Ustawa o OZE - z dnia 1 lipca 2016r.


Opis ustawy

Ustawa o OZE zakłada maksymalizację zysków z instalacji fotowoltaicznej, poprzez wykorzystanie produkowanej energii elektrycznej przede wszystkim na własne potrzeby.

Prosumenci mogą korzystać z tzw. opustów, czyli rozliczeń różnicy między ilością energii, którą wyprodukowali a tą którą pobrali.

Przykładowo, rozliczenie w stosunku 1 do 0,8 oznacza, że 1kWh energii odsprzedanej do sieci ma wartość na poziomie 80% całkowitych kosztów zakupu 1 kWh. Rozliczenie dotyczy tylko tej części energii która zostanie zużyta w okresie rocznym w ramach wyprodukowanej nadwyżki.

Odsprzedaż do sieci energii wyprodukowanej ponad własne zużycie (z myślą np. o zarabianiu na instalacji PV) nie jest możliwa.

System rozliczeń

  • Wartości rozliczeń różnicy energii wyprodukowaniej przez instalację fotowoltaiczą do pobranej z sieci w stosunku:

    • 1 do 0,8 - w przypadku energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 10 kW;
    • 1 do 0,7 - w przypadku energii elektrycznej wytworzonej w instalacji o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 40 kW;

  • Gwarancja opustu dla wszystkich mikroinstalcji (do 40kW) przez okres 15 lat

Dopłaty regionalne


Prosument


Opis programu

Nabór wniosków do programu Prosument został zamknięty.

Bocian


Opis programu

BOCIAN Rozproszone, odnawialne źródła energii to program realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Celem programu jest ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 poprzez zwiększenie produkcji energii z instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii.
Program realizowany jest w latach 2015-2023.
Budżet programu wynosi do 570 000 000 zł.

W dniu 20.05.2016r. zakończył się nabór wniosków do programu. Kolejny nabór planowany jest na III kwartał 2016 roku.

Sposób finansowania

Pożyczka do 85% kosztów kwalifikowanych:

  • kwota pożyczki do 40 000 000 zł
  • oprocentowanie WIBOR 3M, nie mniej niż 2%
  • okres finansowania nie dłuższy niż 15 lat
  • okres karencji nie dłuższy niż 18 miesięcy

Zakres dofinansowania

Dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu Bocian obejmuje zakup i montaż nowych systemów fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej od 40kWp do 1MWp.

Beneficjenci programu

Przedsiębiorcy w rozumieniu art.4 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej, podejmujący realizację przedsięwzięć z zakresu OZE na terenie RP.