Ustawa o OZE - z dnia 1 lipca 2016r.


Opis ustawy

Ustawa o OZE zakłada maksymalizację zysków z instalacji fotowoltaicznej, poprzez wykorzystanie produkowanej energii elektrycznej przede wszystkim na własne potrzeby.

Prosumenci mogą korzystać z tzw. opustów, czyli rozliczeń różnicy między ilością energii, którą wyprodukowali a tą którą pobrali.

Przykładowo, rozliczenie w stosunku 1 do 0,8 oznacza, że 1kWh energii odsprzedanej do sieci ma wartość na poziomie 80% całkowitych kosztów zakupu 1 kWh. Rozliczenie dotyczy tylko tej części energii która zostanie zużyta w okresie rocznym w ramach wyprodukowanej nadwyżki.

Odsprzedaż do sieci energii wyprodukowanej ponad własne zużycie (z myślą np. o zarabianiu na instalacji PV) nie jest możliwa.

System rozliczeń

  • Wartości rozliczeń różnicy energii wyprodukowaniej przez instalację fotowoltaiczą do pobranej z sieci w stosunku:

    • 1 do 0,8 - w przypadku energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 10 kW;
    • 1 do 0,7 - w przypadku energii elektrycznej wytworzonej w instalacji o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 40 kW;

  • Gwarancja opustu dla wszystkich mikroinstalcji (do 40kW) przez okres 15 lat

Dopłaty regionalne


Prosument


Opis programu

Nabór wniosków do programu Prosument został zamknięty.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pracuje nad nowym programem o nazwie Region, mającym na celu preferencyjne wsparcie inwestycji związanych z walką z niską emisją, w tym inwestycji w odnawialne źródła energii. Program Region ma zastąpić wcześniej oferowany przez Fundusz program Prosument. Za realizację programu odpowiedzialny będzie NFOŚiGW w ścisłej współpracy z Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska. Na dzień dzisiejszy nie są znane szczegóły programu.

Bocian


Opis programu

BOCIAN Rozproszone, odnawialne źródła energii to program realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Celem programu jest ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 poprzez zwiększenie produkcji energii z instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii.
Program realizowany jest w latach 2015-2023.
Budżet programu wynosi do 570 000 000 zł.

W dniu 20.05.2016r. zakończył się nabór wniosków do programu. Kolejny nabór planowany jest na III kwartał 2016 roku.

Sposób finansowania

Pożyczka do 85% kosztów kwalifikowanych:

  • kwota pożyczki do 40 000 000 zł
  • oprocentowanie WIBOR 3M, nie mniej niż 2%
  • okres finansowania nie dłuższy niż 15 lat
  • okres karencji nie dłuższy niż 18 miesięcy

Zakres dofinansowania

Dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu Bocian obejmuje zakup i montaż nowych systemów fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej od 40kWp do 1MWp.

Beneficjenci programu

Przedsiębiorcy w rozumieniu art.4 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej, podejmujący realizację przedsięwzięć z zakresu OZE na terenie RP.