się wskaźnikiem - na każde 100 litrów pojemności wody w podgrzewaczu przypada 1 kolektor.

 

Który rodzaj kolektora jest bardziej wydajny do zastosowania w instalacjach solarnych na terenie Polski?

Do większości potrzeb w warunkach Polski, wystarczające w zupełności jest stosowanie kolektorów płaskich. Podobnie w innych krajach Europy Zachodniej udział kolektorów płaskich w rynkach wynosi najczęściej ponad 90%. Wynika to z ich bardzo dobrego wskaźnika "Cena/Wydajność". Kolektory próżniowe wysokiej klasy technicznej cechują się wyższymi sprawnościami pracy, ale cena ich zakupu jest wyższa 4-6 razy w porównaniu do kolektorów płaskich. To zbyt duża różnica, aby były one bardziej opłacalne od kolektorów płaskich.

Z kolei popularne na rynku kolektory próżniowe wykonane z rur 2-ściennych są czasem nieznacznie droższe od kolektorów płaskich. Jednak sprawność ich pracy jest bardzo często niższa niż kolektorów płaskich. Jedynie w bardzo wąskim zakresie pracy, przez krótki czas, tego typu kolektory próżniowe mogą dostarczać więcej energii od płaskich. Do tego dochodzi poważny problem dłuższego zalegania śniegu i szronu na rurach próżniowych wskutek niższych strat ciepła do otoczenia. W warunkach naszego klimatu kolektory płaskie samoczynnie usuną z szyby śnieg i szron i będą mogły pracować przez dłuższy czas szczególnie w mroźne słoneczne dni.

 

Czy w Polsce istnieje możliwość uzyskania preferencyjnych kredytów bądź dofinansowania na zakup kolektorów słonecznych?

Dotacje na kolektory słoneczne są dostępne albo na zasadzie programów ogólnopolskich, albo lokalnych. Temat ten został  jest szerzej opisywany w mediach informacyjnych, a także na naszej stronie internetowej w dziale "Dotacje".

 

Czy jest możliwy samodzielny montaż instalacji solarnej?

Małe instalacje z kolektorami słonecznymi do podgrzewania ciepłej wody użytkowej oferowane są w kompletnych zestawach solarnych. Do wszystkich zestawów dołączane są szczegółowe instrukcje montażu poszczególnych podzespołów. Ponadto można je znaleźć na naszej stronie internetowej. Samodzielne wykonanie i uruchomienie instalacji solarnej jest możliwe i nie wpływa na warunki gwarancyjne, jednakże większość klientów decyduje się na skorzystanie z usług firm instalacyjnych posiadających fachową wiedzę oraz doświadczenie w instalowaniu kolektorów słonecznych.

 

Gdzie najlepiej zamontować kolektory słoneczne?

Wybór miejsca montażu kolektorów słonecznych należy do inwestora. Produkowane przez firmę Hewalex uchwyty mocujące przeznaczone są do instalacji kolektorów na dachach skośnych, płaskich, na ścianach pionowych oraz na gruncie. Odpowiednio do wybranego miejsca montażu baterii kolektorów, należy dobrać właściwy rodzaj uchwytów bądź konstrukcji wsporczej.

 

Czy korzystniej jest zamontować kolektor w połaci dachu czy zamontować na konstrukcji dachowej?

Polecamy mocowanie kolektorów na uchwytach nad połacią dachu. Ze względów estetycznych klienci często decydują się na zamontowanie kolektora w połaci dachu. Wbudowanie kolektora w połać dachową na wzór okien dachowych jest także możliwe i łatwe do wykonania w przypadku dachów pokrytych dachówką cementową lub gontem bitumicznym. Do tego celu służą okucia budowlane znajdujące się w naszej ofercie.

 

Czy jest możliwe dokonanie montażu kolektorów na dachu o nachyleniu innym niż 45 stopni?

Z punktu widzenia wielkości efektu energetycznego w skali pełnego roku, nachylenie kolektora do poziomu nie ma większego znaczenia. Trzeba jednak brać pod uwagę to, że przy niższych kątach nachylenia, zysk energetyczny większy będzie latem, natomiast przy wysokich kątach nachylenia (nawet 60°), zysk energetyczny będzie większy zimą. Preferowany przez nas kąt nachylenia między 30°-45o, jest kompromisem pomiędzy warunkami letnimi i zimowymi, i jest korzystny w instalacjach przewidzianych do pracy całorocznej. Należy zwrócić tu uwagę na to, że przy kątach nachylenia niższych niż 30°, zimą kolektory przykrywa śnieg, który ogranicza dostęp promieniowania słonecznego do absorberów. Przy wyższych kątach nachylenia, śnieg osuwa się samoczynnie z powierzchni szyb.

 

Jakie ciśnienie powinno być w instalacji solarnej?

Wysokość ciśnienia wewnątrz instalacji solarnej uwarunkowane jest różnicą w wysokości na jakiej umieszczony jest kolektor oraz zbiornik (tzw. ciśnienie hydrostatyczne). Prawidłowa wartość ciśnienia to 1,5 bar oraz 0,1 bar przypadające na każdy 1 m różnicy wysokości (tzw. wysokość hydrostatyczna), np. Jeśli różnica w wysokości umiejscowienia zbiornika oraz kolektorów wynosi 5 metrów, wówczas prawidłowa wartość ciśnienia wynosi 2 bary (1,5 bar + 5 x 0,1 bar). Ilość kolektorów nie ma znaczenia na wysokość ciśnienia w instalacji.

 

Co jest powodem włączania się pompy w nocy lub pochmurny dzień?

Prawidłowo działająca instalacja wyklucza możliwość samoczynnego uruchamiania się pompy obiegowej w dni pochmurne oraz nocą. Jednak jeśli takie zjawisko występuje, wówczas przyczyn nieprawidłowego działania instalacji solarnej należy szukać w niewłaściwym zainstalowaniu czujników temperatury, uszkodzeniu czujnika bądź sterownika, albo niewłaściwym wykonaniu instalacji solarnej. Przyczyną takiego zjawiska może być także wadliwe działanie zaworu zwrotnego w zespole pompowym, w wyniku którego ciepło z podgrzewacza wody może być wynoszone do kolektora (ciepła woda jest lżejsza od wody zimnej). Jest to tzw. wynoszenie grawitacyjne wody ciepłej w orurowaniu instalacji.

Zjawisko takie może występować w letni wieczór. W celu uniknięcia takiego zjawiska należy zwiększyć na sterowniku różnicę temperatur między kolektorem a zbiornikiem (np. o 10°C), w zimie natomiast zmniejszyć tę różnicę do 4°C.

 

Czy należy podjąć jakieś czynności w przypadku dłuższej przerwy w korzystaniu z ciepłej wody podgrzewanej instalacją solarną?

Prawidłowo wykonana instalacja solarna pozwala na bezawaryjną pracę instalacji bez konieczności odbioru ciepłej wody, czyli dłuższa nieobecność w domu bądź nie korzystanie z ciepłej wody, nie ma wpływu na prawidłowo wykonaną instalację solarną. Dłuższe przerwy w korzystaniu z ciepłej wody najczęściej związane są z wyjazdami urlopowymi.

Prawidłowo zaprojektowana instalacja solarna to taka, w której zastosowano właściwie dobrane naczynie przeponowe o odpowiedniej pojemności (przygotowane na odbiór rozszerzającej się cieczy). Wówczas instalacja taka nie jest wrażliwa na dłuższe przerwy jej użytkowania. Nawet przerwy spowodowane brakiem zasilania elektrycznego pompy obiegowej w zespole pompowym nie mogą powodować żadnych ujemnych skutków. Instalacja po stronie nośnika obiegu ciepła zabezpieczona jest zaworem bezpieczeństwa o ciśnieniu otwarcia 6 barów, dzięki czemu w sytuacji braku korzystania z instalacji solarnej, np. podczas przerwy urlopowej, nie dochodzi do otwarcia zaworu bezpieczeństwa i usunięcia nadmiaru cieczy.

 

Czy płyn solarny należy wymieniać?

Według zaleceń producenta co 5 lat należy sprawdzić dokładnie właściwości glikolu (temperaturę krzepnięcia oraz odczyn kwasowości pH). W prawidłowo pracującej instalacji solarnej nawet przy znacznie dłuższych okresach pracy, glikol zachowuje swoje prawidłowe właściwości.

 

Czy kolektory słoneczne należy czyścić?

Czyszczenie kolektorów słonecznych nie jest konieczne. W wyniku zabrudzenia powierzchni szyby kolektorów spowodowanych zanieczyszczeniami atmosferycznymi, zmiany w zdolności odbioru energii słonecznej nie mają praktycznie znaczenia (wahają się w granicach ok. 3% - źródło badań: Henryk Kaiser „Mechanika. Zeszyt 8. Analiza niektórych zagadnień związanych z odbiorem energii słonecznej”, AGH Kraków, 1986). Ponadto opady atmosferyczne czyszczą kolektory, zapewniając im prawidłową pracę.

 

Czym jest legionella oraz jakie są przyczyny jej rozwoju?

Legionella jest skażeniem bakteryjnym wody, w wyniku jej dłuższego przetrzymywania w instalacji, w której temperatura nie przekracza 60°C. W temperaturze wody powyżej 60°C, bakterie legionelli giną, dlatego każda instalacja solarna ze względów sanitarnych, powinna umożliwiać przegrzanie wody powyżej tej temperatury. Woda chlorowana pochodząca z sieci wodociągowych ma większą odporność przed skażeniem bakteryjnym i w takich instalacjach występowanie bakterii legionelli należy do rzadkości. Woda pochodząca z ujęć własnych studni czy głębinowych odwiertów, nie posiada takiej odporności jak woda chlorowana, dlatego też instalacja solarna wykorzystująca taką wodę powinna być objęta szczególną troską o zachowanie czystości sanitarnej (należy przegrzewać wodę w podgrzewaczu).