PCOP MONO HX25 EVI

Pompa ciepła typu powietrze/woda PCOP MONO HX25 EVI posiada budowę typu MONOBLOK i składa się wyłącznie z jednej jednostki zlokalizowanej na zewnątrz budynku oraz sterownika przeznaczonego do montażu w dowolnym miejscu. Jest przewidziana do ogrzewania, a także chłodzenia pomieszczeń oraz podgrzewania ciepłej wody użytkowej.

Dostępne modele produktu:

  Jednostka zewnętrzna monoblok
PCCO MONO HX25 EVI 91.12.00

→ UWAGA: Cennik urządzeń jest dostępny w dziale "Pliki do pobrania"

Możliwości zastosowania

Pompa ciepła PCOP MONO HX25 EVI może stanowić samodzielnie pracujące źródło ciepła w nowych budynkach energooszczędnych, a w budynkach modernizowanych współpracować z kotłem grzewczym w układzie tzw. ogrzewania hybrydowego. Zastosowane rozwiązania konstrukcyjne pozwalają na pracę pompy ciepła do temperatury zewnętrznej -30°C. Maksymalna temperatura na zasilaniu wynosi 60°C (do temperatury zewnętrznej -20°C) i 50°C (do -30°C).

Szczególnie zalecana jest współpraca pompy ciepła z systemem ogrzewania podłogowego (lub innego niskotemperaturowego płaszczyznowego) jednak ze względu na przemysłowy charakter urządzenia, jest w stanie współpracować również z instalacjami grzejnikowymi, klimakonwektorowymi czy wodnymi nagrzewnicami powietrza. Urządzenie znajdzie zastosowanie w obiektach przemysłowych i wszelkich innych budynkach wielkokubaturowych.

Przemysłowe pompy ciepła Hewalex PCOP w obiekcie biurowym
Przemysłowe pompy ciepła Hewalex PCOP w służbie zdrowia
Przemysłowe pompy ciepła Hewalex z fotowoltaiką

Dodatkowo pompa ciepła PCOP MONO HX25 EVI może pracować w trybie chłodzenia aktywnego schładzając wodę nawet do 7°C. Pompa charakteryzuje się niskim, jak na moc grzewczą urządzenia, poziomem hałasu. Poziom ciśnienia akustycznego w odległości 1 metra wynosi 58 dB(A).

Szczegółowe cechy budowy pompy ciepła PCOP MONO HX25 EVI

Opracowany dla pomp ciepła typu monoblok Moduł Zabezpieczający PZ HX zapewnia pełną ochronę przez zamarzaniem obiegu wtórnego (za skraplaczem w pompie ciepła) w razie braku zasilania z sieci elektroenergetycznej. Nawet przy temperaturze zewnętrznej -25oC przez co najmniej 48 godzin, rozwiązanie zapewnia ochronę pompy ciepła, która dzięki temu nie wymaga stosowania czynnika grzewczego ze środkami przeciwzamarzaniowymi. Pracując na wodzie, pompa ciepła PCCO MONO uzyskuje o około 20% wyższą efektywność COP w porównaniu do pracy typowego urządzenia z glikolem.
 • W standardowych układach UPS w razie braku zasilania z sieci elektroenergetycznej przetwornica samoczynnie rozładuje akumulator w kilka godzin. Moduł Zabezpieczający PZ HX firmy HEWALEX opiera się na dodatkowej płycie sterującej dającej napięcie na przetwornicę wyłącznie przy konieczności wymuszenia przepływu wody grzewczej.
 • Program testowy (codzienny/miesięczny) – rozwiązanie HEWALEX testuje czy akumulator ma odpowiednią pojemność, czy układ elektryczny jest poprawnie podłączony oraz sprawdza przepływ wody grzewczej (zanieczyszczone filtry, zamknięte zawory, uszkodzona pompa obiegowa).
 • Użytkownik otrzymuje natychmiastowe powiadamianie w sytuacji zagrożenia poprzez SMS, email.
 • Uwaga: Moduł Zabezpieczający PZ HX jest komponentem opcjonalnym.

Sterownik o przekątnej 5” z ekranem dotykowym z menu w języku angielskim umożliwia wybór jednego z pięciu trybów pracy urządzenia oraz pozwala na współpracę z dodatkowym kotłem lub grzałką elektryczną w celu optymalizacji kosztów podgrzewania ciepłej wody użytkowej CWU lub alternatywnie instalacji CO. Program czasowy pozwala dopasować czas pracy urządzenia do wymogów danej inwestycji.

Sterownik pompy ciepła PCOP Hewalex
  •  tryb pracy grzanie/chłodzenie oraz CO/CWU
  •  sterowanie pompą skraplacza
  •  harmonogram czasowy
  •  tryb cichy
  •  tryb „szybkie grzanie”
  •  podgląd aktualnych parametrów pracy urządzenia
  •  statusy pracy przekaźników

Parownik o dużej powierzchni ciepła, pozwala na skuteczny odbiór ciepła także przy niskich temperaturach zewnętrznych (praca do -30oC). Wydajne wentylatory w połączeniu z dużą powierzchnią parownika zmniejszają prędkość przepływu powietrza ograniczając hałas podczas pracy.

Budowa wymiennika ciepła minimalizuje ryzyko zamrożenia urządzenia (podczas pracy bezpośrednio na wodzie grzewczej) nawet do 20 godzin przy temperaturze zewnętrznej -30oC, dzięki specjalnej konstrukcji i wysokiej jakości izolacji o niskich stratach ciepła. Skraplacz może zostać dodatkowo zabezpieczony przez Moduł Zabezpieczający PZ HX (element opcjonalny).

Protokół komunikacyjny Modbus RTU umożliwia komunikację oraz sterowanie z dowolnym sterownikiem swobodnie programowalnym jak i współpracę z systemem BMS budynku. Pompa ciepła PCOP może więc stanowić element wyposażenia technicznego budynku zarządzanego centralnie wg ustalonego projektu.

Sprężarka rotacyjna z technologią EVI (Enhanced Vapor Injection) to dodatkowy (zoptymalizowany) wtrysk par czynnika chłodniczego, który dzięki zwiększeniu strumienia masowego czynnika chłodniczego trafiającego do sprężarki, przekłada się na zwiększenie efektywności COP o około 10% oraz wydajności cieplnej o około 25% względem standardowego rozwiązania.

Rozbudowane sterowanie układem chłodniczym dzięki zastosowaniu dwóch zaworów rozprężnych. Wzrost wydajności grzewczej oraz żywotności urządzenia dzięki zastosowaniu elektronicznego zaworu rozprężnego w obiegu głównym, a także dodatkowego zaworu elektronicznego w obiegu EVI sprężarki. Wzrost wartości COP oraz zapewnienie stabilnego przegrzania czynnika chłodniczego dzięki zastosowaniu elektronicznego zaworu rozprężnego. Skrócone czasy rozmrażania oraz wzrost oszczędności energii.

Umieszczenie wszystkich komponentów po stronie ziębniczej w jednostce zewnętrznej pompy ciepła eliminuje potrzebę ingerowanie w układ czynnika ziębniczego. Obniża to koszty i czasochłonność prac montażowych i konserwacyjnych.

4-letnia gwarancja przy minimalnych wymaganiach

Gwarancja na pompę ciepła PCOPPompy ciepła typoszeregu PCOP są objęte 4-letnim okresem gwarancji co jest wyróżniającą cechą  na rynku pomp ciepła większej mocy. Warunkiem zachowania gwarancji jest wykonanie jednego odpłatnego przeglądu pomiędzy 22 i 26 miesiącem pracy urządzenia.

Dodatkowe informacje i materiały

Parametry Wartość
Moc grzewcza (wg EN 14511, A7/W55):22,6 kW
Moc zasilania (EN 14511, A7/W55):8,9 kW
Efektywność COP (EN 14511, A7/W55):2,5
Moc grzewcza (wg EN 14511, A-7/W55):17,8 kW
Moc zasilania (EN 14511, A-7/W55):8,44 kW
Efektywność COP (EN 14511, A-7/W55):2,11
Klasa efektywności energetycznej 35°C/55°C:A+/A+
Graniczna temperatura zasilania:60°C (do -20°C), 50°C (do -30°C)
Typ sprężarki / Ilość sprężarek:Rotacyjna EVI / 2
Napięcie/Częstotliwość zasilania:400/50 V/Hz
Wymiary urządzenia (długość/głębokość/wysokość):1172/400/1588 mm
Masa netto urządzenia:215 kg
Nazwa Nr kat. Cena
Moduł Zabezpieczający PZ HX022 HPAZ022A 4 176,00 zł